Nerede

Avukat, Ankara (20 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Av. Teoman Seyithano lu Hukuk B rosu
 • Ankara
... Seyithano lu Hukuk B rosu - Avukat A klamas Ankara, Kavakl dere ... , 25-35 ya lar aras nda bayan avukat aran yor. cret liyakata g ... , 25-35 ya lar aras nda bayan avukat aran yor.
26 gün önce
 • TEF ROM N AAT ENERJ SANAY VE T CA.
 • Ankara
... a a daki niteliklerde ' Avukat' al nacakt r; niversitelerin Hukuk ... tamamlam , Ankara'da ikamet eden, Avukat aramaktay z. TANIMI irketin taraf ...
4 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
... a a daki niteliklere sahip Avukat aranmaktad r. GENEL N TEL ... l olarak g rev yapacak Avukat pozisyonun g rev tan m ...
20 gün önce
 • Av. Teoman Seyithano lu Hukuk B rosu
 • Ankara
... , 25-35 ya lar aras nda bayan avukat aran yor. cret liyakata g ... , 25-35 ya lar aras nda bayan avukat aran yor.
26 gün önce
 • Gizli Firma
 • Ankara
... Merkez inde g revlendirmek zere Avukat aray m z bulunmaktad r ...
5 gün önce
 • ERKANLI HUKUK B ROSU
 • Ankara
... a a daki niteliklere sahip avukat al nacakt r. Meslekte en ...
6 gün önce
 • R nesans Holding
 • Ankara
... al ma temposuna ayak uydurabilecek, " Avukat " aramaktay z. TANIMI n aat ...
7 gün önce
 • SEKT R N NC N AAT GRUBU
 • Ankara
... k, hedef odakl ve disiplinli, avukat aranmaktad r. TANIMI irket i ...
8 gün önce
 • Sekt r nde Lider Firma
 • Ankara
... KEND B ROSUNU LETM OLAN AVUKATLAR ARANMAKTADIR. TANIMI B RONUN T ...
12 gün önce
 • Sd Hukuk B rosu
 • Ankara
... . i inde istihdam edilmek zere avukat katibi al nacakt r. Ba ...
22 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
... al veri ine a k * Avukatlar aranmaktad r.
29 gün önce
 • NAL AH N HUKUK B ROSU
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ankara K z lay b lgesinde olan hukuk b romuzda al mak zere tercihen deneyimli katip al nacakt r.
15 gün önce
 • G venay Telekom nikasyon A. .
 • Ankara
Açıklama: Hukuk ve ceza davalar ile icra takipleri konusunda tecr besi bulunan, duru ma deneyimine sahip, Bor lar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, cra ve flas Hukuku ile Ceza Hukukuna hakim, S zle me teknikleri ve dilek e t rlerini bilen, Dinamik, i ...
18 gün önce
 • ADAN HUKUK B ROSU
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Hukuk b romuzun b nyesinde al t r lmak zere; dare hukuku alan nda uzmanl k, Sigorta hukuku alan nda uzmanl k, cra ve flas hukuk u alan nda uzmanl k, Y ksek HMK bilgisine sahip, D zg n bir diksiyona sahip, ileti imi iyi ...
24 gün önce
 • EN-EZ N AAT SANAY VE T CARET A.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ankara Merkez Ofisimizde al acak, S zle meler Hukuku, Ticaret Hukuku ve irketler, cra Takibi ve Alacaklar n Tahsili, Hukuku, Bor lar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Uluslararas Hukuk alanlar nda tecr beli, En az 15 y l ...
30 gün önce
 • 1
 • 2