Nerede

Amasya (9 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Ekur Et
 • Amasya
Açıklama: Ekur Et Entegre fabrikam z da g revlendirilmek zere IT Y neticisi" pozisyonunda bizimle al mak ister misiniz? Fiziksel ve sanal sunucular n, veri depolama nitelerinin y netim ve bak m faaliyetlerini yapmak, yedeklerin i s reklili ini sa layacak ...
20 saat önce
 • AMASYA SINAV L SES
 • Amasya
Açıklama: Tan m Amasya S nav Lisesi nde g rev yapmak zere, alan bilgisi iyi olan, do ru ileti im becerilerine sahip, renci ve velilerle nitelikli ili ki kurabilecek, ngilizce retmeni al nacakt r. Aranan Nitelikler - Alan nda lisans e itimini tamamlam - ...
2 gün önce
 • Ekur Et
 • Amasya
Açıklama: Ekur Et Entegre fabrikam z da g revlendirilmek zere Veteriner Hekim" pozisyonunda bizimle al mak ister misiniz? la lar, r nler, yem maddeleri, retim materyalleri, kimyasallar ve yard mc malzeme zelliklerine h kim Kalite Y netim ve g da g venli i ...
9 gün önce
 • ESC DESTEK
 • Amasya
Açıklama: Depomuzda al acak BAY DEPO personelleri al nacakt r Arad klar m z; 18-43 ya aral nda Dinamik, pozitif, profili d zg n, * Askerlik en az 2 y l tecil Vardiyal al ma saatlerine uyum sa l yabilecek, Sorumluluklar ; r n elle lemesini yap p ayr mlar ...
10 gün önce
 • Ekur Et
 • Amasya
Açıklama: Ekur Et Entegre fabrikam z da g revlendirilmek zere Zooteknist" pozisyonunda bizimle al mak ister misiniz? iftlikte gerekli olan yem hammaddelerinin planlanmas , tedari i, rasyonlar n n haz rlanmas ve haz rlanan rasyonun d zg n ve s rd r lebilir ...
11 gün önce
 • EFORA GRUP
 • Amasya
Açıklama: Dan manl n yapt m z T rkiyenin En b y k E-Ticaret firmas b nyesinde ubelerimizde al t r lmak zere S ZLE MEL Depo personelleri aramaktay z. Arad klar m z; * 20-33 ya aral * En az Lise mezunu * Ekip al mas na yatk n * Enerjik, g ler y zl ve ...
16 gün önce
 • Pozitera Perakende
 • Amasya
Açıklama: Pozitera; sekt r nde lider bir ok ulusal ve uluslararas firmaya hizmet vermenin hakl gururunu ta yan bir perakende geli tirme irketidir. 16.000 zerinde sat noktas nda faaliyet g steren, 2.000'in zerinde al an olan ve 3 ayr irketten olu an ...
17 gün önce
 • Ekur Et
 • Amasya
Açıklama: Ekur Et Entegre fabrikam z da g revlendirilmek zere Ziraat M hendisi" pozisyonunda bizimle al mak ister misiniz? iftlikte gerekli olan yem hammaddelerinin planlanmas , tedari i, rasyonlar n n haz rlanmas ve haz rlanan rasyonun d zg n ve s rd r ...
18 gün önce
 • Adecco Group
 • Amasya
Açıklama: Sekt r n nde gelen elektronik markas nda Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Tokat- orum-Amasyab lgelerinden sorumlu S PERV Z R aray m z mevcuttur. GENEL N TEL KLER Sekt rde en az 2 y l deneyimli Daha nce teknoloji marketlerinde yada perakende sekt ...
24 gün önce