Nerede

Depo eleman, Ankara (27 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • MEGART Teknoloji San. ve Tic. Ltd. ti
 • Ankara
... firmam zda g revlendirilmek zere "Depo Eleman " pozisyonunda al acak ekip arkada ... g re istenilen adette malzemeleri depoda haz rlay p teslim etmek ... ve sipari lerin zaman nda depoya ula t r lmas i ... al arak takibi yapmak. Genel depo say m n yapmak. Elektronik ...
5 gün önce
 • 24 Yemek Y netimi Tic.Ltd. ti.
 • Ankara
... y netimi yapan fabrikam za Depo Eleman al ma arkada ar yoruz ... g da sekt r nde depo ve sevkiyat konular nda en ... in, askerlik hizmetlerini tamamlam TANIMI Depoya gelen t m r nlerin ... kabul i lemlerinin yap lmas Depo yerle im, temizlik ve d ...
14 gün önce
 • KARMA MARKA MAGAZACILIK TICARET ANONIM SIRKETI
 • Ankara
... nleri teslim al p, ilgili depo alan na yerle tirilmesinden, ma ... ta nmas ndan ve genel depo d zeninden sorumlu olacak, TANIMI ... daki niteliklere sahip " Ma aza Depo Eleman " ar yoruz.
11 gün önce
 • ZELCAN BABYMALL MA AZ. DA ITIM T C. VE SAN.A. .
 • Ankara
... mezunu, Ma azac l k, depo ve stok y netimi konusunda ... zeninden sorumlu olacak Ma aza Depo Eleman ar yoruz.
23 gün önce
 • EMT ELECTRONICS LTD. T .
 • Ankara
... B l m i in DEPO ELEMANI aramaktay z En az Lise ... planlamak ve y r tmek Depo alan n n d zen ...
9 gün önce
 • KARACA Z CCAC YE T CARET VE SAN A. .
 • Ankara
... , En az lise mezunu, Tercihen depo i leyi i ve uygulamalar ... ma konusunda yetkinlikleri y ksek, "Depo Eleman " tak m arkada lar ar ...
12 gün önce
 • Adecco Group
 • Ankara
... da bulunan operasyonlar i in ''DEPO ELEMANI'' aray m z bulunmaktad r ... problemi olmayan tan m ; Lojistik depo operasyonlar nda sevkiyat s re ...
21 gün önce
 • Yurti i Kargo Servisi
 • Ankara
... s k nt s olmayan, Depo Eleman pozisyonunda g rev alacak al ...
18 gün önce
 • Baysal Civata Otomotiv
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1. Depoya gelen r nleri ara lardan indirmek, irsaliye ile malzeme ve miktar kontrol (mal kabul n yapmak) 2. Giri Kalite Kontrol yap lm malzemeleri depo adreslerine g re istiflemek 3. Deponun g venli, temiz ve d zenli ...
12 saat önce
 • Baysal Civata Otomotiv
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Depolama i lerinde en az 3, otomotiv sekt r nde en az 1 y l tecr besi olan i arkada lar ar yoruz. 1. Depoya gelen r nleri ara lardan indirmek, irsaliye ile malzeme ve miktar kontrol (mal kabul n yapmak) 2. Giri Kalite ...
12 saat önce
 • Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Nurol Holding yar m asr a k n ge mi iyle, in aat ve taahh t, gayrimenkul yat r mlar , savunma sanayi, enerji ve madencilik, turizm ve finans olarak 6 ana sekt rdeki hizmetleriyle, 35 ten fazla irket ve i tirakiyle, say ...
bir gün önce
 • SCS AKSESUAR LET M TEL.ELK. N .TAAH. TH. HR.T
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler En az lise mezunu Tercihen depo i leyi i ve sevkiyat konusunda deneyimli Sorumluluk sahibi ve dikkatli Tak m al mas na yatk n Tercihen akyurt ve civar ikamet eden Erkek adaylar i in askerlik g revini ...
15 gün önce
 • Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Nurol Holding yar m asr a k n ge mi iyle, in aat ve taahh t, gayrimenkul yat r mlar , savunma sanayi, enerji ve madencilik, turizm ve finans olarak 6 ana sekt rdeki hizmetleriyle, 35 ten fazla irket ve i tirakiyle, say ...
19 gün önce
 • Favora Home
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI TANIMI nternet sitelerinden gelen sipari lerin depodan temin edilmesi, Depoya gelen r n n say m ve kontrol n n yap lmas , Teslimat yap lacak r n haz rlanmas ve paketlemesi, r nlerin zaman nda kargoya verilmesi, Kargo s ...
27 gün önce
 • Wenta Makina
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI DEPO G REVL S Grup irketlerimizin Ankara Sincan OSB de bulunan fabrikas nda g revlendirilmek zere Depo G revlisi tak m arkada aray m z bulunmaktad r. TANIMI - Fabrikalar m z n genel depo i leyi ine ili kin i lemleri y ...
29 gün önce
 • 1
 • 2