Nerede

Adalar (11 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • PRAT K NSAN KAYNAKLARI & E ALIM
 • Adalar
Açıklama: Tan m e al m dan manl n yapt m z T rkiye'nin lider bankas i in, sahada g rev alacak 'Direkt Sat Temsilcileri' aray m z bulunmaktad r. Belirli s re banka ubelerinde g rev alarak lobi m terilerine r n ve hizmet sat ger ekle tirmek, Sonras nda ...
bir gün önce
Açıklama: Job Description As our company continues to expand, we are looking for a high calibre executive assistant who is able toprovide top-level assistance for high level executives. To excel in this role you need to have a passion fordigital assets, ...
4 gün önce
 • TR BAL SAHADA PAZARLAMA
 • Adalar
Açıklama: Tan m Sekt r nde bilinen nc ve lider kahve markas nda ba layacak olan tad m aktitivitesinde 6 hafta sonu boyunca ulusal ve yerel ma azalarda al acak olan bayan hostes aray m z bulunmaktad r. B LGELER STANBUL,ANKARA, ZM R,BURSA,ADANA,MERS N,ESK ...
4 gün önce
 • etinkaya
 • Adalar
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin ma azalar nda g revlendirilmek zere Market Y neticisi ekip arkada lar ar yoruz. Tercihen niversite mezunuysan, Perakende sekt r nde ilgili pozisyonda en az 4 y ...
5 gün önce
 • Dizayn Grup
 • Adalar
Açıklama: Tan m T rkiye genelinde plastik boru ve ek par alar n n sat pazarlama, yeni bayi bulma faaliyetlerini y r tmek, Yeni bayilikler olu turmak, Yeni bayileri d zenli olarak ziyaret etmek, Alt bayi al malar yapmak, Verilen yeni bayi bulma hedefini ...
7 gün önce
 • ZENTECH TEKN K SERV S H ZMETLER T C.A.
 • Adalar
Açıklama: Tan m TANIMI Teknolojinin, T rkiye'nin her yerine h zl ve g venli ekilde ula mas n sa lamak, hem bireysel hem de kurumsal kullan c lar n, yaz l msal ve donan msal t m ihtiya lar na z m sunmak amac yla kurulan Zentech Servis, d nyan n en de erli ...
12 gün önce
 • Lely Turkey Software Development
 • Adalar
Açıklama: About Lely Innovation is part of Lely's DNA since its foundation in 1948. With a focus on solving farming problems, Lely has become the leader in robotics and farm management we know today with over 1,600 active patents. Lely Turkey Software ...
15 gün önce
 • SARF-NET B LG SAYAR
 • Adalar
Açıklama: Tan m TANIMI:LED Ayd nlatma sekt r nde RET C olan firmam z n Toptan Sat Departman nda g revlendirilmek zere sahada al acak al ma arkada lar ar yoruz; r nlerimizi yeni bayilere pazarlayabilecek, sipari , tahsilat ve r n sevkiyatlar n takip ...
19 gün önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • Adalar
Açıklama: DANI MANLI INI YAPMAKTA OLDU UMUZ; ARA K RALAMA ALANINDA H ZMET VEREN, ULUSLARARASI VE T RK YE'N N NC LER NDEN OLAN RENT A CAR F RMASININ, Rezervasyonlu ve rezervasyonsuz gelen m terilere ara kiralama s re lerini ger ekle tirecek, STANBUL YEN ...
19 gün önce
 • B SKON YAPI A. .
 • Adalar
Açıklama: Tan m n aat sekt r nde faaliyet g steren, nemli altyap projelerinin yap m n devam ettiren Grup umuzun merkez stanbul ofiste a rl kl al mak zere Ankara, Adana, Karaman ve Antep b lgelerinde de g rev almak zere Muhasebe efi aranmaktad r. TANIMI; ...
22 gün önce
 • OKYANUS E T M KURUMLARI A. .
 • Adalar
Açıklama: Tan m *E itim - retim faaliyetlerini y r tmek, *Akademik takvimimiz do rultusunda sorumlu oldu u g revleri yerine getirmek, *Mesleki geli imi a s ndan d zenlenen seminer, konferans gibi hizmet i i e itimlere kat lmak. Aranan Nitelikler * ...
27 gün önce