Nerede

Nsan kaynaklar uzman, Adana (7 pozisyonlara)

Göre sırala:
  • Garden ve Koala Ltd. ti.
  • Adana
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 2 y ll k nsan Kaynaklar mezunu ya da 4 y ll k iktisat mezunu Personel zl k i leri kapsam ndaki yasal s re lerin y r t lmesi, Personelin i s zle meleri ve y netmelik, talimat ve prosed rlere uyumunun kontrol ve ...
bir ay önce
Açıklama: Auto req ID: 274785BR Job Description irketin belirledi i standartlar do rultusunda d zenli program olu turup yeni m teri ziyaretlerini ve mevcut m teri ili ki geli tirme ziyaretlerini ger ekle tirmek. Sorumlu oldu u ayl k / y ll k nokta kazan m ...
11 gün önce
Açıklama: Auto req ID: 269503BR Job Description irketin belirledi i standartlar do rultusunda d zenli program olu turup yeni m teri ziyaretlerini ve mevcut m teri ili ki geli tirme ziyaretlerini ger ekle tirmek. Sorumlu oldu u ayl k / y ll k nokta kazan m ...
bir ay önce
Açıklama: Auto req ID: 270745BR Job Description irketin belirledi i standartlar do rultusunda d zenli program olu turup yeni m teri ziyaretlerini ve mevcut m teri ili ki geli tirme ziyaretlerini ger ekle tirmek. Sorumlu oldu u ayl k / y ll k nokta kazan m ...
bir ay önce
  • ODS Consulting Group
  • Adana
... tirme ve hracat Departman (D Ticaret Uzman ) Proje Y netim Departman (Proje Geli ... Y netimi Departman (End stri M hendisi) nsan Kaynaklar Birimi Bilgi Sistemleri Birimi (IT ...
26 gün önce
  • Mapp Pazarlama
  • Adana
Açıklama: T t n mam lleri sekt r nde g rev alacak S perviz r aray m z bulunmaktad r. Proje Koordinat r ne ve B lge Sorumlusuna ba l olarak al rken: Rut plan dahilinde ba l oldu u il ve b lgelerden sorumlu olacak, Kendisine ba l Tanzim Destek Eleman ...
10 gün önce
Açıklama: A klamas Halka Grup Perakende sekt r nde lider bir ok firmaya sat , reyon y netimi, insan kaynaklar , e itim, raporlama gibi ihtiya duyulan alanlarda tam ve kapsaml olarak hizmet vermektedir. D nya markas m terimiz ad na Telefon-Tablet Tan t m ...
25 gün önce