Nerede

Ankara (6982 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Alt nkaya Elektronik Cihaz Kutular
 • Ankara
Açıklama: ALTINKAYA, Elektronik Cihaz Kutular ve ilgili aksesuar retimi i in komple z m sunar, tasar mc , kal p , seri retici gibi farkl tedarik iler yerine Alt nkaya size hepsini tek at alt nda veren ve kalite anlay m z sayesinde konusunda nc l k eden ...
2 saniye önce
 • Demiriz End stri Malzemeleri
 • Ankara
Açıklama: Genel nitelikler: Ostimdeki firmam zda g revlendirmek zere vas fl -vas fs z eleman: - Ma aza i i sat ve tezgahtarl k yapacak - En az lise, tercihen y ksekokul veya niversite mezunu - 35 ya n a mam - Askerli ini yapm - B s n f ehliyeti olan ve ...
3 saniye önce
Açıklama: Okul ncesi d nemi sadece bak m hizmeti vermek olarak g rmeyen, bu d nemde verilen e itimin nemini bilen ve okul ncesi e itimde verimlilik i in abalayan, ocuklara rol model olabilecek ve bunu i inin bir par as olarak g ren, niversitelerin Okul ...
4 saniye önce
 • z Al minyum
 • Ankara
₺2.825 aylık
Açıklama: irketimizde al t r lmak zere yemek , ay i lerini yapacak (15-20 ki i) , hijyene nem veren bayan personel al nacakt r. yerimiz Alt nda / Siteler 'de olup yak n evreler de oturanlar tercih sebebidir. Servisimiz yoktur. artlar uyan arkada lar n ...
5 saniye önce
 • Mirbir Yal t m
 • Ankara
Açıklama: TEKN K PERSONEL HER T RL YALITIMI YAPAB LEN, MEBRAN, POL RETAN, B T M, EPOKS , YALITIMLARI YAPAB LEN, AUTOCAD KULLANAB LEN , HAKED YAPAB LEN PUANTAJ TUTAB LEN DENEY ML , ANT YELERDE SORUMLULUK ALAB LECEK ELEMANLAR ARANMAKTADIR EN AZ 2 YIL TECR ...
10 dakika önce
Açıklama: The Human Resources Manager is a key resource who is responsible for the business support in the broad area of Human Resources, covering the implementation and development of processes, policies and applicable HR systems for Wellspect Turkey, ...
17 dakika önce
 • BEM nsan Kaynaklar ve E itim A. .
 • Ankara
Açıklama: Merkezi Ankara Beysukent te bulunan savunma sanayi alan nda faaliyet g steren ve i e al m dan manl n yapt m z firmam z i in a a da yer alan niteliklere sahip Genel Nitelikler; * niversitelerin Elektrik-Elektronik M hendisli i, Mekanik M hendisli ...
18 dakika önce
 • MAINTEC
 • Ankara
Açıklama: Savunma, Yaz l m, Ki isel koruyucu donan mlar ve teknik yap malzemeleri alan nda faaliyet g steren firmam z i in; Tercihen KKD ve Yap Malzemeleri sekt rlerinde sat konusunda i deneyimine sahip, niversitelerin ilgili Lisans B l mlerinden mezun ...
30 dakika önce
 • ASTOR A. .
 • Ayaş
Açıklama: niversitelerin Elektrik M hendisli i veya Elektrik/Elektronik M hendisli i b l m nden mezun olan, yi derecede ngilizce dil bilgisine sahip, Tercihen tasar m konusunda en az 1 y l deneyimli, Elektrik tasar m konusunda kariyer plan olan, yi ...
36 dakika önce
 • Boss Makine Ltd. ti.
 • Çankaya
Açıklama: Boss Makine b nyesinde al t r lmak zere, niversitelerin ilgili m hendislik b l mlerinden mezun En az 3 y l i tecr besi olan ( tercihen makine retim sekt r ) Tercihen ngilizce bilen MS Office konusunda bilgi sahibi Raporlama yapabilen ve haftal k ...
bir saat önce
 • Siemens Healthineers
 • Çankaya
Açıklama: Do you want to help create the future of healthcare? Our name, Siemens Healthineers, was selected to honor our people who dedicate their energy and passion to this cause. It reflects their pioneering spirit combined with our long history of ...
bir saat önce
 • Adverti
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER Yerel ve global trendleri takip eden, Sosyal medya kampanyalar planlam ve y netmi , Marka ileti imi, marka karakteri, marka dili kavramlar n kavram , Sosyal medya platformlar n n dinamiklerini bilen, Yaz m kurallar na h kim, ...
bir saat önce
 • Forte Bilgi leti im Teknolojileri ve Savunma Sanayi A. .
 • Ankara
Açıklama: Kamu ve savunma sanayi sekt r nde yakla k 160 ki ilik ekibimiz ile faaliyet g steriyoruz. Mutlu bir i ortam , zg rce retebilmek ve bireysel de il tak m olarak hareket etmek gibi ama lar m z n ortak oldu u adaylar m z ile ekibimizi geni letmek ...
bir saat önce
 • FlyKargo
 • Ankara
Açıklama: YAZILIM GEL T RME UZMANI (SR. FULL STACK DEVELOPER), GENEL N TEL KLER niversitelerin ilgili lisans b l mlerinden mezun, A a da yer alan teknolojiler ile ilgili en az 5 y l deneyime sahip, leri seviyede .NET Core, MVC ve C# bilgisine sahip, ...
bir saat önce
 • The Est e Lauder Companies Inc.
 • Ankara
Açıklama: Pozisyon zeti: Yetenekli sat dan manlar m zdan biri olarak, t m m teri hizmetleri ve sat hedeflerine ula mak i in m terilerimize kar lama hizmeti, zg n ve ki iselle tirilmi hizmetler sunacaks n z. al anlara, irketimize, r nlerimize ve ...
2 saat önce