Nerede

Sat uzman, Ankara (162 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .
 • Ankara
... . ORTA ANADOLU B LGE KURUMSAL SATI UZMANI Orta Anadolu B lge M ... ) Ankara da ikamet eden Kurumsal Sat Uzman aranmaktad r. in Tan m ... kurum ve kurulu lar n sat nalma ile ilgili karar vericilerini ... t eleri do rultusunda belirlenen sat hedeflerini ger ekle tirmek Ger ...
15 gün önce
 • Destek Patent A. .
 • Ankara
... nyesinde g revlendirilmek zere Kurumsal Sat Uzman olarak g rev alacakt r ... MYO mezunu, Tercihen 'saha sat ' pozisyonlar nda 2 y ll ... nai Haklar alan nda Kurumsal Sat Uzman olarak g rev yapacak olup ...
12 saat önce
 • S NPA HOLD NG A. .
 • Ankara
... belirtilen niteliklere sahip ' Sat Uzman ' aranmaktad r. niversitelerin ... ; en az 3 y l sat deneyimine sahip, Prezentabl, ikna ... rica olunur. TANIMI Belirlenen sat ve pazarlama stratejileri do ... rultusunda sat organizasyonunu y r tmek, ...
bir gün önce
 • Sinpa Holding
 • Ankara
... da belirtilen niteliklere sahip 'Sat Uzman ' aranmaktad r. niversitelerin ... en az 3 y l sat deneyimine sahip, Prezentabl, ... olunur. Aranan Nitelikler Belirlenen sat ve pazarlama stratejileri do ... rultusunda sat organizasyonunu y r tmek, ...
6 gün önce
 • Destek Bilgisayar
 • Ankara
... faaliyet g steren irketimizde 'Sat Destek Uzman (Sat Temsilcisi)' olarak ... MYO/ niversite mezunu, Sat Destek/Sat Temsilicisi olarak ( tercihen ... problem zme becerisine sahip, Sat ve Teknik ekip ile ... olarak kullanmak, Gerekti inde Sat operasyonunun d k mantasyon ...
8 gün önce
 • Belsis Ltd. ti.
 • Ankara
... in "Kamu Geli tirme ve Sat Uzman " pozisyonunda de erlendirilmek zere tecr ... l m proje sat konular ndan birinde sat , pazarlama ve i ... f rsatlar n takip edebilecek, sat s re lerini y ... taslak artname olu turmak, projelerin sat ve projelerin idari takibini ...
4 gün önce
 • ZTAN ELEKTR K SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Ankara
... lamak ve mevcut sat oran n y kseltmek, Sat hedeflerinin yakalanmas na ... Teknikerli i, Elektrik Teknisyenli i ) Sat ve pazarlama konular nda en ... Orta Gerilim' r nleri sat nda deneyim sahibi, Sosyal li ... i in askerlik hizmetini tamamlam , Sat Uzman aranmaktad r.
5 gün önce
 • Jenerat r APC
 • Ankara
... lan, jenerat r retimi ve sat , do algaz ve elektrik ... Jenerat r i kolunun Sat departman nda "Sat Uzman " aray m z ... i b l mlerinden mezun, Sat alan nda en az 3 ... Teklifin m teriye sunulmas ve sat n ger ekle tirilmesi, ... yer al nmas , T m sat raporlar n n talep ...
22 gün önce
 • Altay Yaz l m Savunma End striyel San. ve Tic. A.
 • Ankara
... yeni yetenekleri ar yoruz. KURUMSAL SATI UZMANI adaylar i in aranacak n ... inisiyatif alma becerisi y ksek, Sat pazar n art rmak ... teriden gerekli teknik bilgileri almak, Sat , sevkiyat, nakliyat, ithalat ve ... takip etmek/ger ekle tirmek, Sat sonras r n/hizmet ...
12 saat önce
 • Altay Yaz l m Savunma End striyel San. ve Tic. A.
 • Ankara
... yeni yetenekleri ar yoruz. KURUMSAL SATI UZMANI adaylar i in aranacak n ... inisiyatif alma becerisi y ksek, Sat pazar n art rmak ... teriden gerekli teknik bilgileri almak, Sat , sevkiyat, nakliyat, ithalat ve ... takip etmek/ger ekle tirmek, Sat sonras r n/hizmet ...
12 saat önce
 • KONE ASANS R SANAY VE T C A. .
 • Ankara
... faaliyet dallar m zdan Servis Sat projelerinde g rev yapacak, Ankara ... sekt r nde veya servis sat alan nda minimum 2 y l ... konumunu geli tirecek, T m sat ekibi i in potansiyel m ... teri ve sat f rsatlar yaratacak Servis Sat Uzman tak m arkada ...
20 gün önce
 • ALPMER PETROL R NLER N AAT TAAHH THIRD. OTM.PAZ. VE DI T C.LTD. T .
 • Ankara
... KLER VE TANIMI End striyel Sat Uzman niversitelerin 2 y ll k ... tezgahlar , kesici sekt r nde sat yapm veya metal i ... tmek, geli tirmek, m terilerin sat faaliyetlerini organize etmek, demeleri ... takip etmek, Sat ncesi ve sonras teknik konularda ...
22 gün önce
 • Prowin Dan manl k A.
 • Ankara
... a daki niteliklere sahip KURUMSAL SATI UZMANI aray m z bulunmaktad r ... az 3 y l deneyimli, Aktif sat seven, bu alanda kariyer hedefleri ... k olarak kendisine verilmi olan sat hedeflerini ger ekle tirmek, Departman ... k / haftal k /ayl k sat ve ziyaret raporlamalar n ...
27 gün önce
 • PROV N DANI MANLIK MAR.PAT.E T.TR.GI. N I.SO.V.D.GZ.S S.A. .
 • Ankara
... a daki niteliklere sahip KURUMSAL SATI UZMANI aray m z bulunmaktad r ... az 3 y l deneyimli, Aktif sat seven, bu alanda kariyer hedefleri ... k olarak kendisine verilmi olan sat hedeflerini ger ekle tirmek, Departman ... k / haftal k /ayl k sat ve ziyaret raporlamalar n ...
27 gün önce
 • T yap T m Fuarc l k Yap m A. .
 • Ankara
... mezunu, En az 3 y l sat tecr besi sahibi, yi derecede ... ili i i olmayan, "Proje Sat Uzman aray m z" s z ... ara t rmalar yapmak, fuar sat n ger ekle tirmek, yap ... , hedeflenen ve ger ekle en sat sonu lar n n analizini ...
5 gün önce