Nerede

Proje m hendisi, Ankara (85 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • 3E Elektro Optik Sistemler
 • Ankara
... a a daki niteliklere sahip Proje M hendisi ar yoruz. E er bu ... durumu olmayan. G rev Tan m Projenin kapsam n , i da l ... tan mlamak, g ncellemek. T m proje payda lar aras nda koordinasyonu ... sapma halinde gerekli nlemleri almak. Proje, Tasar m ve Ar-Ge retim ...
20 gün önce
 • TIMEX Filtrasyon ve Su Sistemleri
 • Ankara
... zda, M hendislik ve Proje Y netimi ekibinde g revlendirilmek zere Proje M hendisi aranmaktad ... r. niversitelerin Makine/ malat M hendisli i ... ngilizce yap lacakt r) M teriye proje takvimi ile ilgili periyodik ...
12 gün önce
 • Demir Export
 • Ankara
... Merkezi'nde istihdam etmek zere 'Proje M hendisi' al nacakt r. niversitelerin Maden ... M hendisli i veya Cevher Zenginle ... tirme M ...
5 gün önce
 • Emcekare M hendislik Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A. .
 • Ankara
... g revlendirilmek zere 'Otomasyon Proje M hendisi' personeli al nacakt r. ... revlerden sorumlu olmas beklenmektedir; Proje IO- ekipman -enstr man ... n yap lmas , Proje yaz l m dok mantasyonun yap ... lasyonlar n yap lmas , Proje yaz l m dok mantasyonunun haz ...
15 gün önce
 • H DROKONTROL MAK NASAN.VE T C.A .
 • Ankara
... n devam ettirmektedir. M hendislik hizmetleri, proje ve komple sistem ... olan Hidrokontrol A. . de, Proje M hendisi olarak g rev alacak ... M hendisli i b l m nden mezun, Hidrolik proje tasar m ... g steren irketimizin Proje Departman 'nda m hendislik faaliyetlerini ...
14 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
... KLER VE TANIMI M hendislik ve Proje alan nda faaliyet ... Merkez ofisine deneyimli "Altyap Proje M hendisi" aray m z mevcuttur. in Tan ... m : Devam etmekte olan ... Bankas ve AB Finansmanl projelerde al m , yi derecede ngilizce ...
20 gün önce
 • ASTALD -T RKERLER ORTAK G R M
 • Ankara
... sahip; niversitelerin n aat M hendisli i, Mimarl k ... y k l ekli styap projelerinde teknik ofis, planlama alanlar ... in askerlik g revini tamamlam , Proje M hendisi aramaktay z. TANIMI G ... erisinde olmak, Revizyonu yay nlanan projelerin takibini sa layarak saha ...
bir ay önce
 • MEKA BETON SANTRALLER MALAT SAN.VE T C.A. .
 • Ankara
... a a daki niteliklere sahip Proje M hendisi al nacakt r. niversitelerin Makine ... M hendisli i b l m nden mezun ... Proje ...
20 gün önce
 • Gemak G da End stri Makinalar ve Tic.Ltd. ti
 • Ankara
... irketimize " antiye Makine M hendisi" aranmaktad r. niversitelerin Makine M hendisli i b ... l m nden mezun, yi ... Aktif olarak ara kullanabilen TANIMI Proje s zle melerine g re ...
7 gün önce
 • T rk Havac l k ve Uzay Sanayii
 • Ankara
Açıklama: Tan m Proje veya program y netim esaslar er evesinde test tesisleri ve test ortamlar , model mock-up ihtiya lar , test hizmet al mlar ve imalat tesisleri altyap ihtiya lar n n veya hava platformu alt sistem ihtiya lar n n proje y netimi ilke ve ...
3 gün önce
 • EnginSoft Turkey
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI EnginSoft Turkey, a rl kl olarak savunma sanayi ve otomotiv sanayi sekt r nde faaliyet g steren bir m hendislik firmas d r. Teknopark stanbul'da ve Teknopark Ankara'da ofisleri bulunan firma tasar m, konstr ksiyon, ...
5 gün önce
 • INNTECH M HENDISLIK MIMARLIK
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI program na uygun istenilen kalitede projelerin Avusturya'da ki merkez ofise teslim edilmesi Elektrik tesisatlar konusunda tecr besi olan ve daha nce al m Elektrik tesisat konular na hakim izim ve hesap programlar n ...
29 gün önce
 • INNTECH M HENDISLIK MIMARLIK
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER pro ram na uygun istenilen kalitede projelerin Avusturya'da ki merkez ofise teslim edilmesi Mekanik tesisatlar konusunda tecr besi olan ve daha nce al m Mekanik tesisat konular na hakim Yal t m ve b t ...
29 gün önce
 • INNTECH M HENDISLIK MIMARLIK
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER pro ram na uygun istenilen kalitede projelerin Avusturya'da ki merkez ofise teslim edilmesi Mekanik tesisatlar konusunda tecr besi olan ve daha nce al m Mekanik tesisat konular na hakim Yal t m ve b t ...
29 gün önce
 • INNTECH M HENDISLIK MIMARLIK
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI program na uygun istenilen kalitede projelerin Avusturya'da ki merkez ofise teslim edilmesi Elektrik tesisatlar konusunda tecr besi olan ve daha nce al m Elektrik tesisat konular na hakim izim ve hesap programlar n ...
29 gün önce