Nerede

Ankara (6216 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Mirbir Yal t m
 • Ankara
Açıklama: TEKN K PERSONEL HER T RL YALITIMI YAPAB LEN, MEBRAN, POL RETAN, B T M, EPOKS , YALITIMLARI YAPAB LEN, AUTOCAD KULLANAB LEN , HAKED YAPAB LEN PUANTAJ TUTAB LEN DENEY ML , ANT YELERDE SORUMLULUK ALAB LECEK ELEMANLAR ARANMAKTADIR EN AZ 2 YIL TECR ...
38 saniye önce
 • Demiriz End stri Malzemeleri
 • Ankara
Açıklama: Genel nitelikler: Ostimdeki firmam zda g revlendirmek zere vas fl -vas fs z eleman: - Ma aza i i sat ve tezgahtarl k yapacak - En az lise, tercihen y ksekokul veya niversite mezunu - 35 ya n a mam - Askerli ini yapm - B s n f ehliyeti olan ve ...
39 saniye önce
 • Alt nkaya Elektronik Cihaz Kutular
 • Ankara
Açıklama: ALTINKAYA, Elektronik Cihaz Kutular ve ilgili aksesuar retimi i in komple z m sunar, tasar mc , kal p , seri retici gibi farkl tedarik iler yerine Alt nkaya size hepsini tek at alt nda veren ve kalite anlay m z sayesinde konusunda nc l k eden ...
39 saniye önce
 • Adverti
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER Yerel ve global trendleri takip eden, Sosyal medya kampanyalar planlam ve y netmi , Marka ileti imi, marka karakteri, marka dili kavramlar n kavram , Sosyal medya platformlar n n dinamiklerini bilen, Yaz m kurallar na h kim, ...
18 dakika önce
 • Forte Bilgi leti im Teknolojileri ve Savunma Sanayi A. .
 • Ankara
Açıklama: Kamu ve savunma sanayi sekt r nde yakla k 160 ki ilik ekibimiz ile faaliyet g steriyoruz. Mutlu bir i ortam , zg rce retebilmek ve bireysel de il tak m olarak hareket etmek gibi ama lar m z n ortak oldu u adaylar m z ile ekibimizi geni letmek ...
25 dakika önce
 • FlyKargo
 • Ankara
Açıklama: YAZILIM GEL T RME UZMANI (SR. FULL STACK DEVELOPER), GENEL N TEL KLER niversitelerin ilgili lisans b l mlerinden mezun, A a da yer alan teknolojiler ile ilgili en az 5 y l deneyime sahip, leri seviyede .NET Core, MVC ve C# bilgisine sahip, ...
30 dakika önce
 • The Est e Lauder Companies Inc.
 • Ankara
Açıklama: Pozisyon zeti: Yetenekli sat dan manlar m zdan biri olarak, t m m teri hizmetleri ve sat hedeflerine ula mak i in m terilerimize kar lama hizmeti, zg n ve ki iselle tirilmi hizmetler sunacaks n z. al anlara, irketimize, r nlerimize ve ...
48 dakika önce
 • Turbo Hidrolik Kaplin
 • Ankara
Açıklama: Ankara, Yenimahalle vedik OSB b lgesinde bulunan, alan nda sekt r lideri olan Turbo Hidrolik Kaplin Makine San. firmas nda birlikte al mak zere; niversitelerin Makine M hendisli i b l m nden mezun, AR-GE al malar i erisinde par a izimlerinin yap ...
53 dakika önce
 • Okuman Medikal Sistemler A. .
 • Ankara
Açıklama: OKUMAN Medikal Sistemler Ltd. ti. 2010 y l nda Ankara da uyku ve solunum bozukluklar konusunda faaliyet g stererek ticari hayat na ba lam t r. Kendisini s rekli geli tiren, e itimli ve deneyimli sat , pazarlama, klinik destek ve teknik servis ...
bir saat önce
 • Adverti
 • Ankara
Açıklama: M teri Temsilcisi En az 2 y l ve zeri Ajans deneyimi olan Marka y netimi, m teri ili kileri, proje y netimi, i alma-aktarma, planlama, uygulama, takip ve raporlama s re lerini y r tebilecek, M teri ihtiya lar n do ru ekilde analiz edip z m ...
bir saat önce
Açıklama: At Carbon Health, we believe in the power of health, of medicine, and of technology. We aim to create a supportive environment where you can develop your career and continuously refine your craft. To support this goal, we ve built a diverse and ...
bir saat önce
 • Pitcher AG
 • Ankara
Açıklama: Company Description At Pitcher, We Thrive on Innovation Pitcher is a rapidly growing software company headquartered in Zurich, Switzerland that is continuing its expansion globally in the regions of EMEA, North America, Latin America, and Asia ...
bir saat önce
Açıklama: Project: Technical assistance on preparation of river basin management plans for 6 basins Turkey The overall objective of the project is to achieve good water status through implementing the EU WFD (2000/60/EC) and the related daughter ...
bir saat önce
 • I n Maden
 • Ankara
₺3.500 aylık
Açıklama: Firmam zda Sekreter G revi yapacak Diksiyonu D zg n Sorumluluk Sahibi Pratik D nceye Sahip Bak ml G ler Y zl al ma Saatlerimiz 8.30 - 18.00 Hafsonu al m yoruz. Maa + yemek + Ssk + yol
bir saat önce
 • Okuman Medikal Sistemler A. .
 • Ankara
Açıklama: Ankara, vedik Organize Sanayi B lgesinde yerle ik olan t bbi cihaz fabrikam z n Ar-Ge biriminde al acak, a a daki zelliklere sahip Mekanik Ar-Ge M hendisi al nacakt r. niversitelerin Makine M hendisli i b l m nden mezun, T bbi cihaz sekt r nde ...
bir saat önce