Nerede

Teknik ofis m hendisi, Ankara (17 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • KLV N AAT A.
 • Ankara
... rlamada EN AZ 10 YIL deneyimli, Teknik Ofis tecr besi bulunan, Metraj ... , Konu ma) n aat M hendisi hale Teknik Ofis M hendisi aranmaktad r. G REVLER ... er birimler ve antiyeler ile teknik koordinasyonu y netmek Resmi ... i se imlerini geli tirmek Teknik ve b t esel ...
26 gün önce
 • MESA MESKEN SANAY A. .
 • Ankara
... en az 3 y ll k teknik ofis ve antiye deneyimine sahip Ke ... ve idari artnameleri haz rlayacak " Teknik Ofis M hendisi " ar yoruz... Sadece belirtilen niteliklere ... uygun oldu unu d nd m z ...
10 gün önce
 • ARSTEK N . T C. A. .
 • Ankara
... n aat M hendisli i b l m nden mezun, Teknik Ofis M hendisi olarak ... . Seyahat engeli bulunmayan Teknik Ofis efi aray m z bulunmaktad r. ... ba layarak, t m ad mlar ndaki teknik y netimini ger ... birimler ve antiyeler ile teknik koordinasyonu y netmek, lgili ...
19 gün önce
 • TEF ROM N AAT ENERJ SANAY VE T CA.
 • Ankara
... uygulamalar na ilave olarak antiye teknik ofislerinde g rev yapm en ... g revlerinde tecr be kazanm , Teknik, Maliyet Kontrol, Maliyet Analizleri, ... Uluslararas vizyona sahip, disiplinli, tak m al mas na yatk ... yetene i g l , "Teknik Ofis M hendisi" aramaktay z.
5 gün önce
 • R nesans Holding
 • Ankara
... al ma, evre ve yolsuzlukla m cadele ilkelerine uygun hale ... zere; niversitelerin n aat M hendisli i b l ... olan Daha nce antiye teknik ofis kadrosunda al m , en az bir ... ekilde uyum g sterebilecek "Teknik Ofis M hendisi" aray m z bulunmaktad r. veren ...
4 gün önce
 • Biro lu n aat A. .
 • Ankara
... TANIMI niversitelerin n aat M hendisli i b l ... mevzuatlar na hakim ve M avirlik ile dolayl /do ... al m , n aat firmalar n n Teknik Ofis departmanlar nda al m , ... d nebilen ve z m odakl al an, MS ... mas na yatk n, "Teknik Ofis M hendisi" tak m arkada ar yoruz.
16 gün önce
 • R nesans Holding
 • Ankara
... , al ma, evre ve yolsuzlukla m cadele ilkelerine uygun hale getirmeye ... in askerlik g revini tamamlam , " Teknik Ofis Mekanik M hendisi " aramaktay z. TANIMI Projelerin ... al nacak mekanik ekipmanlar n teknik de erlerinin hesaplanmas , Mekanik Tesisat ...
22 gün önce
 • R nesans Holding
 • Ankara
... , al ma, evre ve yolsuzlukla m cadele ilkelerine uygun hale getirmeye ... layan bir i verendir. T m ba vurular cinsiyet, dil, din ... lmaz. irketimizin Ankara'da yap m n stlendi imiz st yap ... i in askerli ini tamamlam , "Teknik Ofis M hendisi" aramaktay z.
14 gün önce
 • ARSTEK N . T C. A. .
 • Ankara
... zere TEKN K OF S M HEND S aranmaktad r ; niversitelerin ... n aat M hendisli i b l m nden mezun, MS ... ara kullanabilen, Seyahat engeli bulunmayan Teknik Ofis M hendisi aray m z bulunmaktad r.
17 gün önce
 • Gizli Firma
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Mo olistan Ulaanbaatar da yap lacak olan ar tma tesisi antiyemizin teknik ofisinde al mak zere, Office programlar na hakim, Primavera P6 program n takip edebilecek kadar bilen, tercihen daha nce i program takip i ini ...
10 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin merkez ofisinde g revlendirmek zere, niversitelerin n aat M hendisli i b l m nden mezun, Su yap lar ve altyap i lerinde teknik ofis tecr besi olan tercih sebebi (0-3 y l deneyimli), Ms Office ve AutoCAD ...
8 gün önce
 • KORUCU MAK.ELEK.IN .TAAH.SAN.VE T C.A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Korucu Makina Elektrik A. . olarak? Y ksek Gerilim Havai Hatlar i in y ksek teknoloji z mleri, geni bir yelpazede, sistem kullan c lar n n teknolojik taleplerini kar lamak i in sunmaktay z. Yarat c Sorumluluk ve ...
5 gün önce
 • Y lkanur n aat Sanayi ve Ticaret A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI - Alan nda Min. 3 Y l Deneyimli - Ke if, Metraj B y k l ekli ihale Haz rl - Mukayeseli Ke if , Haz rl k & izimleri - As Built izimleri - Hakedi Haz rl k & Yap m - Program Yap m - Alan ndaki Programlara Hakim - Tak m al ...
23 gün önce
 • ARSTEK N . T C. A. .
 • Ankara
... n aat M hendisli i b l m nden mezun, Teknik Ofis M hendisi olarak ... . Seyahat engeli bulunmayan Teknik Ofis efi aray m z bulunmaktad r. ... ba layarak, t m ad mlar ndaki teknik y netimini ger ... birimler ve antiyeler ile teknik koordinasyonu y netmek, lgili ...
19 gün önce
 • BERG Z N AAT A. .
 • Ankara
... bulunan irketimizin Merkez Teknik ofis biriminde g revlendirilmek Maden M hendisi/ Daim Nezaret i ... al nacakt r. - niversitelerin Maden M hendisli ... n d zenli olarak tutacak, - Teknik ofis birimine ba l olarak di ...
29 gün önce
 • 1
 • 2