Nerede

A yard mc s, Ankara (167 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Gizli Firma
 • Ankara
... in "Okul M d r Yard mc s " aray m z bulunmaktad r ... y l m d r yard mc l deneyimi edinmi , Geli en ... m retebilen, Yeniliklere a k, s rekli geli imi hedefleyen, Ders ... g re m d r yard mc s olarak atanmas nda bir engeli ... akademik ve idari y netim s re lerine hakim.
8 gün önce
 • Hakan Sac Metal
 • Ankara
... yap m ve temizlik konusunda yard mc olacak, * 08:30 - 18:00 aras tam g ... Yemek da t m na yard mc olmak * Y netim kurulunun a ... konusunda tecr beli, * Servis ve sunum konusunda beceri sahibi * Yo un ... yemek davetlerde mesaiye kalabilecek A Yard mc s aramaktay z.
22 gün önce
 • ZLEM ANTEN SAN. VE ELK. C H. PAZ. LTD. T .
 • Ankara
... Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik ... ya yemek haz rl k s recinde yard mc olacak, mutfa n temizli ... d zeninden sorumlu olacak, A Yard mc s aramaktay z. stenen Yetenek ve ...
4 gün önce
 • zlem Elektronik TURKCELL SUPERONL NE
 • Ankara
... Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik ... ya yemek haz rl k s recinde yard mc olacak, mutfa n temizli ... d zeninden sorumlu olacak, A Yard mc s aramaktay z. Aranan Nitelikler * Ki ...
5 gün önce
... Toplulu u Y netim Kurulu Yard mc m z n i lerini ... daki niteliklere sahip Y netici Yard mc s /Asistan aray m z bulunmaktad ... m na hakim B s n f s r c belgesi bulunan ...
10 gün önce
 • SECURITAS G VENL K H ZMETLER ANON M RKET
 • Ankara
... s ile, d nyan z n daha g venli olmas nda yard mc ... "Veri Analizi ve Raporlama Uzman Yard mc s " aramaktay z.
18 gün önce
 • Jimmy Key Ma azac l k
 • Ankara
... "Ma aza M d r Yard mc s " ekip arkada lar aray m ... kaynaklar n n y netimine yard mc olunmas T m ba vurular ...
27 gün önce
 • R nesans Holding
 • Ankara
... de erlendirilir ve ay r mc l k yap lmaz. Holdingimizin ... teknik ngilizce bilgisi bulunan, Windows ve MAC i letim sistemlerini ... bilen, PDKS s re lerinde deneyimli Sistem ... tamamlam , " Bilgi lem Uzman / Uzman Yard mc s " aray m z bulunmaktad r ...
22 gün önce
 • BCC Toplu Yemek retim Hizmetleri A. . - Bilintur Catering Centre
 • Ankara
... hizmeti veren, Bilkent Holding at s alt nda yer alan bir ... zere zl k leri Uzman Yard mc s al nacakt r. Genel Nitelikler ... ve zl k i leri s re lerinde en az 1 y ...
12 saat önce
 • Redoks Laboratuvar Cihazlar Ltd. ti
 • Ankara
... Vergi, Kurumlar Vergisi, BA-BS ) s re lerine hakim, Ekip al ... ve analitik d nce yap s na sahip, raporlama becerisi geli ... olan, Muhasebe M d r Yard mc s pozisyonunda al acak tak m ...
bir gün önce
 • T rk Telekom
 • Ankara
... i in Wifi Sistemleri Uzman Yard mc s aramaktay z. Genel Nitelikler: ... Mevcut s re ve i yap ... sorgulayarak optimize edebilmek, yeni s re tasarlayabilmek, niversitelerin M ... , TCP/IP bilgisi, Routing, Switching, LAN, WAN ve W ...
3 gün önce
 • T rk Telekom
 • Ankara
... in Wi-Fi Sistemleri Uzman Yard mc s aramaktay z. Genel Nitelikler: ... Mevcut s re ve i yap ... sorgulayarak optimize edebilmek, yeni s re tasarlayabilmek, niversitelerin M ... , TCP/IP bilgisi, Routing, Switching, LAN, WAN ve W ...
3 gün önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Ankara
... ikamet eden, M d r Yard mc s al nacakt r.
4 gün önce
 • KOL N N AAT TUR ZMSANAY VE T C.A. .
 • Ankara
... alacak; "Muhasebe M d r Yard mc s " aramaktay z. GENEL N TEL ... Vergi, Kurumlar Vergisi, BA-BS ) S re lerine Hakim, TANIM Mevzuata ...
7 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
... '' Sat n Alma Uzman Yard mc s '' al nacakt r. niversitelerin ... ile ilgili prosed r ve s re leri uygulamak, kay tlar ...
8 gün önce