Nerede

Adalar (29 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • VAVA CARS TURKEY OTOMOT V A. .
 • Adalar
Açıklama: Tan m GENEL N TEL KLER VE TANIMI VavaCars 2. el ara al m sat m na getirdi i yeni yakla mla bu alanda devrim yaratmakta ve bunun i in olabilecek en g venilir platformu sa lamaktad r. Kararl ve gelece e odakl bir ekibin ilk yelerinden biri olacak ...
5 gün önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • Adalar
Açıklama: DANI MANLI INI YAPMAKTA OLDU UMUZ; ARA K RALAMA ALANINDA H ZMET VEREN, ULUSLARARASI VE T RK YE'N N NC LER NDEN OLAN RENT A CAR F RMASININ, Rezervasyonlu ve rezervasyonsuz gelen m terilere ara kiralama s re lerini ger ekle tirecek, STANBUL YEN ...
7 gün önce
 • nlem Sigorta Arac l k Hizmetleri
 • Adalar
Açıklama: 170 YILLIK K KL B R GE M LE, T RK YE DAH L D NYANIN 18 LKES NDE FAAL YET G STEREN, GURUR VER C B Y KL KTE B R B T N N PAR ASI OLMAK STER M S N? 13 ilde B lge M d rl kleri ile faaliyet g steren, NN Hayat ve Emeklilik i orta (JV) nlem Sigorta n n, ...
8 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Adalar
Açıklama: Ferdi Kaza, Konut, Kobi bran sigortalar nda uzmanla m t m sigorta bran lar nda hizmet verecek, b y me hedeflerine ve vizyonuna paralel hareket edebilecek, yeni i hedeflerini ger ekle tirecek, mevcut m teri portf y m ze katk sa lay p verimlili ...
8 gün önce
 • Kama Pres
 • Adalar
Açıklama: stanbul/Ba c lar/G ne li'de bulunan Fabrikam z n merkez ofisi sat departman nda yeti tirilmek zere. Adana,Ankara,Bursa,Gaziantep ve Samsun llerinde Home Ofis al abilecek sat temsilcileri. Gereksinimler: En az Lise mezunu,(Teknik Okullar tercih ...
8 gün önce
Açıklama: T rkiye nin en b y k 500 irketinden biri olan Gratis, kad n al an ve kad n y netici oranlar ile ilk 100 irket aras nda yer almaktad r. Gratis in ma aza kadrolar n n t m kad n al anlardan olu maktad r. T keticiler taraf ndan a k olunan marka ve ...
8 gün önce
 • Majorel Telekom nikasyon
 • Adalar
Açıklama: Majorel T rkiye, FLEMENK E bilen M teri Temsilcisi ekip arkada lar n ar yor! Etkin ileti im ve ikna becerilerine sahip, m teri odakl hizmet anlay s rd rebilen ve hedef odakl al abilen ekip arkada lar m z heyecanla bekliyoruz. M teri ile ileti ...
9 gün önce
 • LIBERTA LAW
 • Adalar
Açıklama: Kartal b lgesinde Ticaret Hukuku a rl kl hizmet veren b romuzda, ekibimize kat lmak zere mesle inde en az 3 y l k deme sahip avukat ar yoruz. Ba vuruda bulunacak meslekta m z n; ileti imde ve al ma s recinde uyumlu ancak yeri geldi inde sorgulay ...
9 gün önce
 • MARTA OTOMOT V YEDEK PAR A
 • Adalar
Açıklama: M terilerin y ll k al ma artlar n n belirlenmesi ve irketin y ll k sat hedeflerini ger ekle tirmek i in m terilerin hedef al malar n n olu turulmas . M teri tahsilatlar n n takip edilmesi ve ger ekle mesinin sa lanmas . Sahada r n tan t m ...
9 gün önce
 • BRF Medya Reklam
 • Adalar
Açıklama: Tan m : Yeni ma aza a l al malar n n y r t lmesi, eksiklerin giderilmesi, r n ve sistem e itimlerinin verilmesi, Ma azalar n t m tanzim, te hir ve vitrin al malar n n belirlenen standartlarda uygulamas n yapmak, Kampanyalar n veya zel g nlerin ...
9 gün önce
 • BRF Medya Reklam
 • Adalar
Açıklama: Ki isel bak m, kozmetik alan nda ; Kozmetik ma azalar nda sat destek ve merchand s ng eleman olarak g rev alabilecek, Daha nce bu g revde al m (sadece tecr beli adaylar n ba vurular dikkate al nacakt r) Sorumlulu u dahilindeki ma azalardaki ...
9 gün önce
 • BRF Medya Reklam
 • Adalar
Açıklama: Tan m : Yeni ma aza a l al malar n n y r t lmesi, eksiklerin giderilmesi, r n ve sistem e itimlerinin verilmesi, Ma azalar n t m tanzim, te hir ve vitrin al malar n n belirlenen standartlarda uygulamas n yapmak, Kampanyalar n veya zel g nlerin ...
9 gün önce
 • BRF Medya Reklam
 • Adalar
Açıklama: Ki isel bak m, kozmetik alan nda ; Kozmetik ma azalar nda sat destek ve merchand s ng eleman olarak g rev alabilecek, Daha nce bu g revde al m (sadece tecr beli adaylar n ba vurular dikkate al nacakt r) Sorumlulu u dahilindeki ma azalardaki ...
9 gün önce
 • Feha Grup A. .
 • Adalar
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI TANIMI Yurt d na d n k pazarlama ve sat yaparak ciro artt rmak, hra r nlerinin lojistik ve g mr k operasyonlar n organize etmek ve yapt rmak, hracata d n k pazarlama ve sat stratejileri haz rlamak ve uygulamak. Yurt d ...
11 gün önce
 • I ILDAR OTOMOT V N AAT TUR ZM DAYANIKLI T KET M MALLARI T CARET LTD. T
 • Adalar
Açıklama: Tan m MOTOS KLET, ATV, ELEKTR KL SCOOTER, B S KLET SATI INDA ALI ILMASI, *RUT PLANI D H L NDE ( EH RLERARASI ) M TER Z YARETLER N YAPILMASI, *PORTF YE YEN M TER EKLEYEREK SATI HIZININ ARTTIRILMASI, *RUT B T MLER NDE PERAKENDE MA AZALARDA VEYA ...
12 gün önce
 • 1
 • 2