Nerede

Aksaray (33 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • HERA K
 • Aksaray
Açıklama: HERA nsan Kaynaklar ; T rkiye genelinde Se me & Yerle tirme ba ta olmak zere, nsan Kaynaklar s re ve fonksiyonlar nda kurumsal m terilerine z m ve dan manl k hizmetleri veren bir zel istihdam b rosudur.Uzman kadrosu, geni aday havuzu ve butik ...
6 saat önce
Açıklama: HERA nsan Kaynaklar ; T rkiye genelinde Se me & Yerle tirme ba ta olmak zere, nsan Kaynaklar s re ve fonksiyonlar nda kurumsal m terilerine z m ve dan manl k hizmetleri veren bir zel istihdam b rosudur.Uzman kadrosu, geni aday havuzu ve butik ...
6 saat önce
 • Fiyuu
 • Aksaray
Açıklama: Esnaf Kurye'nin yarat c s fiyuu en y ksek kurye ba paket hacmi ile ba ar y garantiliyor! Kendi i inin patronu olup, al t n kadar kazanmak istiyorsan fiyuu'da Esnaf Kurye olman n tam zaman ! A2 Motor Ehliyetiniz varsa ve Paket Servis sekt r nde ...
23 saat önce
 • SENDEO DA ITIM H ZMETLER
 • Aksaray
Açıklama: ncelikle biz anlatal m; Bizde Nas l? ; Ko Holding & Aygaz i tiraki, start-up bir irketiz. Sekt r m ze yenilik i z m ve hizmetler getirmek, son nokta teslimat k lt r n geli tirmek zere yola kt k! S re lerimizi y netim dan manl ald m z McKinsey ...
3 gün önce
Açıklama: Tan m NKA nsan Kaynaklar Firmas Yeni Nesil B t nle ik K z m ile T rkiye nin 7 b lgesinde ve Yurt d nda 4 ana faaliyet alan m z olanBordro Hizmetleri, Te vik Dan manl , Se me ve Yerle tirme, K S re Dan manl hizmetleriyle sekt r ay rt etmeksizin, ...
4 gün önce
 • Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi
 • Aksaray
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 600'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
7 gün önce
Açıklama: Felemenk e M teri Dan man Potansiyelinizi ger ekle tirebilece iniz, b y yebilece iniz, bulunmaz bir kariyer f rsat yla i d nyas na giri yapmak ister misiniz? Kariyerinize muhte em bir ba lang yapmak i in Webhelp tam size g re! D nya Lideri ...
8 gün önce
Açıklama: 30 y ll k tecr besiyle oto yedek par a sekt r nde yer alan irketimize, Kayseri, Sivas, Aksaray ve evre illerinde g revlendirmek zere; oto yedek par a toptan sat nda deneyimli, sat temsilcileri al nacakt r. Gereksinimler: Otomotiv - yedek par a ...
8 gün önce
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • Aksaray
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. Aksaray ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, Mevcut m ...
8 gün önce
Açıklama: Halka Grup Perakende sekt r nde lider bir ok firmaya sat , reyon y netimi, insan kaynaklar , e itim, raporlama gibi ihtiya duyulan alanlarda tam ve kapsaml olarak hizmet vermektedir. D nya markas m terimiz ad na Telefon-Tablet Tan t m ve ...
8 gün önce
Açıklama: Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, 25 pazarda 15.000 ma azas yla d nyan n en b y k uluslararas sa l k ve g zellik perakendecisidir. Her y l 5,2 milyardan fazla m teri ve ye, 12 perakende markas ndan ma azalar ve online arac l ...
9 gün önce
 • Secretcv.com
 • Aksaray
Açıklama: test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test ...
9 gün önce
 • Starbucks
 • Aksaray
Açıklama: . Shaya 2002 y l nda, Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun T rkiye yat r m olarak kurulmu tur. Shaya Moda-Haz r Giyim, G zellik-Bak m ve G da perakendecili i alanlar nda T rkiye'de temsil etti i uluslararas markalar n ma azac l k operasyonlar n y r ...
9 gün önce
Açıklama: Kuveyt merkezli Alshaya Grubu 2002 y l nda, T rkiye deki operasyonuna ba lam t r. Bug n, Giyim, G zellik-Bak m ve G da perakendecili i alanlar nda T rkiye'de temsil etti i uluslararas markalar n ma azac l k operasyonlar n y r tmektedir. Bath and ...
9 gün önce
 • Mercedes-Benz T rk A. .
 • Aksaray
Açıklama: Job description: Job Description: Takeover of global supplier responsibility as part of MB Truck Group Participation in supplier evaluation activities (OSA-ICA) Performing of proactive and reactive supplier improvement activities acc. to CVDS ...
10 gün önce