Nerede

Sat n alma uzman, Ankara (36 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • SET-A MAK NA SANAY VE T CARET A. .
 • Ankara
... TEL KLER VE TANIMI Sat n Alma Uzman Tan m : Maden, do alta ... firmam zda, Sat n alma b l m nde g revlendirilmek zere Sat n Alma Uzman aray ... m z mevcuttur. niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Sat n Alma ...
12 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
... da g revlendirilmek zere Sat n Alma Uzman aranmaktad r. Ankara da ... Depo - Sat n Alma s re lerinde birlikte bulunan, Sat n Alma s ... etkili ekilde kullanabilen, SAP Sat n alma mod llerine hakim, ( ... ilgilisine tesliminden sorumlu olmak, Sat n Alma ve sonras nda ...
11 gün önce
 • Rovenma Elektronik A. .
 • Ankara
... Hacettepe Teknokent Merkez ofisimizde, Sat n Alma M d rl nde ... da belirtilen niteliklere uygun Sat n Alma Uzman aray m z bulunmaktad ... b l mlerinden mezun, Sat n alma alan nda en az ... ve Yurtd sat n alma faaliyetlerini ger ekle tirerek, sat n alma s recini ...
11 gün önce
 • ERSA Mobilya San. ve Tic. A. .
 • Ankara
... yen organizasyonunda g rev alacak Sat n Alma Uzman aramaktay z. Tercihen niversitelerin ... ve gerekli olmas halinde sat n alma sipari inin a lmas , ... y ll k sat n alma talebi al mas n n yap lmas ve ... edilmesi, Firman n b t n yurt i i sat n alma i lemlerinde ...
11 saat önce
 • Centurion la Sanayi ve Ticaret A. .
 • Ankara
... tesisimizde, Sat n Alma Departman 'm zda g rev almak zere, Sat n Alma Uzman ... mezunu, la Sekt r Sat n alma alan nda en az 2 ... /endirekt malzeme ve hizmet sat n almalar ile ilgili mevcut ve ... pazarl klar yapmak, gerekli sat n alma sipari lerini SAP sisteminde ...
18 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
... faaliyet g steren irketimizin Sat n Alma Departman nda istihdam edilmek ... da niteliklere sahip '' Sat n Alma Uzman Yard mc s '' ... ile ilgili elik hammadde Sat n Alma tekliflerini toplamak ve raporlamak ... takibini yapmak lgili Sat n Alma raporlar n haz rlamak B l ...
8 gün önce
 • Gizli Firma
 • Ankara
... ofisinde g revlendirilmek zere Sat n Alma Uzman aray m z bulunmaktad r ... . GENEL N TEL KLER niversitelerin ... ve hedeflerine uygun olarak sat n alma s re lerini y ... olarak sorumlulu unda bulunan sat n alma s re lerine ili ...
11 gün önce
 • ABDULKAD R ZCAN OTOMOT V LAST K SANVE T C.A. .
 • Ankara
... a daki niteliklere sahip Mekanik Sat n Alma Uzman al nacakt r. niversitelerin m ... b l mlerinden mezun, Teknik sat n alma, lojistik, tedarik i y netimi ... yapabilecek, Teknik malzeme sat n alma s re lerine hakim, Sat n al nan malzemenin takibi ...
11 saat önce
 • H DROMEK-H DROL K VEMEKAN K MAK NA MALAT SANAY VE T C.A.
 • Ankara
... H DROMEK A. Yurt D Sat n Alma M d rl b ... l mlerinden mezun, Yurt d sat n alma konusunda en az 5 y l ... askerlik hizmetini tamamlam , Yurt D Sat n Alma Uzman istihdam edilecektir. TANIMI Yurt d ... Sipari ve y kleme organizasyonlar n n olu turulmas , Sipari takibi ...
20 gün önce
 • NATUREL YEN LENEB L R ENERJ T C.A. .
 • Ankara
... sunmak anlay yla, alan nda uzmanla m y netim kadrosu ve ... , * Endirekt sat n alma faaliyetlerine i tirak etmek, hale standartlar n n tan mlanmas ve sat n alma ... anla malar n n haz rlanmas ...
30 gün önce
 • Manas Enerji Y netimi San. ve Tic. A. .
 • Ankara
... yenilik i r nlerimiz, uzman yaz l m, donan ... b l mlerinden mezun, Sat n alma konusunda en az 5 y ... yatk n, Erkek adaylar n askerlik hizmetini tamamlam olmalar gerekmektedir. TANIMI, Sat n alma ... ihale komisyonu olu turmak, Sat n alma alan nda ilgili komisyon ...
12 gün önce
 • PAT SW SS KOLATA GIDA SAN. VE T C.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Patiswiss 2004 y l nda Ankara da kurulan ve svi reli ikolata uzmanlar n n rehberli inde ikolata retimine ba layan butik bir ikolata markas d r. En kaliteli ve en leziz ikolatalar n sadece Ankara da de il t m T rkiye ...
5 gün önce
 • Hermes Reklam
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER Tercihen niversitelerin ktisadi Bilimler veya M hendislik fak ltelerinden mezun, Teklif toplama, de erlendirme ve sonu land rma s re leri konusunda tecr beli, Metal/Folyo/Boya/Ah ap/Beton/Branda vb. ...
14 gün önce
 • Panelsan at & Cephe Sistemleri San.Ve Tic.A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin D Ticaret, Pazarlama, letme ya da ilgili b l mlerinden mezun, Yurtd /yurti i Sat n alma konusunda en az 3 y l deneyimli, leri seviyede MS Office kullanabilen, ngilizce yaz l ve s zl ileti imi ileri ...
14 gün önce
 • RST UZAKTAN ALGILAMAVE G V.TEKN.B L.ELK.DAN.M H.M M.T C.A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER niversitelerin tercihen M hendislik b l mlerinden mezun, lgili alanda en az 3 y l tecr beli, tercihen elektronik sat n alma tecr besine sahip Tercihen Sat n alma ve Lojistik ve D Ticaret konusunda ...
7 gün önce