Nerede

Nsan kaynaklar uzman, Ankara (34 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ERKUNT TRAKT R SANAY A. .
 • Ankara
... 'de kurulu fabrikam z n nsan Kaynaklar M d rl ' ... revlendirilmek zere K demli nsan Kaynaklar Uzman / nsan Kaynaklar Uzman aray m z i ... r t lmesini sa lamak, nsan kaynaklar s re lerinin s ... ayl k raporlar haz rlamak, nsan Kaynaklar na ait politika, prosed ...
2 gün önce
 • Veni Vidi G z Grup
 • Ankara
... ekibimize kat lmak i in nsan Kaynaklar Uzman pozisyonumuza ba vurular n ... z bekliyoruz. niversite mezunu nsan Kaynaklar alan ...
18 gün önce
 • VSB BA ER GRUP OTOMOT V A.
 • Ankara
... b nyesinde al mak zere nsan Kaynaklar Uzman olarak g rev yapacak ... b l mlerinden mezun, Tercihen nsan kaynaklar uzman g revinde min. 5 y ... ve geli tirilmesinden sorumlu olmak, nsan Kaynaklar sistemleri ile ilgili ... l ve G venli i Uzman ile birlikte al mak, Y ...
15 gün önce
 • Firma Bilgisi Gizli
 • Ankara
... 5 y ld zl otelimize " nsan Kaynaklar Uzman " pozisyonunda al acak a ... i b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar s re lerinde ... Tercihen konaklama sekt r nde nsan Kaynaklar s re leri ... Yukar da belirtilen zelliklere sahip " nsan Kaynaklar Uzman " aray m z bulunmaktad ...
bir ay önce
 • Mekra Lang Otomotiv Yan Sanayi A. .
 • Ankara
... g steren firmam za nsan Kaynaklar Uzman / Y neticisi al nacakt ... veren b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar fonksiyonlar nda minimum 3 ... letme, ktisat, al ma ekonomisi, nsan Kaynaklar , Psikoloji vb. b ... l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar fonksiyonlar n n( ...
14 gün önce
 • Tar m Kredi Holding Anonim irketi
 • Ankara
... daki g revleri icra edecek nsan Kaynaklar Uzman aranmaktad r: ARANILAN N ... b l m nden mezun, nsan Kaynaklar , zellikle zl k ... engeli bulunmayan, TANIMI T m nsan Kaynaklar s re lerinin takibinin ... malar n n yap lmas , nsan Kaynaklar Politikalar n n ekillendirilmesi ...
22 gün önce
 • Gizli Firma
 • Ankara
... g steren lider firmam z nsan Kaynaklar M d rl b ... BF b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar alan nda 1-3 y l ... i in askerlik hizmetini tamamlam , nsan Kaynaklar Uzman stihdam edilecektir. TANIMI Personel ...
15 gün önce
 • Park Kent Mobilyalar A. .
 • Ankara
... fabrikam zda g rev alacak NSAN KAYNAKLARI UZMANI aramaktad r. niversitelerin ilgili ... , letme, ktisat, al ma Ekonomisi, nsan Kaynaklar ), e al m ve ... , detaylara nem veren, T m nsan Kaynaklar s recindeki yasal mevzuata ...
25 gün önce
 • ISS T rkiye
 • Ankara
... k sa s reli konaklayabilecek, nsan ili kilerinde ba ar l ... i birli ine yatk n, nsan Kaynaklar Uzman aray m z mevcuttur ...
7 gün önce
 • CABA N AAT ENERJ TUR ZM SAN.VE T C.A. .
 • Ankara
... , a a daki niteliklere sahip " nsan Kaynaklar Uzman '' aramaktay z; niversitelerin ... d zenli takibinin yap lmas , nsan Kaynaklar periyodik raporlar n n ...
7 gün önce
 • MEDers Medikal
 • Ankara
... TEL KLER VE TANIMI irketimiz nsan Kaynaklar Departman nda g revlendirilmek ... a daki niteliklere sahip '' nsan Kaynaklar Uzman '' aray m z ...
26 gün önce
 • D nmez Bili im Telekom nikasyon
 • Ankara
... n s re lerini destekleyecek nsan Kaynaklar Uzman aramaktay z. Beklenilen Nitelikler ...
4 gün önce
 • Ey p Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A. .
 • Ankara
... a a daki niteliklere uygun " nsan Kaynaklar Uzman " aramaktay z; Alan nda ...
15 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
... steren irketimizde g revlendirilmek zere " nsan Kaynaklar Uzman " aray m z bulunmaktad ...
25 gün önce
 • Moonlight Ayd nlatma San. Tic. A.
 • Ankara
... ilgili b l mlerinden mezun nsan Kaynaklar alan nda, tercihen ... VE SORUMLULUKLAR Standartlara uygun olarak nsan Kaynaklar prosed rlerinin haz ... rlanmas Denetimlere kat lmak sg Uzman ile koordinasyonun sa lanmas ... destek verilmesi T m nsan Kaynaklar s re lerinin ...
2 gün önce