Nerede

Evre m hendisi, Ankara (15 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • NFB M HEND SL K VE M AV RL K A. .
 • Ankara
... n aat veya evre M hendisli i b l m nden mezun a ... adaylar aranmaktad r. n aat M hendisi i in; 1d/2d ta ... vb. konular nda tecr beli, evre M hendisi i in; Nehir havza y ... de erlendirmesi, s u kalitesi, evre direktifleri vb. konularda tecr beli ...
22 gün önce
 • ALMER GROUP
 • Ankara
... evre M hendisi al nacakt r. * niversitelerin evre M hendisli i b l m nden mezun, * evre ... G revlisi belgesine sahip, * s re lerini m nferit ... y r tme kabiliyetine sahip, * evre zinleri ... n y r tt m z letmelerin evre zin ve Lisans ...
9 gün önce
 • R nesans Holding
 • Ankara
... insan haklar , al ma, evre ve yolsuzlukla m cadele ilkelerine uygun ... itim veren niversitelerin evre M hendisli i b l m nden mezun veya ... uygulamalar hakk nda bilgi sahibi, evre ve Sosyal Etki De ... Ankara'da ikamet eden/edebilecek, " evre M hendisi" aramaktay z.
12 gün önce
 • Al-Cap Amb. San. Ve Tic. A. .
 • Ankara
... zere evre M hendisi al ma arkada aramaktay z. niversitelerin evre M hendisli ... i b l m ... Plastik geri d n m firma tecr besi ... kullanabilen, Tercihen ngilizce bilen, evre - Kalite mevzuatlari ve ...
7 gün önce
 • Alter Uluslararas M h. Ve M avirlik Hiz.Ltd. ti.
 • Ankara
... TANIMI 46 y ll k m hendislik firmam z n ... ll k evre M hendisli i b l m nden mezun ... tma Tesisleri tasar m konusunda deneyimli (Tasar m tecr besi ... derecede ngilizce bilen, - Tak m al mas na uyumlu, - ... in askerlik hizmetini tamamlam , evre m hendisi al nacakt r.
7 gün önce
 • CTR Uluslararas Belgelendirme ve Denetim Ltd. ti
 • Ankara
... almak zere; evre M hendisi al ma arkada ar yoruz. * niversitelerin evre M hendisli i ...
9 gün önce
 • Sui Proje M hendislik M avirlik Ltd. ti.
 • Ankara
... ba ms z bir m hendislik ve m avirlik firmas d ... , projelendirilmesi ve kontroll k / m avirlik konular nda bir ... evre M hendisi tak m arkada lar ar yoruz. GENEL N TEL KLER niversitelerin evre M ... hendisli i B l m nden mezun, ...
22 gün önce
 • NFB M HEND SL K VE M AV RL K A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin evre M hendisli i b l m nden mezun,n ehir havza y netim plan , sekt rel su tahsis plan , master plan, su k tlelerinin de erlendirmesi, su kalitesi, evre direktifleri vb. konularda tecr beli ve ekip al ...
2 gün önce
 • CABA GRUP N AAT ENERJ TUR ZM SANAY ve T C. A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Caba Grup b nyesinde g revlendirilmek zere; niversitelerin evre M hendisli i b l m nden mezun, stanbul RES projemizde g rev yapacak ayn zamanda Ankara Merkez ofiste e g d ml al abilecek, Alan nda en az 5 y l deneyim ...
4 gün önce
 • ITC INVEST TRADING CONSULTING AG TURKIYE
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Gereken Nitelikler: niversitelerin evre M hendisli i b l m nden mezun, Enerji retim, Fermantasyon ve Biyolojik s re ler konusunda bilgi sahibi, Proje y netim ve takiplerinde g rev alabilecek, Teknik artname, dok man ...
7 gün önce
 • Anta Proje M hendislik n aat Madencilik San.ve Tic A .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ankara Merkez ofisimizde Proje tan t m Dosyas ve ED Dosyas haz rlanmas nda tecr beli, evre biriminde istihdam edilecektir.
8 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Mo olistan Ulaanbaatar da yap lacak olan ar tma tesisi antiyemizde al mak zere Sa l k ve G venlik M hendisi (Health and Safety) aranmaktad r. En az 15 y l mesleki deneyim, Health and Safety konusunda en az 10 y l ...
6 gün önce
 • Mitto Consultancy Dan manl k Anonim irketi
 • Ankara
... b y yen multidisipliner m hendis kadrosu ile global pazara ... yer almak ister misiniz? evre, Jeoteknik-Arazi ve Maden ... Departman nda al acak Uzman evre M hendisi ar yoruz! ARANAN N TEL ... KLER niversitelerin evre M hendisli i ...
27 gün önce
 • Doruk evre Sa l Ve G venli i
 • Ankara
... al abilecek evre M hendisi aran yor. Aran lan Nitelikler; - niversitelerin evre M hendisli i ... b l m nden ... ve raporlama becerileri geli mi , - evre Dan manl konusunda yasal mevzuata ...
12 gün önce
 • Tork M avirlik n aat Taahh t Sanayi ve Ticaret L
 • Ankara
... niteliklere sahip n aat M hendisi aramaktay z. niversitelerin n ... aat M hendisli i B l ... Hakim (DS Projelerinde al m Olmak Tercih Sebebidir.) AutoCAD ... m hendislerine haz rlatarak, dosyalanmas n sa lamak. Firma KYS, evre ...
12 gün önce