Nerede

Adana (130 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Kervan Tekstil
 • Adana
Açıklama: Sat Dan man M1 Adana Avm 1977 y l nda kurulan firmam z: Ma azac l k Perakende sat , ev ve bah e mobilyalar , ev tekstili ve dekorasyonu, ithalat, ihracat, retim ve i dizayn (interior design) konular nda faaliyet g stermektedir. 40 Y l a k n tecr ...
3 saat önce
Açıklama: T rkiye'de Giyim Ma azac l k Sekt r n n nc lerinden olan DA TEKST L ve OBJE Ma azalar Zinciri olarak ADANA/CEYHAN Ma azam zda g revlendirilmek zere '' Ma aza Sat Dan man '' al ma arkada lar ar yoruz. N TANIMI: Ma aza i inde g rev yapt reyonun d ...
7 saat önce
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • Adana
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. Ceyhan ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, Mevcut m ...
12 saat önce
Açıklama: T rkiye'de Giyim Ma azac l k Sekt r n n nc lerinden olan DA TEKST L ve OBJE Ma azalar Zinciri olarak ADANA/CEYHAN Ma azam zda g revlendirilmek zere '' Ma aza Sat Dan man '' al ma arkada lar ar yoruz. N TANIMI: Ma aza i inde g rev yapt reyonun d ...
12 saat önce
 • TK34 Y YECEK ECEK-ADANA EM RGAN S T
 • Adana
Açıklama: Tan m Tercihen Otel ; Restaurant tecr besi olan, en az bir y l deneyimli, Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek vardiyal al abilecek, Hijyen kurallar konusunda bilgili ve hijyen kurallar na nem veren, Kimyasal kullan m konusunda bilgi ...
14 saat önce
 • Adason Gayrimenkul Yat r m A. .
 • Adana
Açıklama: Tan m ADASON GAYR MENKUL; Adana faaliyet g steren, h zl ve dinamik ekibe sahip, T m gayrimenkul dan manlar n n i orta olarak kendi i inin sahibi olarak al t , birbirlerini destekleyen ve payla mc g l bir ruha sahip, i ortaklar n n s rekli e ...
14 saat önce
 • UKUROVA GAYR MENKUL N AAT A.
 • Adana
Açıklama: Tan m ADANA UKUROVA DA BULUNAN OF S M ZE Y NET C AS STANI ARAMAKTAYIZ. Aranan Nitelikler TERT PL VE D ZENL K SEL BAKIMINA NEM G STEREN D KS YONU D ZG N ANLAMA VE ANLATMA BECER S Y KSEK N TEL KTE B R PERSONEL ARIYORUZ.
14 saat önce
Açıklama: Lojistik Uzman (Adana) Getir den bir teknoloji irketi olarak bahsedebiliriz. Ama asl nda biz teknolojinin ta kendisiyiz! 2015 te istedi in market r n n dakikalar i inde kap na getirerek ba lad k. Bug n yemek de getiriyoruz, b y k market al veri ...
16 saat önce
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • Adana
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. Adana ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? niversitelerin 4 y ll k ilgili b l mlerinden mezun olmak, Bankalar n ...
bir gün önce
 • Mapp Pazarlama
 • Adana
Açıklama: Ekibimize kat lacak Saha S perviz r aramaktay z. Adana ve b lgelerdeki hizmet veren Merch kadrosunun y netim ve koordinasyonunun sa lanmas , Eleman performans n artt r c e itim ve motivasyon faaliyetlerinde bulunulmas , Rut ve m teri ...
bir gün önce
 • Da Tekstil
 • Adana
Açıklama: T rkiye'de Giyim Ma azac l k Sekt r n n nc lerinden olan DA TEKST L ve OBJE Ma azalar Zinciri olarak ADANA Ma azalar m zda g revlendirilmek zere '' Sat Dan man '' al ma arkada lar ar yoruz. N TANIMI: Ma aza i inde g rev yapt reyonun d zenini sa ...
3 gün önce
 • Da Tekstil
 • Adana
Açıklama: T rkiye'de Giyim Ma azac l k Sekt r n n nc lerinden olan DA TEKST L ve OBJE Ma azalar Zinciri olarak ADANA Ma azalar m zda g revlendirilmek zere '' Sat Dan man '' al ma arkada lar ar yoruz. N TANIMI: Ma aza i inde g rev yapt reyonun d zenini sa ...
3 gün önce
 • Da Tekstil
 • Adana
Açıklama: T rkiye'de Giyim Ma azac l k Sekt r n n nc lerinden olan DA TEKST L ve OBJE Ma azalar Zinciri olarak ADANA Ma azalar m zda g revlendirilmek zere '' Sat Dan man '' al ma arkada lar ar yoruz. N TANIMI: Ma aza i inde g rev yapt reyonun d zenini sa ...
3 gün önce
 • Esen Plastik
 • Adana
₺4.500 aylık
Açıklama: letmemizin Menemen htisas B lgesi- zmir ve Hac Sabanc OSB-Adana lokasyonlar n da bulunan fabrikalar m z n ilgili b l mlerinde g revlendirilmek zere; retim Personeli aranmaktad r. -En az Ortaokul, Tercihen Meslek Lisesi ve dengi e itim kurumlar ...
3 gün önce
 • Elkum Maden
 • Adana
₺4.250 aylık
Açıklama: Firmam z b nyesinde retim a amas ndan sat a amas na kadar gerekli olan t m planlama ,sevkiyat ,irsaliye ,fatura a amalar n takip edebilecek , Organizasyon becerisi ve problem zme yetene i olan Tempolu ve yo un al ma ortam na uyumlu , Microsoft ...
3 gün önce