Nerede

Java yaz l m uzman, Ankara (7 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Gizli Firma
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI We are looking to hire talented Java developers specialized in designing and developing large scale web applications. You are expected to manage our back-end services, identify and fix application bugs and bottlenecks ...
6 gün önce
 • Destek Bilgisayar - Ankara
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimize ba l olarak, Ankara'da kamu kurumunda outsource olarak g revlendirilmek zere ; Yaz l m, yaz l m tasar m ve geli tirilmesi ile bu s recin y netimi konusunda veya b y k l ekli a sistemlerinin kurulumu ve y ...
3 gün önce
 • Neta Telekom nikasyon A. . - BDH Bili im Destek Hizmetleri San. ve Tic. A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER niversitelerin Bilgisayar/Yaz l m M hendisli i b l mlerinden mezun Minimum 3 sene JAVA tabanl web uygulama geli tirme tecr besi olan JEE; Spring, Web Services (Restful, SOAP), JPA bilgisine sahip ...
3 gün önce
 • Karel Elektronik San. ve Tic. A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M hendisli i vb. ilgili b l mlerinden lisans derecesine sahip, Java zerine minimum 5 y l i deneyimi bulunan, Yaz l m geli tirme ya am d ng s a amalar na hakim, Nesne Y ...
22 saat önce
 • ekino Savunma Elektronik ve Bili im A. .
 • Ankara
... TEL KLER VE TANIMI Tan m Yaz l m geli tirme g revlerini, analiz ... "Yaz l m Uzman " aray m z bulunmaktad r. Genel Nitelikler niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M ... ve veri modelleme konular nda, Java, J2EE (JSF, JSP, Servlet ...
4 gün önce
 • HAVELSAN TEKNOLOJ RADAR SAN VE T CA.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tan m Algoritma geli tirme s recinde g rev alacak, Yaz l m tasar m, geli tirme ve entegrasyon a amalar nda g rev alacak, Teknik dok mantasyon i eri inin olu turulmas nda rol alacak, Genel Nitelikler niversitelerin ...
6 gün önce
 • BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A.
 • Ankara
... l mlerinden mezun, En az 3 ( ) y ll k tecr beye sahip, Uzman ... veri analisti i in Phyton, R, Java, Scala vb. yaz l m dillerinden ... en az birinde tecr be sahibi, Uzman ... birinde tecr be sahibi, Uzman veri analisti i in LOG ...
5 gün önce