Nerede

Ankara (1203 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Firma Ad Gizli
 • Ankara
Açıklama: Sekt r n n nc s olan irketimizde a a daki niteliklere uygun Depo Toplama Eleman aray m z bulunmaktad r. G rev Tan m Gelen g da r nlerinin toplama i lemlerimni ger ekletirmek, r nleri transpalet ile d zenli bir ekilde depolanmas n sa lamak, Depo ...
49 dakika önce
 • Dakik Mobilya
 • Ankara
Açıklama: Yurt d nda yerle ik firma ve markaya sahip, sekt r nde lider, Almanya pazar na h kim Tischk nig markas at s alt nda al mak zere, Avrupa kalite standartlar n bilen ve uygulayabilen, belirtilen aday kriterlerini ta yan ekip arkada lar ar yoruz. ...
bir saat önce
 • etinkaya
 • Ankara
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Ankara Ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. Ma azan n ve reyonun d zeninin sa ...
3 saat önce
 • Elvankent pucu Kurs
 • Ankara
Açıklama: Tan m Kurumun Rehberlik i lerini, retmenlerin ko luk i leyi lerini ve rencilerin ders al ma programlar n koordine edebilecek ve takvimi uygulayabilecek, g ncel teknolojilere hakim, sorun zme kabiliyeti ve ileti im becerisi y ksek olmay ...
20 saat önce
 • KES R M HEND SL K
 • Ankara
Açıklama: Tan m al ma alan sadece stanbul olmay p Yurt i i ve yurt d nda bulunan antiyelerimizde ;kablo ekimi, tava montaj , terminasyon, ba lant , mekanik montaj, pano montaj , enstr man montaj , ekipman montaj vb. i kapsamlar nda tecr besiz adaylar yeti ...
20 saat önce
 • KES R M HEND SL K
 • Ankara
Açıklama: Tan m Sekt rdeki geli meleri takip ederek mevcut ve potansiyel m teriler i in yeni stratejilerin olu turulmas M teri taleplerine g re i takibi yaparak, teklif haz rlamak ve sat n ger ekle mesine kadar t m s re ten sorumlu olmak, M terilerden ...
20 saat önce
 • Amerikan K lt r Dil Okulu
 • Ankara
Açıklama: Tan m Amerikan K lt r Yabanc Dil Okullar ANKARA/ M TK Y temsilcili imizde g revlendirilmek zere; TALYANCA RETMEN al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun G lery zl Prezentabl retmeyi seven nsan ili kileri kuvvetli ...
20 saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Ankara
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesindeki Ankara'da bulunan anaokullar nda g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin ngilizce retmenli i b l m nden mezun, Pedagojik formasyon sahibi, Ms Office programlar na hakim, Teknolojiyi ...
20 saat önce
 • Amerikan K lt r Dil Okulu
 • Ankara
Açıklama: Tan m WE ARE LOOKING FOR TURKISH/BRITISH/AMERICAN ENGLISH TEACHERS WHO WOULD LIKE TO WORK IN ANKARA BAH EL EVLER BRANCH OF AMERICAN CULTURE LANGUAGE SCHOOL. Aranan Nitelikler For Turkish instructor; a university degree from foreign language ...
20 saat önce
 • Ruta
 • Ankara
Açıklama: RKET M Z MUSABE - DAR LER B L M NDE ALI MAK ZERE MUHASEBE B LG S OLAN EK P ALI MASINA UYUM SA LAYACAK MS-OFF CE PROGRAMLARINA HAK M, ZAMAN Y NET M VE TAK P BECER S KUVVETL MUHASEBE PERSONEL ST HDAM ED LECEKT R. Muhasebe ve benzer bir alanda e ...
bir gün önce
Açıklama: Tala l imalat tesviye mekanik ve d k m i leri i in ; Prensipli ,dinamik , renme kabiliyeti y ksek, askerlik g revini tamamlam vas fl ve yeti tirilmek zere vas fs z elemanlar al nacakt r. M racatlar n ahsen yap lmas gerekmektedir. Sincan ve civar ...
bir gün önce
 • Viola Ofis Mobilyalar
 • Ankara
Açıklama: Ankara/Akyurt' ta bulunan fabrikam zda g revlendirilmek zere istenen niteliklere uygun PLAST K ENJEKS YON KALIP UZMANI aray m z bulunmaktad r. GENEL N TEL KLER, Tercihen niversitelerin lgili b l mlerinden mezun Plastik enjeksiyon kal b imalat , ...
bir gün önce
 • zel Huzur zel E itim Rehabilitasyon Merkezi
 • Ankara
Açıklama: Mamak Ege mahallesindeki Kurumumuza ocuk geli imi (lisans mezunu) ve okul ncesi retmenli i ( lisans mezunu) bran lar nda al ma arkada lar aramaktay z.
bir gün önce
 • Biyodem Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited irketi
 • Ankara
Açıklama: Grafik tasar m, web sitesi, sosyal medya y netimi, e- ticaret konular nda bilgili al ma arkada aranmaktad r.
bir gün önce
 • Anadol Sigorta Hasar Dan manl k
 • Ankara
₺6.000 aylık
Açıklama: irketimizin Ankara merkez ofisinde 'Asistan & Sekreter' pozisyonunda g rev alacak tak m arkada m z ar yoruz. Asistanl k & Sekreterlik konusunda tecr beli/tecr besiz, Diksiyonu d zg n, Sigara kullanmayan, Temsil ve y neticilik y nleri kuvvetli, ...
bir gün önce