Nerede

Adıyaman (7 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Adıyaman
Açıklama: Tan m Ad yaman Besni ubemizde Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere, Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev alm , SRC belgesine sahip, Psikoteknik test belgesi olan, ...
5 gün önce
 • Gratis
 • Adıyaman
Açıklama: T rkiye nin lider Ki isel Bak m Marketi Gratis, 400 a k n ma azas yla b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. 2009 y l nda, Sedes Holding b nyesinde, Demir Sabanc taraf ndan kurulan Gratis, m terilerinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i ...
7 gün önce
 • GRAT S
 • Adıyaman
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
10 gün önce
 • Aktes Pazarlama
 • Adıyaman
Açıklama: En az lise mezunu Bilgisayar Kullanmay bilen veya renmeye kabiliyeti ve yetene i olan Ofis ortam ndaki Kar lama, ay,kahve servisi ve ofis i lerini yapacak, Ad yaman Merkezde oturan 25-30 ya aras 1 Bayan eleman al nacakt r. T r : Tam zamanl Maa : ...
15 gün önce
 • Aktes Pazarlama
 • Adıyaman
Açıklama: En az lise mezunu Bilgisayar Kullanmay bilen veya renmeye kabiliyeti ve yetene i olan Ofis ortam ndaki Kar lama, ay,kahve servisi ve ofis i lerini yapacak, Ad yaman Merkezde oturan 25-30 ya aras 1 Bayan eleman al nacakt r. T r : Tam zamanl Maa : ...
16 gün önce
 • Vakko
 • Adıyaman
Açıklama: Esenyurt retim Merkezi, Emprime b l m m zde g rev alacak tecr beli veya yeti tirmek zere Boyahane Eleman ar yoruz. Bas lacak kuma cinsine g re viskozitelerinin ayarlanarak ana pat n, a ma pat n n ve k k boyalar n haz rlanmas ve kontrol n n yap ...
18 gün önce
 • aktespazarlama
 • Adıyaman
Açıklama: n muhasebeden anlayan. En az lise ( niversite mezunu tercihimizidir). Diksiyonu d zg n giyimine nem veren. Bilgisayar aktif kullanabilen. Ofis i lerini yapacak. Ad yaman Merkezde oturan. 25 ya zeri Okulu olmayan 1 Bayan al nacakt r. T r : Tam ...
19 gün önce