Nerede

Yaz l m uzman, Ankara (119 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • T RKTRUST Bilgi, leti im ve Bili im G venli i Hiz
 • Ankara
... oldu u b y k l ekli yaz l m projelerinde g revlendirilmek zere ... , a a daki niteliklerde Yaz l m Uzman al nacakt r. Yaz l m Uzman genel nitelikleri: * .NET ... /.NET Core platformunda en az y l ...
27 gün önce
 • MEFA END STR A. .
 • Ankara
... Ankara merkezden hizmet vermek ve yaz l m ekibimizde g revlendirilmek zere ; niversitelerin ... yatk n, Seyahat engeli bulunmayan, "Yaz l m Uzman " aramaktay z. TANIMI S re ... verip yaz l m projeleri geli tirmek veya geli tirilmesini sa lamak, Yaz l m projeleri ...
12 saat önce
 • Firma Bilgisi Gizli
 • Ankara
... yaz l m m hendisli i b l mlerinden mezun En az 5 y l Java ile yaz l m ... sahibi OOP metodolojisi, yaz l m tasar m /mimarisi, kod kalitesi ... l ekli bilgi i lem birimlerinde yaz l m uzman olarak en az be (5) y l ... al m ...
15 gün önce
 • BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A. .
 • Ankara
... daki zelliklere sahip; niversitelerin Bilgisayar, Yaz l m, Bili im Sistemleri, Elektronik, End ... , Teknik E itim b l mlerinden mezun, Yaz l m geli tirme konusunda en ... ikamet eden veya edebilecek olan Yaz l m Uzman tak m arkada lar ar yoruz.
bir gün önce
 • RMFTEK Elektronik r nler ve Sistemler A. .
 • Ankara
... M hendisli i, Yaz l m M hendisli i, Elektronik M hendisli i veya Matematik b l ... ile ili i i bulunmayan, Yaz l m Uzman al nacakt r. TANIMI Geli ... tirilmesi tamamlanm olan .Net tabanl yaz l mlar ...
25 gün önce
 • Pirireis Bili im Teknolojileri Limited irketi
 • Ankara
... Bilgi Sistemleri ile ilgili yaz l mlar geli tiren , Ankara ... a daki zelliklere sahip " Yaz l m Uzman " pozisyonunda g revlendirilmek zere ... veya Elektrik Elektronik M h. b l mlerinden mezun,( ... gibi grafik uygulamalar yaz l m nda deneyimli, Yaz l m literat r n ...
26 gün önce
 • Tabim Yaz l m
 • Ankara
... markalar olan web tabanl paket yaz l mlar n g ncellenmesi ... revlendirilmek zere en az 1 y l deneyimli yaz l m uzman al ma arkada lar ... aramaktay z. lgili b l mlerden ... ile en az iki y l yaz l m geli tirmi , Angular 2 ile ...
11 gün önce
 • Pirireis Bili im Teknolojileri Limited irketi
 • Ankara
... Bilgi Sistemleri ile ilgili yaz l mlar geli tiren , Ankara ... daki zelliklere sahip " Java Yaz l m Uzman " pozisyonunda g revlendirilmek zere ... teknolojilerinde tecr beli, Tasar m desenleri alan nda deneyimli ... birka konusunda bilgi sahibi, Yaz l m geli tirme s re ...
21 gün önce
 • BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A. .
 • Ankara
... k niversite mezunu (Tercihen Bilgisayar , Yaz l m M hendisli i) Alan nda en ... Ankara da ikamet eden "JAVA Yaz l m Uzman " tak m arkada lar ar yoruz.
bir gün önce
 • Ted niversitesi
 • Ankara
... Birimi nde, ABAP F OR Yaz l m Uzman pozisyonunda g revlendirilmek zere, g ... rev tan m nda detayland r ... yatk n, Yaz l ve s zl ileti im ve m zakere ... Enhancement Spot, kt , Veri Aktar m gibi geli tirmelerin kodlama ...
12 gün önce
 • Pratik Aday Servisi
 • Ankara
... firmam z i in "Web Yaz l m Uzman ar yoruz. niversitelerin ilgili b ... l mlerinden mezun, En az 3 y l W ... en az biri ile al m (Symfony, Slim, Laravel vb), HTML ... Docker, CI-CD , Composer gibi yaz l m geli tirme ara lar n ...
12 gün önce
 • G ven Sa l k Grubu
 • Ankara
... b l mlerinden mezun (Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M hendisli i, Matematik M hendisli ... i, Elektrik-Elektronik M hendisli i ... en az 2 y l tecilli, '' Flutter Yaz l m Uzman " tak m arkada lar ar ...
13 gün önce
 • OYAK PAZARLAMA H ZMET VE TUR ZM A. .
 • Ankara
... nda tecr be sahibi Java Yaz l m Uzman aray m z bulunmaktad r. Tan ... m ve Genel Nitelikler Alan nda ... sahibi (GIT), Agile Metodolojileri ve Yaz l m Ya am D ng s ...
18 gün önce
 • ANADOLU AJANSI T.A. .
 • Ankara
... ar yoruz. Unvan K demli Yaz l m Uzman Birim leti im Teknolojileri Direkt ... rl - Uygulama Geli tirme M d rl ... y nelimli tasar m ve programlama konusunda bilgili,yaz l m metodolojilerine hakim, Modern ...
28 gün önce
 • ANADOLU AJANSI T.A. .
 • Ankara
... ar yoruz. Unvan K demli Yaz l m Uzman Birim leti im Teknolojileri Direkt ... rl - Uygulama Geli tirme M d rl ... y nelimli tasar m ve programlama konusunda bilgili,yaz l m metodolojilerine hakim, Modern ...
28 gün önce