Nerede

Depo personeli, Ankara (28 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • MDFULLA
 • Ankara
... yapmak, Ma azalar ve depo aras nda r n ... transferini ger ekle tirmek, Depodan k yap lacak r ... barkod ve etiket basmak, Depo stok say mlar nda ... Kav a nda bulunan depomuzda g rev yapacak; a ... deneyimsiz kad n ve erkek depo personeline ihtiya vard r. Lise ...
17 gün önce
 • Webhelp T rkiye
 • Ankara
... e-ticaret hizmeti veren bir depoda r n toplama, paketleme, ... en az 2 y l tecilli Depo personeli al ma arkada lar aramaktay ... z TANIMI Gelen sipari lerin depoda ... i in paketlemesinin yap lmas , Depodan sevk edilecek r nlerin ...
10 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Ankara
... alan projelerimizde g revlendirilmek zere Depo Personeli aray m z bulunmaktad r ... : En az lise mezunu olan, Depo ve ambar konular nda en ... r lmas n sa lamak, Depoya gelen t m malzemelerin fatura ... say mlarda g rev almak, Depo ger ek stoklar ile kay ...
25 gün önce
 • EFORA NSAN KAYNAKLARI
 • Ankara
... al t r lmak zere Depo personelleri aramaktay z. Arad klar m ... az 2 y l tecil Sorumluluklar ; * Depoya gelen g nderilerin kar lanmas ... larak barkodlar n n okutulmas * Depodan sevk edilecek r nlerin araca ...
29 gün önce
 • EFORA NSAN KAYNAKLARI
 • Ankara
... al t r lmak zere Depo personelleri aramaktay z. Arad klar m ... az 2 y l tecil Sorumluluklar ; * Depoya gelen g nderilerin kar lanmas ... larak barkodlar n n okutulmas * Depodan sevk edilecek r nlerin araca ...
29 gün önce
 • Abc Grup Profil Metal
 • Ankara
... r. Bu do rultuda irketimizin DEPO departmanlar nda g revlendirilmek zere ... ma arkada lar aramaktay z. DEPO PERSONEL -Tercihen tavan vinci kullanabilen -Tercihen ...
2 gün önce
 • Cbn Lojistik Depolama Ve Da t m
 • Ankara
... Sincan civar nda ikamet eden, * Depo i lemlerinde tecr beli, * Esnek ... ehliyetli ve el terminali kullanabilen "Depo Personeli" ihtiyac m z bulunmaktad r ...
17 gün önce
 • MSA YATIRIM ANON M RKET
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ankara i yerimizde g rev alacak olan DEPO G REVL S pozisyonu i in aran lan genel nitelikler a a da belirtildi i gibidir; H zl t ketim r nleri, depo r n stok y netimi, depo uygulamalar ve y netimi konusunda en az 2 y l ...
20 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ankara i yerimizde g rev alacak olan DEPO G REVL S pozisyonu i in aran lan genel nitelikler a a da belirtildi i gibidir; H zl t ketim r nleri, depo r n stok y netimi, depo uygulamalar ve y netimi konusunda en az 2 y l ...
24 gün önce
 • Webhelp Group
 • Ankara
Açıklama: 2018 Avrupa Sekt r Lideri Webhelp, dijital, sosyal ve geleneksel sesli ileti im kanallar arac l yla ok Kanall leti im Merkezi, Telesat , Tahsilat Y netimi, Sosyal Medya ve Dijital leti im, Teknik Destek, 7/24 Yol Yard m ve Asistans gibi ...
2 ay önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bizimle B y meye Haz r m s n? nk biz b y k i ler yap yoruz. 25 lkede varl k g steriyor, her y l 50'ye yak n koleksiyonda 10.000 yeni r n moda severlere sunuyoruz. T rkiye'deki 282, yurt d ndaki 154 ma azam zla y lda ...
15 gün önce
 • DROGSAN LA LARI SANAY VE T C.A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az Lise mezunu (Tercihen n lisans mezunu), Tercihen SAP kullanmay bilen, Askerlik hizmetini tamamlam , Vardiyal al ma d zenine uyum sa layabilecek, TANIMI Depoya gelen malzemelerin kontrol Deponun genel d zenin sa ...
8 gün önce
 • Alt nkaya Elektronik Cihaz Kutular
 • Ankara
Açıklama: ALTINKAYA, End striyel Elektronik Cihaz Kutular ve ilgili aksesuar retimi i in komple z m sunan, tasar mc , kal p , seri retici gibi farkl tedarik iler yerine Alt nkaya hepsini tek at alt nda reten ve kalite anlay sayesinde konusunda nc l k eden ...
16 gün önce
 • H DROKONTROL MAK. SAN. T C. A.
 • Ankara
... firmam z Hidrokontrol A. . de, Depo Sevkiyat Personeli olarak g rev alacak ... mezunu, En az 1 y l depo tecr besine sahip, B s ... , sevkiyat, iade gibi t m depo s re lerini y r ...
20 saat önce
 • ATE MED KAL M HEND SL K MAK. N .Y.EL.AV S.M. .D.T.LTD. T
 • Ankara
... aktif ara kullanabilen, Depo personeli al nacakt r. TANIMI Depo sorumlusu ile uyum ... kayd n olu turmak Malzemelerin depoda d zenli ve tertip i ...
26 gün önce
 • 1
 • 2