Nerede

Muhasebe uzman, Ankara (46 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • CBKSoft Yaz l m Donan m Ltd. ti.
 • Ankara
... a a daki kriterlere uygun - Muhasebe uzman & Muhasebe Uzman Yard mc s tak ... maya a k olmas gereklidir. MUHASEBE UZMANI N KR TERLER ; niversitelerin ilgili ... in askerlik g revini tamamlam MUHASEBE UZMAN YARDIMCISI N KR TERLER; niversitelerin ...
21 gün önce
 • T rkiye Grameen Mikrofinans Program
 • Ankara
... g revlendirilmek zere Muhasebe Uzman personel al m yap ... lacakt r. Genel Nitelikler Muhasebe ... derecede kullanabilen, Herhangi bir muhasebe program n yetkin bir ... NOT: Kurumumuzda Likom Prestoplus Muhasebe Program kullan lmakta olup ...
5 gün önce
 • HSAN DO RAMACI B LKENT N VERS TES
 • Ankara
... g revlendirilmek zere Muhasebe Uzman al nacakt r. - niversitelerin Muhasebe, Ekonomi, letme, ktisat ... , - Tercihen SMMM Belge sahibi, - Genel muhasebe ve tek d zen hesap ... LOGO ya da di er muhasebe programlar n kullanmada deneyimli, - MS ...
4 gün önce
 • R nesans Holding
 • Ankara
... , Ankara'da ikamet eden/edebilecek "Muhasebe Uzman " aray m z bulunmaktad r ... . TANIMI Muhasebe kay tlar na esas te ... rleri ve yasalar er evesinde muhasebe sistemine kay tlar n n ...
22 gün önce
 • 3D3 Teknoloji
 • Ankara
... destek olunmas amac yla n muhasebe uzman aray m z bulunmaktad ... - Tercihen niversitelerin letme, ktisat, Muhasebe, Ekonomi...gibi b l ... seviyede aktif kullanabilen, - n Muhasebe (al ve sat faturalar ... fatura, irsaliye, e itli muhasebe makbuzlar i lemlerini y ...
7 gün önce
 • Z YAPICILAR N AAT T C.VE SAN LTD. T
 • Ankara
... steren irketimiz i in "Muhasebe Uzman " aramaktay z. Bu pozisyon ... da belirtilmi tir; - Zirve muhasebe program n iyi derecede ... t giri leri yapacak, - Muhasebe, finans, mali tablolar, ... , - Banka Ekstresi Muhasebe Giri lerini yapabilecek Muhasebe Uzman aray m ...
14 gün önce
 • Dor e Prefabrik Yap ve n aat Sanayi Ticaret A. .
 • Ankara
... zenlenmesini ve takibini yapabilecek, Muhasebe ve vergi uygulamalar na ... plan konusunda bilgi sahibi, Muhasebe alan nda tam ... olan, Resmi muhasebe konusunda deneyimli, Tercihen ERP Muhasebe paket program ... g revlendirilmek zere " Muhasebe Uzman " al nacakt r
4 gün önce
 • VSB BA ER GRUP OTOMOT V A.
 • Ankara
... l mlerinden mezun, n Muhasebe fonksiyonlar nda en az ... bilgisine sahip, Tercihen otomotiv muhasebe alan nda deneyimli, Analitik, ... bilgisine hakim, Logo Tiger muhasebe program bilgisi olan, in ... i lenmesi Raporlama yapabilecek " Muhasebe Uzman Yard mc s " al ...
20 gün önce
 • Gizli Firma
 • Ankara
... merkez ofisinde de erlendirilmek zere; Muhasebe Uzman aranmaktad r niversitelerin 4 y ll ... vb. b l mlerinden mezun, Muhasebe Uzman olarak en az 3 y l ... ) uygulamalar n etkin kullanabilen, Genel Muhasebe, vergi mevzuat , beyanname d zenleme ...
11 gün önce
 • Gemak G da End stri Makinalar ve Tic.Ltd. ti
 • Ankara
... vb. b l mlerinden mezun, Muhasebe Uzman aranmaktad r. Serbest Muhasebeci Mali ... Tan m G nl k Muhasebe kay tlar n n vergi ... na uygun olarak sisteme girilmesi; Muhasebe veri giri inin sa lanmas ... r lmas . thalat ve ihracat muhasebe i lemlerinin yap lmas , Dahilde ...
7 gün önce
 • Turk la ve Serum Sanayi A. .
 • Ankara
... Serum Sanayi A. .'nin Muhasebe biriminde g revlendirilmek zere; Meslek ... l mlerinden mezun, Genel muhasebe ve n muhasebe alan nda en az ... ortam na uyum sa layabilecek, Muhasebe Uzman ar yoruz.
14 gün önce
 • Sekt r nde Lider Firma
 • Ankara
... da Lisans programlar n n Muhasebe, Maliye, letme ve ktisat B ... mlerinden mezun olan, Genel Muhasebe ve/veya n Muhasebe s re leri ... olan, (Erkek Adaylar i in), Muhasebe Uzman ekip arkada ar yoruz.
18 gün önce
 • Soder Bilgi Teknolojileri A. .
 • Ankara
... b l mlerinden mezun, Genel Muhasebe alan nda en az 5 y ... alan ubesinde g revlendirilmek zere "Muhasebe Uzman " aray m z bulunmaktad r ... ger ekle tirilmesi, Mevzuatlara uygun muhasebe kay tlar n n yap ... takibinin yap lmas , Di er muhasebe s re lerine destek olunmas ...
19 gün önce
 • Gizli Firma
 • Ankara
... 'nde istihdam etmek zere Muhasebe Uzman ' al nacakt r. niversitelerin ... ilgili b l mlerinden mezun, Muhasebe alan ... besi olan, G nl k muhasebe kay t ve uygulamalar na ...
5 gün önce
 • BASTAK TEKNOLOJ S STEMLER LTD. T .
 • Ankara
... an olmaya ne dersiniz? * n Muhasebe bilgisi iyi seviyede, * Maliyet Muhasebesi ... bilgisi olan, * Resmi Muhasebe bilgisi ileri seviyede, * Tek D ... kullanabilen, raporlama yapabilecek, * BAY/BAYAN Muhasebe Uzman arkada lar..
8 gün önce