Nerede

Adana (144 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Fasdat G da Da t m Sanayi ve Ticaret A. .
 • Adana
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tedarik Zinciri Y netimi hizmeti veren "Fasdat G da Da t m San. Ve Tic. A. .'nin" Adana Y re ir' de yeni a lacak olan Lojistik Merkezi b nyesinde g revlendirilmek zere a a daki niteliklere uyan " klimlendirme Teknikeri ...
3 saat önce
 • Adason Gayrimenkul Yat r m A. .
 • Adana
Açıklama: Tan m ADASON GAYR MENKUL; Adana faaliyet g steren, h zl ve dinamik ekibe sahip, T m gayrimenkul dan manlar n n i orta olarak kendi i inin sahibi olarak al t , birbirlerini destekleyen ve payla mc g l bir ruha sahip, i ortaklar n n s rekli e ...
5 saat önce
 • Ekol Lojistik
 • Adana
Açıklama: Kuruldu umuz g nden bu yana e -ticaret ta mac l k sekt r ne inovatif z mler sunmak, al ma arkada lar m z n mutlulu unu ve m teri memnuniyetini en st seviyede tutmak zere al malar m z s rd r yoruz. Happy Place to Work 2022 - Mutlu Yeri Sertifikas ...
11 saat önce
 • ISS HAZIR YEMEK RET M VE H ZMET
 • Adana
Açıklama: Hastane projemizin Catering biriminde de erlendirilmek zere ; 20-38 ya lar aras nda, Erkek adaylar i in askerlik hizmetini tamamlam veya muaf, Min. lk retim mezunu, Min. 2 y l deneyimli Tercihen ilgili alanda tecr beli, Vardiyal al abilecek, ...
13 saat önce
 • Otel Le Grand
 • Adana
Açıklama: Turizm sekt r nde faaliyet g steren otelimizde Servis Departman nda g revlendirilmek zere Garson aray m z bunmaktad r. En az Lise mezunu, Garson pozisyonunda en az 2 y l deneyim sahibi, Vardiyal d zende al abilecek, Tak m al mas n n g c ne ...
16 saat önce
Açıklama: Biz Fiba Perakendeyiz! 1999 y l nda hizmet vermeye ba layan, T rkiye'de 80'i, Rusya ve Ukrayna da ise 90 a k n ma aza say s ve e itlik i bak a s ile perakende sekt r nde nc olmaya devam eden Fiba Perakende Grubu ; b nyesindeki Marks & Spencer ve ...
17 saat önce
 • ALA ATI MUHALLEB C S
 • Adana
Açıklama: Adana Tuegut zal Bulv ubesinde al mak zere B t n s reci, sorumluluklar ve g revi sahiplenmek ve gerekli standartlar ve verilen zaman i erisinde tamamlanmas n sa lamak Gereksinimler: niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun Restoran Y neticisi ...
20 saat önce
 • ISS HAZIR YEMEK RET M VE H ZMET
 • Adana
Açıklama: A Yard mc s : 20-40 ya lar aras nda, Erkek adaylar i in askerlik hizmetini tamamlam veya muaf, Tercihen Diyet Mutfa na hakim, Tercihen lise ve zeri mezuniyete sahip, Min. 2 y l deneyimli Tercihen mesleki yeterlilik belgesine sahip, Hijyen ...
20 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300 ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Adana Turgut zal cadde ...
20 saat önce
 • Loya Ma azac l k
 • Adana
Açıklama: retti i her r nde kaliteye nem veren, m teri odakl , yenilik i bir i giyim markas olarak sekt r n nde gelen firmas olan Loya Ma azac l k , Adana akmak ma azas i in "Sat Dan man " aramaktad r. Gereksinimler: Ma azac l meslek olarak benimsemi , Ma ...
21 saat önce
 • ISS HAZIR YEMEK RET M VE H ZMET
 • Adana
Açıklama: Projemizin Catering biriminde de erlendirilmek zere ; 20-40 ya lar aras nda, Erkek adaylar i in askerlik hizmetini tamamlam veya muaf, Min.Lise mezunu, Min. 2 y l deneyimli Tercihen Hijyen Belgesine sahip, Vardiyal al abilecek, Adana 'da ikamet ...
21 saat önce
 • American Life Language Institute
 • Adana
Açıklama: We are looking for a responsible native/native-like English teacher. Gereksinimler: Preferably have a TESOL, TEFL, CELTA or DELTA certificate, Good interpersonal skills, Willing to use interactive and communicative methods in classes, Experince ...
bir gün önce
 • BAYRAM EFEND OSMANLI KAHVEC S
 • Adana
Açıklama: Tan m M terileri, zel veya yeni r nler hakk nda bilgilendirmek, sorular yan tlamak, sipari ve demeleri kabul etmek, Sandvi ve unlu mamuller gibi yiyecekleri haz rlamak, kahve ekirdeklerini tmek ve kar t rmak, Kahve men s n sunarak ve i eri ini a ...
bir gün önce
 • ALA ATI MUHALLEB C S
 • Adana
Açıklama: Adana ubesinde al mak zere B t n s reci, sorumluluklar ve g revi sahiplenmek ve gerekli standartlar ve verilen zaman i erisinde tamamlanmas n sa lamak Gereksinimler: Esnek ve yo un al ma saatlerine uyumlu, vardiyal al abilecek r n sat konusunda ...
bir gün önce
 • Deichmann Ayakkab c l k
 • Adana
Açıklama: Deichmann, Avrupa,ABD, in ve BAE olmak zere 31 lkede 4200 'i a k n ma azas ve online sat a ile sekt rde Avrupa'n n en b y k ayakkab perakende firmas olarak b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. Adana M1 Avm ma azam zda g revlendirilmek zere " ...
bir gün önce
 • Deichmann Ayakkab c l k
 • Adana
Açıklama: Deichmann, Avrupa,ABD, in ve BAE olmak zere 31 lkede 4200 'i a k n ma azas ve online sat a ile sekt rde Avrupa'n n en b y k ayakkab perakende firmas olarak b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. Adana Optimum Avm ma azam zda g revlendirilmek ...
bir gün önce
 • Birevim Tasarruf Finansman Anonim irketi
 • Adana
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M, d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Kuruldu umuz g nden bu yana ...
2 gün önce
Açıklama: Adana B lgesi Playland ubesi i in " Teknik Personel" al m yap lacakt r. Adaylar n ba vurular n bekliyoruz. Gereksinimler: Aranan Nitelikler : Lise veya Elektrik-Elektronik b l mlerinden mezun, Tercihen Elektrik- Elektronik konusunda tecr beli, ...
2 gün önce
Açıklama: Adana Playland i in " Alan Personeli" ve " Kasiyer" al m yap lacakt r. Adaylar n ba vurular n bekliyoruz. Gereksinimler: ocuk Oyun Alan Eleman Aranan Nitelikler : En az Lise mezunu, Oyun Alan n n d zenini sa lamak, ocuklarla iletisimi kuvvetli, ...
2 gün önce
 • Fasdat G da Da t m Sanayi ve Ticaret A. .
 • Adana
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tedarik Zinciri Y netimi hizmeti veren "Fasdat G da Da t m San. Ve Tic. A. .'nin" Adana Y re ir' de yeni a lacak olan Lojistik Merkezi b nyesinde g revlendirilmek zere a a daki niteliklere uyan "Bilgi lem Eleman " aray ...
2 gün önce