Nerede

Aksaray (89 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Özel kişi
 • Aksaray
Açıklama: China CAMC Engineering Co., Ltd- CAMCE is an important affiliate company of China National Machinery Industry Corporation, with hundreds of turnkey EPC projects completed in over sixty (60) countries around the world, CAMCE is focused on ...
2 saat önce
 • Denta Ka t Sanayi A. .
 • Aksaray
Açıklama: letmeye gelen hammadde ve yard mc malzemelerin irket e belirlenmi standartlara g re uygunlu unu kontrol etmek ve test sonu lar n kay t etmek. retim s recinde kan r n n kalite kontrol n , Test/kontrol planlar nda belirtilen periyotlarda ve ...
17 saat önce
 • Denta Ka t Sanayi A. .
 • Aksaray
Açıklama: ABALIO LU HOLD NG b nyesinde V YOL RET M (Kal planm Sel lozik Ambalaj) konusunda faaliyet g steren ve sekt r nde pazar lideri konumunda bulunan irketimiz DENTA KA IT SANAY A. . Aksaray Fabrika Yerle kesi in Bak m M hendisi aray i erisindeyiz. ...
bir gün önce
 • Mercedes-Benz T rk A. .
 • Aksaray
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION Qualification: Bachelor of Science Degree in Mechanical, Automotive or Industrial Engineering Technical knowledge of manufacturing technology and vehicle technology is an advantage. Experience in product- and ...
bir gün önce
 • Mercedes-Benz T rk A. .
 • Aksaray
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Nitelikler M hendislik b l mlerinden mezun ve tercihen retim s re lerinde i tecr besine sahip, yi seviyede Almanca ve/veya ngilizce bilgisine sahip, MS Office programlar n iyi kullanabilen, dijitalle me konular nda al ...
bir gün önce
 • Sekt r nde Lider Firma
 • Aksaray
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin m hendislik b l mlerinden mezun, (Tercihen Makine M hendisli i, End stri M hendisli i) En az 5 y l fabrika y netiminde ve metal-madeni e ya imalatlar nda deneyimli i Sa l ve g ...
bir gün önce
 • hlas Pazarlama
 • Aksaray
Açıklama: T rkiye'nin k kl gruplar ndan olan hlas Pazarlama A. .'nin AKSARAY Bayili inde Sat Y neticileri ve Sat Temsilcisi olarak g revlendirilmek zere personeller al nacakt r. G sterilen ba ar n n kariyere d n t bu kurumda enerjinizin kar l n alman n ...
2 gün önce
 • Mia Psikoloji Neurosound Dikkat ve Alg Geli tirme Merkezi
 • Aksaray
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin 4 y ll k Psikoloji lisans b l m nden mezun olmak ((Y ksek Lisans n tamamlam Tercihen Klinik Psikolog) WISCR-4 uygulay c yetkiye sahip Oyun terapi e itimini akrediteli derneklerden alarak uygulay c olma ...
2 gün önce
 • TALA LILAR GLOBAL PAZARLAMA ANON M RKET
 • Aksaray
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER AKARYAKIT VE HAZIR BETON tesislerimizin n muhasebe sorumlusu aramaktay z. niversitelerin letme, ktisat, Ekonomi ve Muhasebe b l mlerinden mezun, Alan nda minimum 5-10 y l ...
2 gün önce
 • HAN FE MERVE AKODA
 • Aksaray
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin 4 y ll k Psikoloji lisans b l m nden mezun olmak ((Y ksek Lisans n tamamlam Tercihen Klinik Psikolog) WISCR-4 uygulay c yetkiye sahip Oyun terapi e itimini akrediteli derneklerden alarak uygulay c olma ...
2 gün önce
 • S ta S t r nleri A. .
 • Aksaray
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI S ta Teknik M d rl k b nyesinde Aksaray retim tesisinde g revlendirmek zere MAK NE M HEND S aramaktay z. niversitelerin Makine M hendisli i b l mlerinden mezun, En az 2 y l deneyim sahibi, Teknik ngilizce bilen, MS ...
3 gün önce
 • Altunta A. .
 • Aksaray
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI yerimizde al t r lmak zere "Sat n alma Uzman Yard mc s " aray m z mevcuttur. niversitelerin 4 y ll k Uluslararas ili kiler , letme, ktisat, End stri M hendisli i vb. b l mlerinden mezun. Tercihen ngilizce bilen. ...
3 gün önce
 • YUNUS MARKET LETMELER T CARET ANON M RKET
 • Aksaray
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ticari ge mi i 1989 y l na dayanan Yunus Market letmeleri Ticaret A. 'nin "Yunus Marketler Zinciri" markas yla sekt re giri i 1995 y l nda olmu tur. Ankara merkezli Ayhan Ailesi taraf ndan kurulan Yunus Marketler ...
3 gün önce
 • Mercedes-Benz T rk A. .
 • Aksaray
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION We are all a big family who keep our world moving. Whether that be a truck driver or a CEO, we know our customers and rely on trusting and sustainable partnerships. We are looking for a qualified team member to ...
4 gün önce
 • IC ta n aat Sanayi ve Ticaret A.
 • Aksaray
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Aksaray da bulunan Tuz G l Do algaz Depolama Projemizde g revlendirilmek zere a a daki zelliklere sahip "Teknik Ofis M d r " aray m z bulunmaktad r. niversitelerin n aat veya Makine M hendisli i b l mlerinden mezun, B ...
4 gün önce