Nerede

Adana (112 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Adason Gayrimenkul Yat r m A. .
 • Adana
Açıklama: Tan m ADASON GAYR MENKUL; Adana faaliyet g steren, h zl ve dinamik ekibe sahip, T m gayrimenkul dan manlar n n i orta olarak kendi i inin sahibi olarak al t , birbirlerini destekleyen ve payla mc g l bir ruha sahip, i ortaklar n n s rekli e ...
20 saat önce
 • EK P ORGAN ZASYONU REKLAM PAZARLAMA
 • Adana
Açıklama: Hizmet verdi imiz, alan nda lider bir markan n ADANA M1 AVM KO TA MA AZASINDA al t r lmak zere, a a daki niteliklere sahip SATI DANI MANI aramaktay z. al ma artlar : Asgari cret + Sgk + Yol + Yemek (Sodexo) + Prim Gereksinimler: Tercihen ...
2 gün önce
 • Erke G bre - Denta Ka t Sanayi A. .
 • Adana
Açıklama: Organamineral G bre retim ve Sat sekt r nde faaliyet g steren Firmam z Erke G bre - Denta Ka t Sanayi A. ye Adana Organize Sanayi B lgesi nde bulunan fabrikam za '' MUHASEBE UZMANI '' aramaktay z. Gereksinimler: niversitelerin letme, ktisat, ...
2 gün önce
 • MEPTEK M HEND SL K TAAHH T T CARET L M TED RKET
 • Adana
Açıklama: Tan m Firmam z n Adana'da bulunan proje y netim ofisinde g revlendirmek zere a a daki niteliklerde personel istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler niversitelerin Makine M hendisli i b l mlerinden mezun, Alan nda minimum 5 y l deneyime sahip, ...
2 gün önce
 • INCOMA M HEND SL K DANI MANLIK T CARET L M TED RKET
 • Adana
Açıklama: Tan m Firmam z n ADANA ofisi i in TAD (Test, Ayar, Dengeleme) - Commissioning (Devreye/Hizmete/ letmeye Alma) Uzman olarak g revlendirilmek zere a a daki niteliklerde personel istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler niversitelerin Elektrik veya ...
2 gün önce
 • G4S G VENL K H ZMETLER
 • Adana
Açıklama: Londra merkezli k resel bir g venlik irketi olan G4S, entegre g venlik z mleri sunmak i in proaktif g venlik hizmetleri ve son teknoloji ak ll z mler sa layan g venlik ve tesis hizmetleri irketi olan Allied Universal taraf ndan 2021'de sat n al ...
3 gün önce
 • Emmo Bucak Tur
 • Adana
Açıklama: ADANA Y RE R TFA YE KAR ISINDAK PETROL SASYONUMUZA POMPA ELEMANI ALINACAKTIR... M RACAAT B LENT BEY .. TELEFON : 0 532 786 97 76
4 gün önce
 • Erke G bre - Denta Ka t Sanayi A. .
 • Adana
Açıklama: Organamineral G bre retim ve Sat sekt r nde faaliyet g steren Firmam z Erke G bre - Denta Ka t Sanayi A. ye Adana Organize Sanayi B lgesi nde bulunan fabrikam za '' G venli i Uzman '' aramaktay z. Gereksinimler: A veya B s n f G venli i Uzman ...
4 gün önce
 • Fetihbant
 • Adana
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ADANA da KOL BANTLARI RETEN F RMAMIZDA H rdavat,Ambalaj yada K rtasiye Sekt rleri tercih sebebi olmak zere Saha Sat Tecr besi bulunan -Mevcut m teri ili kilerini s rd rebilecek ve yeni m teri olu turma konusunda tecr ...
5 gün önce
 • Sermed Havuz Sistemleri
 • Adana
Açıklama: irketimiz b nyesin de zmir ve Adana illerinin e itli noktalar nda a lacak yaz okullar m z da ocuklara y zme e itimi verme ama l D nemsel olarak al t rmak i in Y zme E itmenleri al nacakt r. Y zme E itmeni Yetkinlikleri: niversitelerin, Beden E ...
5 gün önce
 • U urlu Glass Oto Camlar
 • Adana
Açıklama: Otomotiv/Cam sekt r nde faaliyet g steren firmam z n Adana B lge M d rl 'nde al mak zere "Depo G revlisi" ekip arkada aramaktay z. Fabrikadan gelen oto cam r nlerinin depoya istiflenmesi, G nl k da t lacak camlar n tur ara lar na y klenmesi, ...
5 gün önce
Açıklama: Londra merkezli k resel bir g venlik irketi olan G4S, entegre g venlik z mleri sunmak i in proaktif g venlik hizmetleri ve son teknoloji ak ll z mler sa layan g venlik ve tesis hizmetleri irketi olan Allied Universal taraf ndan 2021'de sat n al ...
6 gün önce
 • Miele Elektrikli Aletler D Ticaret
 • Adana
Açıklama: M terilerin ihtiya lar na y nelik r n ve hizmetleri en uygun ekilde sunar, Her zaman g ncel kampanya bilgisine sahiptir, m terilerilere kampanya bilgilendirmesini her zaman yapar. Ma aza d zeni, depo d zeni, temizli i ve fiyat etiketlerinin d ...
6 gün önce
 • Miele Elektrikli Aletler D Ticaret
 • Adana
Açıklama: Ma azan n t m sat operasyonundan sorumlu olmak Sorumlu oldu u ma azan n ciro, adet ve karl l k hedeflerini bilir, ger ekle mesi i in gerekli abay g sterir Ma aza trafik, sat a d n m oran ve sepet ortalamas n artt rmak i in gerekli t m aksiyonlar ...
6 gün önce
 • Erhan dem Mali M avirlik
 • Adana
Açıklama: ORGAN ZE SANAY B LGES NDEK T T N SEKT R NDE FAAL YET G STEREN FABR KAMIZDA, EN 4-5 YIL N MUHASEBE KONUSUNDA TECR BEL BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.
8 gün önce