Nerede

Ankara (1244 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Firma Ad Gizli
 • Ankara
Açıklama: Kurumsal irketimiz b nyesinde g revlendirilmek zere a a daki niteliklerde '' a r Merkezi Operat r '' istihdam edilecektir. -En az lise mezunu, -MS Office programlar na hakim, -Diksiyonu d zg n, ileti im becerileri kuvvetli, -Yo un al ma ...
bir saniye önce
 • Tim Teknik Sa l Ve G venli i
 • Ankara
Açıklama: SA LI I VE G VENL ALANINDA H ZMET VERMEKTE OLAN F RMAMIZDA , * NCEL KL OLARAK Z RVE MUHASEBE PROGRAMINA HAK M, *GELEN FATURALARI LEYECEK, E FATURA S STEM NDE FATURALANDIRMA YAPAB LECEK, *AKT F ARA KULLANAB LEN , *TAHS LAT VE MUTABAKAT LEMLER NE ...
bir saniye önce
 • Argeme Teknoloji Ltd. ti.
 • Ankara
Açıklama: Ankara merkez ofisimiz i in , Dijital d n m elektronik saha ve imalat al malar nda g rev alabilecek ; Elektrik-Elektronik Teknikeri olmak zere 4 ki i istihdam edilecektir. Meslek Y ksekokullar n n veya Teknik Liselerin Elektrik-Elektronik, ...
2 saniye önce
 • Kobastar Elektronik
 • Ankara
Açıklama: Elektronik sens r imalat yapan firmam zda; Geli ime a k, renmeye istekli ve tak m al mas na uyumlu, al ma saatlerine uyumlu, disiplinli, motivasyonu y ksek, Excell programlar n bilen, Ofis i erisinde al acak, Sat faaliyetlerine destek olacak, ...
2 saniye önce
Açıklama: HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender, HD D ner ve Pidem markalar yla T rkiye nin en b y k yerli restoran zinciridir. B y yen ...
3 saniye önce
 • HD Holding
 • Ankara
Açıklama: HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender, HD D ner ve Pidem markalar yla T rkiye nin en b y k yerli restoran zinciridir. B y yen ...
3 saniye önce
Açıklama: HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender, HD D ner ve Pidem markalar yla T rkiye nin en b y k yerli restoran zinciridir. B y yen ...
3 saniye önce
 • Firma Ad Gizli
 • Ankara
Açıklama: Ankara'da yer alan AVM, plaza, site vb. g revlendirilmek zere Mekanik Teknisyeni aray m z bulunmaktad r. GENEL N TEL KLER: Meslek liselerinin tesisat teknolojisi, so utma ve iklimlendirme, makine bak m onar m veya s hhi tesisat teknolojileri b l ...
bir dakika önce
 • rnek Bobinaj
 • Ankara
₺6.500 aylık
Açıklama: TEM ZL K MAK NA VE EK PMANLARI SEKT R NDE OLAN F RMAMIZDA ; -B EHL YET OLAN Y DERECEDE ARA KULLANAB LEN , -B LG SAYAR B LG S NE SAH P, -D KS YONU D ZG N, LET M VE TEMS L YETENE G L ,G LER Y ZL , -TAKIM ALI MASINA YATKIN, - (TAM ZAMANLI) ALI AB ...
bir dakika önce
 • Greyder/Kavsan Ayakkab
 • Ankara
Açıklama: Bu ilana girerek Perakende sekt r n n y kselen y ld z olan irketimizde y ksek kazan l kariyer imkanlar ile bir ba ar hikayesi yazmak i in ilk ad m att n z. Hedefe giden yolda birlikte y r mek, h zla geli en ve b y yen irketimizin ba ar s nda pay ...
3 dakika önce
Açıklama: 1964 y l nda Beyo lu Fita Pasaj nda 12 metrekarelik bir d kkanda ba layan maceram za 58. y l m zda, T rkiye nin 28 ilinde 1.500 a k n al an m z ve 100.000 m nin zerinde sat alan na sahip 120 den fazla ma azam zda devam ediyoruz. Sizi de, ...
53 dakika önce
Açıklama: 1964 y l nda Beyo lu Fita Pasaj nda 12 metrekarelik bir d kkanda ba layan maceram za 58. y l m zda, T rkiye nin 28 ilinde 1.500 a k n al an m z ve 100.000 m nin zerinde sat alan na sahip 120 den fazla ma azam zda devam ediyoruz. Sizi de, ...
55 dakika önce
Açıklama: 1964 y l nda Beyo lu Fita Pasaj nda 12 metrekarelik bir d kkanda ba layan maceram za 58. y l m zda, T rkiye nin 28 ilinde 1.500 a k n al an m z ve 100.000 m nin zerinde sat alan na sahip 120 den fazla ma azam zda devam ediyoruz. Sizi de, ...
56 dakika önce
Açıklama: 1964 y l nda Beyo lu Fita Pasaj nda 12 metrekarelik bir d kkanda ba layan maceram za 58. y l m zda, T rkiye nin 28 ilinde 1.500 a k n al an m z ve 100.000 m nin zerinde sat alan na sahip 120 den fazla ma azam zda devam ediyoruz. Sizi de, ...
57 dakika önce
Açıklama: 1964 y l nda Beyo lu Fita Pasaj nda 12 metrekarelik bir d kkanda ba layan maceram za 58. y l m zda, T rkiye nin 28 ilinde 1.500 a k n al an m z ve 100.000 m nin zerinde sat alan na sahip 120 den fazla ma azam zda devam ediyoruz. Sizi de, ...
58 dakika önce
Açıklama: 1964 y l nda Beyo lu Fita Pasaj nda 12 metrekarelik bir d kkanda ba layan maceram za 58. y l m zda, T rkiye nin 28 ilinde 1.500 a k n al an m z ve 100.000 m nin zerinde sat alan na sahip 120 den fazla ma azam zda devam ediyoruz. Sizi de, ...
bir saat önce
Açıklama: Biz Dagi de 40 y ll k deneyimimiz, a k ileti imimiz, cesaretimiz ve heyecan m zla fark yaratmak i in al yoruz. 21 lkede faaliyet g stererek s n rlar n d na k yoruz. S rd r lebilir, kaliteli r nlerimizle tarz m z ortaya koyuyoruz. Her g n b y yen ...
2 saat önce
Açıklama: Ayl k ve d nemsel sat hedeflerini ger ekle tirmek, Ma aza g rsel standartlar n uygun r nlerin d zg n te hir edilmesini sa lamak, M terilere sunaca koleksiyon ve r nlerin zellikleri hakk nda bilgi sahibi olmak, m terilere r n zelliklerini etkin ...
2 saat önce
 • Turkcell Global Bilgi
 • Ankara
Açıklama: Tan m M teriden gelen a r lardaki taleplerin kar lanarak z me kavu turulmas M teri memnuniyetinin sa lanarak kaliteli hizmet sunulmas Aranan Nitelikler Kariyerine Turkcell Global Bilgi de y n vermek istiyorsan En az Lise, tercihen nlisans veya ...
7 saat önce
Açıklama: Job Description Want to make someone s day, every day and work from home? Dann steige bei Lufthansa InTouch ein und kreiere in unseren internationalen Teams t glich das Besondere Etwas f r unsere Passagiere. Spiele eine wesentliche Rolle in der ...
7 saat önce