Nerede

Retim planlama m hendisi, Ankara (19 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ASELSAN ELEKTRON K SAN. VE T C. A. .
 • Ankara
... M hendisli i b l m nden mezun retim Planlama, Yal n retim ... g revini tamamlam retim Planlama M hendisi aray m z bulunmaktad r. ... Tan m Projelerin ba lang ... g ncellenmesini sa lamak retim planlama s re leri kapsam ...
19 gün önce
 • OPT MA M HEND SL K ANON M RKET
 • Ankara
... bulunan fabrikam z n retim Planlama Departman nda g rev ... l mlerinden Mezun, retim ve Malzeme Planlama konusunda en az ... in askerlik hizmetini tamamlam " retim Planlama M hendisi" aray m z bulunmaktad r. ... n koordine etmek, M teri sipari lerinin retim plan do ...
3 gün önce
 • H DROMEK-H DROL K VEMEKAN K MAK NA MALAT SANAY VE T C.A.
 • Ankara
... i in askerlik hizmetini tamamlam , retim Planlama M hendisi istihdam edilecektir. TANIMI ERP ... s re leri i erisinde planlama ... y r t lmesi, retim planlama, malzeme ihtiya planlama, m hendislik de i iklikleri ...
9 gün önce
 • Firma Bilgisi Gizli
 • Ankara
... yen irketimizde istihdam edilmek zere " retim Planlama M hendisi" aramaktay z GENEL N TEL ... KLER niversitelerin End stri ve Makine M ... yapan fabrika ortam nda al m , retim ve malzeme planlama tecr besi bulunan, izim ...
2 gün önce
 • Merih Asans r San.Tic.A. .
 • Ankara
... M hendisli i b l m nden mezun, retim planlama, Yal n retim ... in askerli ini tamamlam " retim Planlama M hendisi " ar yoruz. N TANIMI ... orta vadeli retim planlar haz rlamak, Tasar m faaliyetleri tamamlanan ... ana verilerinin olu turmak, Planlama ve retim s re leri ...
11 gün önce
 • Proted Protez Ortez Rehabilitasyon Merkezi
 • Ankara
... N TEL KLER VE TANIMI RET M PLANLAMA M HEND S , niversitelerin end stri ... m hendisli i b l m nden mezun, retim planlama ve kontrol m hendisi olarak ... al acak, retim planlama ve ...
29 gün önce
 • Karel Elektronik San. ve Tic. A. .
 • Ankara
... End stri M hendisli i b l m nden mezun, retim Planlama alan nda ... 'nde yer alan retim Tesisleri'nde Planlama ve Kontrol Grup M d rl ... birimlerle koordinasyonu sa lamak zere retim Planlama ve Kontrol M hendisi aranmaktad r.
18 gün önce
 • KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .
 • Ankara
... End stri M hendisli i b l m nden mezun, retim Planlama alan nda ... 'nde yer alan retim Tesisleri'nde Planlama ve Kontrol Grup M d rl ... birimlerle koordinasyonu sa lamak zere retim Planlama ve Kontrol M hendisi aranmaktad r.
23 gün önce
 • EMT ELECTRONICS LTD. T .
 • Ankara
... nitelikleri ve i tan m belirtilmi olan Uzman retim Planlama M hendisi pozisyonu i in ... y netilmesi ve kontrol edilmesi, retim planlama toplant lar nda liderlik yap ... lmas , retim i in gerekli dok mantasyon ...
13 gün önce
 • Aselsan
 • Ankara
... retim Planlama M hendisi" aray m z bulunmaktad r. TANIMI Radar ve Elektronik Harp projelerinde retim planlama ... en d nemde tedarik ve retim faaliyetlerini koordine/kontrol etmek, Teslimat ... lar (sat n alma, retim, kalite, tasar m) y nlendirmek, kacak sorunlar ...
12 gün önce
 • ASTOR TRANSFORMAT R ENERJ TUR ZM N AAT VE PET. SAN. T C. A. .
 • Ankara
... Astor Enerji Ailesi olarak; Planlama Birimimizde g revlendirilmek zere ... l deneyim sahibi , ERP Planlama Mod lleri konusunda deneyimli ... Sat , Sat n Alma, Planlama parametreleri ile birlikte y ... (Erkek adaylar i in), retim Planlama M hendisi ekip arkada lar ar ...
8 gün önce
 • ATE MED KAL M HEND SL K MAK. N .Y.EL.AV S.M. .D.T.LTD. T
 • Ankara
... i tan m n y r tebilecek retim Planlama M hendisi al nacakt ... r. niversitelerin Makine M hendisli i veya End stri M ... hendisli i b l mlerinden mezun, retim Planlama konusunda ... ve takibinin yap lmas , retim program n n haz ...
26 gün önce
 • zbeko lu thalat hracat n aat Taahh t ve M hend
 • Ankara
... fabrikam zda al mak zere retim Planlama M hendisi ar yoruz. Al nacak olan ... personelimizde arad m z nitelikler; niversitelerin End ... stri M hendisli i b l m nden mezun, retim Planlama konusunda en ...
bir gün önce
 • Havelsan Teknoloji Radar (HTR)
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tan m Malzeme kontrollerinin yap larak i emirlerinin a lmas , Ayl k retim hedeflerinin belirlenmesi ve m teriye raporlanmas , Hedef do rultusunda lgili retim at lyelerinin i planlar n n haz rlanmas , retim m hendisleri ...
16 gün önce
 • MKE A.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI lkemizin ve savunma sanayinin nc kurulu u Makine ve Kimya End strisi Anonim irketi'ne ba l Ankara Merkez ile Ankara, K r kkale ve ank r daki fabrika/i letmelerimizde istihdam edilerek dinamik organizasyonumuza de er ...
11 gün önce
 • 1
 • 2