Nerede

Java yaz l m uzman, Ankara (15 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Pirireis Bili im Teknolojileri Limited irketi
 • Ankara
... Bilgi Sistemleri ile ilgili yaz l mlar geli tiren , Ankara ... a daki zelliklere sahip " Java Yaz l m Uzman " pozisyonunda g revlendirilmek zere ... mezun, En az 3 y l Java teknolojileri ile uygulama geli ... birka konusunda bilgi sahibi, Yaz l m geli tirme s re ...
25 gün önce
 • OYAK PAZARLAMA H ZMET VE TUR ZM A. .
 • Ankara
... nda tecr be sahibi Java Yaz l m Uzman aray m z bulunmaktad r. Tan ... m ve Genel Nitelikler Alan ... g rev alm , Core, Java, SpringBoot, JPA, Hibernate, Rest, ... sahibi (GIT), Agile Metodolojileri ve Yaz l m Ya am D ng ...
22 gün önce
 • BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A. .
 • Ankara
... k niversite mezunu (Tercihen Bilgisayar , Yaz l m M hendisli i) Alan nda en ... minimum 1 y l tecilli Ankara da ikamet eden "JAVA Yaz l m Uzman " tak m arkada lar ...
5 gün önce
 • MEB TECH B L M B LG. H ZM. DANI MANLIK SAN. T C
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Mebitech olarak; yaz l m geli tirme , B2B entegrasyonlar , raporlama ve zel projeler reten bir irketiz. Ankara Ostim Odt Teknokent ubesinde Java Yaz l m dili ile uygulama geli tirecek en az 3 y l deneyimli al ma arkada ...
23 gün önce
 • Key Yaz l m z mleri A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Teknik Nitelikler: niversitelerin Bilgisayar m hendisli i b l mlerinden lisans/y ksek lisans mezunu, Nesne Tabanl (Object Oriented) yaz l m geli tirme prensipleri konusunda bilgi sahibi, Yaz l m kod kalitesine nem ...
4 gün önce
 • AKG N B LG SAYAR PROGRAM VE H ZMETLER SANAY T CARET ANON M RKET
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M hendisli i, Y netim Bili im Sistemleri, Bilgisayar Programc l b l mlerinden mezun olan, CMMI veya SPICE s re lerini uygulam olan ve bu konularda bilgi ...
2 gün önce
 • Firma Bilgisi Gizli
 • Ankara
... yaz l m m hendisli i b l mlerinden mezun En az 5 y l Java ile yaz l m ... sahibi OOP metodolojisi, yaz l m tasar m /mimarisi, kod kalitesi ... l ekli bilgi i lem birimlerinde yaz l m uzman olarak en az be (5) y l ... al m ...
19 gün önce
 • BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A. .
 • Ankara
... mezunu (Tercihen Bilgisayar , Yaz l m M hendisli i), Minimum 5 y l tecr beli, OOP ... minimum 1 y l tecilli, Ankara da ikamet eden K demli Java Yaz l m Uzman ar ...
bir gün önce
 • nnova Bili im z mleri A. .
 • Ankara
... Bilimleri, Yaz l m M hendisli i ve benzeri b l mlerinden mezun olmak, Uzman derecesinde Java ... bilgisine ve bu alanda 5 y l i tecr ... etkin kullanabilmek. G REV TANIMI Yaz l mla ilgili sistem ihtiya lar ...
26 gün önce
 • Geli imPark E itim Bili im ve Dan manl k Ltd. ti.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin Bilkent Cyberpark ofisinde g revlendirilmek zere; niversitelerin 4 (D rt) y ll k e itim veren ilgili b l mlerinden mezun, tercihen Bilgisayar veya Yaz l m M hendisli i b l mlerden mezun, En az 3 y ll k Java ...
19 gün önce
 • Karel Elektronik San. ve Tic. A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M hendisli i vb. ilgili b l mlerinden lisans derecesine sahip, Java zerine minimum 5 y l i deneyimi bulunan, Yaz l m geli tirme ya am d ng s a amalar na hakim, Nesne Y ...
11 gün önce
 • YD Yaz l m
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kamu kurumu projemizde al mak zere; - niversitelerin Bilgisayar/Yaz l m M hendisli i b l m nden mezun, - Java ile yaz l m geli tirmede en az 3 y l tecr beli, - zellikle JSF & EJB kullanarak J2EE web projesi geli tirmi ...
26 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Biz Kimiz? Biz AssisTT iz Kas m 2007 de y zde y z T rk Telekom i tiraki olarak kurulduk. Geleneksel a r merkezi i levlerinin tesine ge erek; sat -pazarlama, y z y ze hizmet, sosyal medya y netimi ve gelir y netimi gibi ...
9 gün önce
 • Gizli Firma
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketlerimiz b nyesinde Yaz l m Ekibimizde yer almak zere; Problem zme ve sonu odakl d nme becerileri geli mi , Zaman y netimi ve teslim s resi odakl al ma k lt r ne sahip, Firmam z b nyesindeki z mlere ve de i en ...
16 gün önce
 • nnova Bili im z mleri A. .
 • Ankara
... Bilimleri, Yaz l m M hendisli i ve benzeri b l mlerinden mezun olmak, Uzman derecesinde Java ... bilgisine ve yaz l m geli tirme ...
9 gün önce