Nerede

Alanya (12 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Özel kişi
 • Alanya
Açıklama: Alanya evreyolunda bulunan muhasebe ofisimizde al mak zere resmi muhasebe alan nda tecr beli al ma arkada lar aranmaktad r.
3 gün önce
 • TOUCH SOCIAL MEDIA NETWORK
 • Alanya
Açıklama: Office assistant perform administrative and routine clerical tasks . responsibilities may include organizing and managing files, acting as receptionists, scheduling meetings and appointments, and supporting other staff with organizational tasks ...
5 gün önce
 • HamamTr
 • Alanya
Açıklama: Tam Tan m *) WordPress'e genel olarak ok iyi derecede hakim olabilme yetisine sahip, *) Mevcut bir siteyi ba ka bir domaine sorunsuz ta yabilen, *) Olu abilecek sorunlar n tespitini yap p, sorunlar zebilecek ve web siteyi yay na alabilecek, *) ...
6 gün önce
 • MY ONE L FE
 • Alanya
Açıklama: niversitelerin ilgili lisans ve n lisans b l mlerinden mezun, leti imi ve temsil g c kuvvetli, Analiz ve problem zme yetkinlikleri geli mi , Planlama ve organizasyon becerileri g l , Mesleki ve ki isel olarak s rekli geli ime nem veren, kendini ...
6 gün önce
 • MY ONE L FE
 • Alanya
Açıklama: Alanya merkezde bulunan; Kurumsal irket B nyemize ; Verilmi e itimler do rultusunda medikal ve kozmetik r n sat yapacak, Yeni m teri tespiti ve mevcut m teri sipari , da t m organizasyonunu etkin bir ekilde uygulayacak, Pazarlama ve sat ...
8 gün önce
 • MY ONE L FE
 • Alanya
Açıklama: Alanya merkezde bulunan; Kurumsal irket B nyemize ; Verilmi e itimler do rultusunda medikal ve kozmetik r n sat yapacak, Yeni m teri tespiti ve mevcut m teri sipari , da t m organizasyonunu etkin bir ekilde uygulayacak, Pazarlama ve sat ...
8 gün önce
Açıklama: Tan m T RK YE N N EN OK TERC H ED LEN GAYR MENKUL FRANCHISE MARKASI 1973 y l nda ABD de kurulan Realty World; marka bilinirli i i in yapt 1.5 milyar USD l k yat r m ve y lda % 30 b y me ile Amerika n n en h zl y kselen emlak devidir. 2005 y l ...
25 gün önce
 • Deniz Egece Sa l k E itim Ltd. ti.
 • Alanya
Açıklama: Dil bilgisi yaz m kurallar na hakim, H zl , Pratik ve Yarat c , En az 2 y l deneyim sahibi Tak m al mas na yatk n al ma arkada lar ar yoruz. Tercihen niversitelerin Edebiyat ve T rk e ile alakal ilgili b l mlerinden mezun Bilgisayar kullan m ...
26 gün önce
 • AYDO AN M MARLIK
 • Alanya
Açıklama: Alanya Karg cak ta bulunan otel ve konut antiyelerimiz b nyesinde g rev almak zere, niversitelerin Mimarl k b l mlerinden mezun, En az 5 y l antiye dizayn ofis deneyimine sahip, tercihen en az bir otel antiyesi bitirmi , nce i ler imalatlar na ...
26 gün önce
 • Elite Gayrimenkul n aat Turizm Tic A. .
 • Alanya
Açıklama: Alanya da in aat yap m ve gayrimenkul sat alan nda faaliyet g steren irketimizde g rev alacak Y netici Asistan aranmaktad r. Gelen misafirleri kar lamak, ilgili birimlere y nlendirmek, irket santraline ba l telefon trafi inin y netimi, ...
bir ay önce
 • My One Life
 • Alanya
Açıklama: Alanya merkezde bulunan; Kurumsal irket B nyemize ; Verilmi e itimler do rultusunda medikal ve kozmetik r n sat yapacak, Yeni m teri tespiti ve mevcut m teri sipari , da t m organizasyonunu etkin bir ekilde uygulayacak, Pazarlama ve sat ...
bir ay önce
 • SOLAR BAYERN TURKEY
 • Alanya
Açıklama: 19 Y ld r Almanya'da g ne panelleri ve enerji sistemleri zerinde faaliyet g stermekte olan firmam z n T rkiye Antalya Alanya'da a lan ubesi i in m hendis ve montaj ekibi aray m z bulunmaktad r. Alman al ma vizyonuyla geli en b nyemizde ...
4 ay önce