Nerede

Sistem m hendisi, Ankara (41 pozisyonlara)

Göre sırala:
... demli Sistem M hendisi" pozisyonu i in adaylar aranmaktad r. K demli Sistem M hendisi niversitelerin ... l Savunma Sanayii projelerinde Sistem M hendisi olarak al m Komuta kontrol, Haberle me ...
19 gün önce
 • Vestel Savunma
 • Ankara
... TANIMI Sistem m hendisli i kapsam nda sistem, alt sistem ve donan m seviyelerinde ... kapsam nda Sistem M hendisli i faaliyetlerinde g rev yapacak Sistem M hendisi istihdam edilecektir ... aviyonik sistemler, savunma sanayi projeleri, sistem m hendisli i, test ve ...
19 gün önce
 • STM-Savunma Teknolojileri M hendislik ve Ticaret A. .
 • Ankara
... sa layabilece iniz K demli Sistem M hendisi pozisyonumuz ile yeni bir ... az lisans derecesi ile mezun, Sistem m hendisli inde en az 6 ... y l deneyim sahibi, Temel sistem m hendisli i bilgisi ve ... l k alan bilgisine sahip, Sistem m hendisli i (CSEP Sertifikas ...
28 gün önce
 • Tayf leri Teknoloji Hiz. A.
 • Ankara
... l deneyimli network ve sistem m hendisi ar yoruz. Ubuntu, Debian, CentOS ... e itli Linux s r mlerinde sistem admin ve Linux Audit deneyimi ... k dengeleme ve anahtarlama sistem kurulumu, bak m ve y netim deneyimi ...
10 gün önce
 • Figes A. .
 • Ankara
... yaz l mlar ile sistem modelleme ve otomatik kontrol ... g revlendirilmek zere, G m l Sistem M hendisi al nacakt r. Uygulama ... M hendisinin faaliyetleri aras nda, m ... alan Uygulama M hendisi; Kod d n m, G m l sistemler ...
20 gün önce
 • HAVELSAN HAVA ELEKTRON K SAN. A. .
 • Ankara
... z Hava Arac projelerinde tasar m/sistem m hendisli i faaliyetlerinde, saha al ... , ehir d , yurtd ) tecr beli Sistem M hendisi aray m z bulunmaktad r. Tercihen ... niversitelerin Elektrik & Elektronik M hendisli i ...
5 gün önce
 • Opsin Elektro Optik Sistemler Ltd ti
 • Ankara
... uzman kadrosuyla ileri m hendislik uygulamalar n ... . Ekibimize dahil olacak 'Sistem M hendisi' aray i erisindeyiz. GENEL ... N TEL KLER niversitelerin ilgili m ... , Fizik vb. m hendislik alanlar ndan, Sistem M hendisli i ...
8 gün önce
 • SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .
 • Ankara
... turulma, takip ve do rulama, - Sistem tasar m , entegrasyonu ve testleri Ekip ... i/Yurtd seyahat engeli olmayan "Sistem M hendisi" aray m z bulunmaktad r. Tan ... m ; Linux i letim sistemleri zerinde ...
15 gün önce
 • KLC SAVUNMA A.
 • Ankara
... revlendirilmek zere ; Kalite Sistem M hendisi Nitelikler niversitelerin ilgili ... b l mlerinden mezun (tercihen End stri M ... hendisli i), Kalite Y netim Sistemi konusunda ... . G rev tan m Kalite sistemlerinin geli ...
26 gün önce
 • CANESIS S STEM ENTEGRASYON A. .
 • Ankara
... a da belirtilen kriterlere uygun, Sistem M hendisi aramaktay z; GENEL N TEL ... ve sunucu sistemleri analizi, tasar m ve devreye al nmas konular ... sahibi, PowerShell / CLI kullan m ve Script geli tirme konusunda ... kontrol n sa lamak, Tak m ndan, m terilerden ve alt y ...
26 gün önce
 • STM-Savunma Teknolojileri M hendislik ve Ticaret A. .
 • Ankara
... siz de erli m hendisleri KIDEML S STEM M HEND S pozisyonunda ... , Anten ve al c sistem tasar m konular nda bilgi sahibi ... , Anten ve al c sistem tasar m konular nda tecr be ... Alt Sistemi ve sistem seviyesi RF testlerin icras , Sistem seviyesi tasar m, entegrasyon ...
21 gün önce
 • ASTOR TRANSFORMAT R ENERJ TUR ZM N AAT VE PET. SAN. T C. A. .
 • Ankara
... olan, ISO 14001:2015 evre Y netim Sistemi temel, dok mantasyon, i tetkik ... l ve G venli i Sistemi temel, dok mantasyon, i tetkik ... revini tamamlam olan, Kalite Sistemleri M hendisi ekip arkada lar aramaktay z ...
4 gün önce
 • Ko Bilgi ve Savunma Teknolojileri
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler niversitelerin Bilgisayar, Elektronik veya ilgili M hendislik Fak ltelerinden mezun olan, Savunma Sanayii projelerinde en az 2 y l g rev alm , Sistem m hendisli i s re leri ve ilgili standartlar hakk ...
2 gün önce
 • ASARTECH AR-GE TASARIM M HEND SL K
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI RF Sistemleri konusunda en az 3 y l tecr beli GENEL N TEL KLER niversitelerin Elektrik/Elektronik M hendisli i, Elektronik M hendisli i, Elektronik ve Haberle me M hendisli i, Mekatronik M hendisli i veya Bilgisayar M ...
12 gün önce
 • EnginSoft Turkey
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI EnginSoft Turkey, a rl kl olarak savunma sanayi ve otomotiv sanayi olmak zere denizcilik, havac l k ve beyaz e ya sekt rlerinde de faaliyet g steren bir m hendislik firmas d r. Teknopark stanbul ve Teknopark Ankara'da ...
25 gün önce