Nerede

Tasar m m hendisi, Ankara (111 pozisyonlara)

Göre sırala:
... niteliklere sahip K demli Donan m Tasar m M hendisi aray m z bulunmaktad r. niversitelerin ... Sanayii projelerinde Sistem M hendisi veya Donan m Tasar m M hendisi olarak al m , ok iyi derecede ... tecr beli, ASIC/FPGA tasar m nda UVM ile tasar m do rulama yapm ...
19 gün önce
... TEL KLER VE TANIMI Platform Tasar m M hendisi irketimizin ODT Teknokent teki Ar ... niteliklere sahip Platform Tasar m M hendisi aramaktay z. niversitelerin Makina M hendisli i b ... l m nden mezun En ...
19 gün önce
 • AS S ELEKTRON K VE B L M S STEMLER A.
 • Ankara
... al mak zere " Lider Donan m Tasar m M hendisi" ekip arkada aramaktay z. Genel ... /EMC l tlerine uygun donan m tasar m ve testleri yapm , CANBus, Ethernet ... Donan m Tasar m M hendisi aray m z bulunmaktad r. Tan m Tak m halinde PCB tasar m projelerine ...
7 gün önce
 • Anketek Elektronik Teknoloji Tic. San. Ltd. Sti.
 • Ankara
... yen AR-GE departman m zda "Say sal Tasar m M hendisi" olarak g rev ... b l mlerinden mezun, FPGA tasar m alan nda en az 6 y ... lerinde bilgili, Geli tirilen FPGA tasar m n n laboratuar ortam nda ... ortak olacak 'Say sal Tasar m M hendisi' ekip arkada lar aramaktay z ...
11 gün önce
 • Anketek Elektronik Teknoloji Tic. San. Ltd. Sti.
 • Ankara
... yen AR-GE departman m zda "Donan m Tasar m M hendisi" olarak g rev alacak ... ler hale getirilmesini sa layacak, Tasar m yap larak retilen prototip elektronik ... alarak ba ar m za ortak olacak 'Donan m Tasar m M hendisi' ekip arkada ...
11 gün önce
 • Yeter Savunma ve Havac l k
 • Ankara
... BOM (malzeme listesi) olu turmak Tasar m kriterlerine ve d k manlar ... n uygun bir ekilde tasar m yapmak irketin yasal zorunluluklar , sahip ... sa lamak. Genel Nitelikler Makine M hendisi, Tasar m M hendisi, Makine Teknisyeni n lisans veya ...
bir gün önce
 • Yeter Savunma ve Havac l k
 • Ankara
... BOM (malzeme listesi) olu turmak Tasar m kriterlerine ve d k manlar ... n uygun bir ekilde tasar m yapmak irketin yasal zorunluluklar , sahip ... sa lamak. Genel Nitelikler Makine M hendisi, Tasar m M hendisi, Makine Teknisyeni n lisans veya ...
bir gün önce
 • GEMPA ELEKTRO MEKAN K M HEND SL K LTD. T .
 • Ankara
... acak ARGE Tak m m zda yer alacak Donan m Tasar m M hendisi ar yoruz. Tan ... m : Proje bazl gereksinim ve hedef ... , Analog donan m tasar m ve mikroi lemci tabanl kontrol kartlar tasar m konular na ...
19 gün önce
 • ANOVA Arge Teknolojileri San. Tic. A. .
 • Ankara
... Hidrolik Sistemler Uzman/K demli Tasar m M hendisi al ma arkada aramaktay z ... : niversitelerin Makine M hendisli i, Mekatronik M hendisli ... daha nce savunma sanayinde al m , mekanik tasar m s re lerini bilen ...
4 gün önce
 • ORDULU B LG TEKNOLOJ LER A. .
 • Ankara
... N TEL KLER VE TANIMI Tasar m M hendisi Biz Kimiz? Ordulu Bilgi ... Arac projelerinde al mak zere Tasar m M hendisi olarak g revlerini yerine ... ekibe yenilik getirilmesi ve tasar msal a dan g ... modelleme konular na hakim, HA Tasar m projelerinde tecr besi olan ...
14 gün önce
 • ANOVA Arge Teknolojileri San. Tic. A. .
 • Ankara
... daki niteliklere sahip Mekanik Tasar m M hendisi al ma arkada ... aramaktay z: niversitelerin Makine M hendisli ... olan, Mekanik tasar m ve yap sal tasar m projelerinde aktif ... sorumlulu unun stlenerek tasar m, prototip imalat, test ...
7 gün önce
... Mekanik Tasar m Ekibi b nyesinde g rev almak zere Mekanik Tasar m M hendisi ... yoruz. Yeni ekip arkada m z; Tasar m n gerektirdi i termal ... alt sistem isterlerine indirgemek, Tasar m nda g rev ald ... ve z m retmek, Termal analiz ve tasar m metodolojilerinin geli ...
28 gün önce
 • DEICO M hendislik A. .
 • Ankara
... Mekanik Tasar m Ekibi b nyesinde g rev almak zere Mekanik Tasar m M hendisi ... yoruz. Yeni ekip arkada m z; Tasar m n gerektirdi i termal ... alt sistem isterlerine indirgemek, Tasar m nda g rev ald ... ve z m retmek, Termal analiz ve tasar m metodolojilerinin geli ...
28 gün önce
 • 3E Elektro Optik Sistemler
 • Ankara
... sahip K demli Tasar m M hendisi aray m z bulunmaktad r . ... ; Makine, Mekatronik veya Tasar m M hendisli i b l ... hakk nda bilgi sahibi, - Tasar m konusunda d nebilen, - ... savunma sanayi projelerinde mekanik tasar m, makine elemanlar hesaplamalar ve ...
11 saat önce
 • RMFTEK Elektronik r nler ve Sistemler A. .
 • Ankara
... almak zere Donan m Tasar m M hendisleri al nacakt r. - Elektronik M hendisli i veya ... Elektrik/Elektronik M hendisli i ... izimleri ger ekle tirecek, - Donan m tasar m i in gerekli teknik hedef ...
18 gün önce