Nerede

Ankara (1017 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Biz Dagi de 40 y ll k deneyimimiz, a k ileti imimiz, cesaretimiz ve heyecan m zla fark yaratmak i in al yoruz. 21 lkede faaliyet g stererek s n rlar n d na k yoruz. S rd r lebilir, kaliteli r nlerimizle tarz m z ortaya koyuyoruz. Her g n b y yen ...
42 dakika önce
Açıklama: Ayl k ve d nemsel sat hedeflerini ger ekle tirmek, Ma aza g rsel standartlar n uygun r nlerin d zg n te hir edilmesini sa lamak, M terilere sunaca koleksiyon ve r nlerin zellikleri hakk nda bilgi sahibi olmak, m terilere r n zelliklerini etkin ...
bir saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Ankara
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesinde bulunan zel Bilfen ayyolu Anadolu ve Fen Liselerinde g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin Bilgisayar Programc l , Bilgisayar retmenli i ve ilgili b l mlerinden mezun, Benzer ...
5 saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Ankara
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Hizmetleri A. . b nyesindeki ayyolu Kamp s 'nde g revlendirilmek zere; Kuruma ait cihazlar n kurulumlar n yapmak ve periyodik olarak kontrollerini sa lamak, Bak m anla mas olan cihazlar varsa bunlar n periyodik bak mlar n n ...
5 saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Ankara
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesindeki ayyolu lk retim Okulu'nda g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler En az ilkokul mezunu, Havuz ve elektrik i lerinden anlayan,havuz operat rl belgesi olan, Tercihen Elektrik tesisatlar yla ilgili ...
5 saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Ankara
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesinde Ankara da bulunan ilk retim okullar m zda g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, MEB atama kriterlerini ta yan, En az 2 senelik retmenlik deneyimine sahip, ...
5 saat önce
 • Turkcell Global Bilgi
 • Ankara
Açıklama: Tan m M teriden gelen a r lardaki taleplerin kar lanarak z me kavu turulmas M teri memnuniyetinin sa lanarak kaliteli hizmet sunulmas Aranan Nitelikler Kariyerine Turkcell Global Bilgi de y n vermek istiyorsan En az Lise, tercihen nlisans veya ...
5 saat önce
 • Ay in Grup Otomotiv
 • Ankara
Açıklama: RKET M Z A IR VASITA FREN AKSAMI ZER NE TOPTAN SATI I GER EKLE T RMEKTED R. (BALATA,D SK,B JON V.S) ANKARA VE EVRES N SEYEHAT ENGEL OLMAYAN OTOMOT V SEKT R NDE TECR BEL MESA ARKADA I ARIYORUZ. B NEK ARA ZER NE TECR BES OLAN ARKADA LARDA DE ...
13 saat önce
 • Milyon Yap m
 • Ankara
Açıklama: Bursa ,Ankara, stanbul, bulunan i letmelerimiz i in , Faast Food ve D nya mutfa , zgara da tecr beli A l k konusunda tecr beli a ve yetki belgeli mutfak personeli aranmaktad r.
13 saat önce
 • zel Esmerlife Poliklini i
 • Ankara
Açıklama: Medikal Estetik Poliklini imizde al mak zere; Lise, n Lisans ve Lisans Mezunu Hem ire al nacakt r. Hem irelik Uygulamalara hakim D g r n m ne zen g steren, bak ml , prezantabl, nsan ili kilerinde ba ar l , ileti im yetene i g l ve ikna ...
13 saat önce
 • Beta Makinalar Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sekt r n n s z sahibi firmalar ndan biri olan Alman i ortakl BETAMIX /STETTER Mak. San. Tic. Ltd. ti. b nyesinde yeni devreye al nacak olan fabrikas ile b y yen organizasyonu i in Kalite Departman nda g revlendirilmek ...
14 saat önce
Açıklama: Savunma Sanayi alan nda tala l imalat konusunda retim yapan firmam zda retim Planlama Biriminde al t rmak zere a a daki kriterleri sa layan personel ihtiyac m z bulunmaktad r. * retimi yap lan par alar n takibini yapmak, * retimi yap lan par ...
16 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Ankara ...
16 saat önce
 • Madame Coco
 • Ankara
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Ankara ...
16 saat önce
Açıklama: irket ofisinde ve i letmelerinde ger ekle en perakande sat lar n takibi, cost control tecr besi olan raporlamalar ve muhasebe i lemlerinin yap lmas n , Nakit ve pos ile yap lan sat lar n hesaplanmas ,komisyon kesinti kontrolleri sa layacak, ...
16 saat önce
 • As Coating Boya Kaplama Sistemleri
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER Makina, Pn matik ve Hidrolik bak m ve onar m ndan anlayan Tak m al mas na yatk n, Seyahat engeli olmayan, B s n f s r c ehliyetine sahip, aktif ara kullanabilen, Askerlik g revini tamamlam . TANIMI Firmam za Boya Makinalar , Bas ...
19 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300 ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Ankara Ankamall ma azas ...
20 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300 ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Ankara Atlantis ma azas ...
20 saat önce
 • G zGrup
 • Ankara
Açıklama: M teri memnuniyeti ve sa l en st seviyede tutulan firmam z i in ma azalar m zda al t r lmak zere optisyen ve sat dan man arkada lar al nacakt r. M teriyi g ler y z ile kar lamak, M teriyi ihtiyac do rultusunda g ne g zl , optik g zl k ve lens ...
21 saat önce
Açıklama: Enpara, QNB Finansbank' n sundu u, T rkiye'nin ilk ve tek dijital bankac l k hizmetidir. Standart bankac l k uygulamalar ndan farkl olarak Enpara' da ube yok. Fiziksel ubeler yerine internet bankac l , mobil bankac l k, telefon bankac l ve ATM ...
21 saat önce