Nerede

Ağrı (7 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • SMS KONFEKS YON SANAY T CARET A. ( YE M TEKST L)
 • Ağrı
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler: Sekt r nde lider olarak faaliyet g steren firmam z n farkl departmanlar nda g rev almak zere ; M teri odakl al abilecek Ekip al mas na yatk n leti imi g l Sistem ve sonu odakl Geli ime a k Tak m ...
4 gün önce
 • Zen P rlanta A.
 • Ağrı
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI A klamas A r ma azam zda g revlendirilmek zere, sat a ve m teriye tutkulu, dinamik, pozitif, p rlanta gibi bir kariyeri hedefleyen "SATI DANI MANLARI" ar yoruz. Yarat c sat becerilerini tak m al mas ile tamamlay p, g ...
8 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye'nin en b y k ve h zl b y yen gruplar ndan; lker, McVitie's, Godiva, gibi markalar b nyesinde bulunduran pladis; Geleneksel Kanal Sat irketi Horizon H zl T ketim A 'de A r ilinde g revlendirilmek zere Sat Lideri ...
10 gün önce
 • Kazanc Holding
 • Ağrı
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Temeli 1950 li y llarda at lan, jenerat r retimi, do algaz da t m faaliyetleri ve enerji santralleri kurulum / i letimi ile enerji sekt r n n lider firmalar ndan biri olan Kazanc Holding' e ba l AKSA Do algaz i kolunda ...
12 gün önce
 • Kazanc Holding
 • Ağrı
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Temeli 1950 li y llarda at lan, jenerat r retimi, do algaz da t m faaliyetleri ve enerji santralleri kurulum / i letimi ile enerji sekt r n n lider firmalar ndan biri olan Kazanc Holding' e ba l AKSA Do algaz i kolunda ...
12 gün önce
 • KATILIMEV M OTOMOT V LET M ORGAN ZASYON PAZARLAMA SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Ağrı
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tasarruf Finansman irketi olarak faaliyet g stermekte olan Kat l mevim, halk m z n tasarruflar n bir araya getirmesini te vik ederek lke ekonomisine katk sunmaktad r. Konut ve ta t finansman i in zg n bir metot ...
25 gün önce
 • pladis
 • Ağrı
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye'nin en b y k ve h zl b y yen gruplar ndan; lker, McVitie's, Godiva, gibi markalar b nyesinde bulunduran pladis; Geleneksel Kanal Sat irketi Horizon H zl T ketim A 'de A r , Bal kesir, Hakkari, Hatay, Kars, ...
29 gün önce