Nerede

Donan m tasar m m hendisi, Ankara (15 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • AS S ELEKTRON K VE B L M S STEMLER A.
 • Ankara
... al mak zere " Lider Donan m Tasar m M hendisi" ekip arkada aramaktay z. ... tasar m konusunda tecr beli Tercihen askeri standartlara hakim Donan m Tasar m M hendisi aray m ... z bulunmaktad r. Tan m Tak m halinde PCB tasar m ...
7 gün önce
 • Anketek Elektronik Teknoloji Tic. San. Ltd. Sti.
 • Ankara
... , RF, g m l donan m ve yaz l m alanlar nda ... yen AR-GE departman m zda "Donan m Tasar m M hendisi" olarak g rev alacak ... hale getirilmesini sa layacak, Tasar m yap larak retilen prototip ... alarak ba ar m za ortak olacak 'Donan m Tasar m M hendisi' ekip arkada lar ...
11 gün önce
 • RMFTEK Elektronik r nler ve Sistemler A. .
 • Ankara
... rev almak zere Donan m Tasar m M hendisleri al nacakt r. - Elektronik M hendisli i veya ... ihtiya lara g re donan m tasar m yapacak, - lgili donan m mod llerini geli tirip ... PCB izimleri ger ekle tirecek, - Donan m tasar m i in gerekli teknik hedef ...
18 gün önce
... niteliklere sahip K demli Donan m Tasar m M hendisi aray m z bulunmaktad r. niversitelerin ... Savunma Sanayii projelerinde Sistem M hendisi veya Donan m Tasar m M hendisi olarak al m , ok iyi derecede ... beli, ASIC/FPGA tasar m nda UVM ile tasar m do rulama yapm ...
19 gün önce
 • GEMPA ELEKTRO MEKAN K M HEND SL K LTD. T .
 • Ankara
... N TEL KLER VE TANIMI DONANIM TASARIM M HEND S Lazerli Sistemler, Elektro ... ARGE Tak m m zda yer alacak Donan m Tasar m M hendisi ar yoruz. Tan m : Proje bazl ... kim, Analog donan m tasar m ve mikroi lemci tabanl kontrol kartlar tasar m konular na ...
19 gün önce
 • Fotoniks Askeri Elektronik ve Elektro Optik Sis. San. Tic. A. .
 • Ankara
... a a daki niteliklere sahip "Donan m Tasar m M hendisi" al ma arkada ar yoruz ... . niversitelerin Elektrik-Elektronik M hendisli i b ... Designer ile ematik ve PCB tasar m konusunda tecr beli, Mikrodenetleyici/Mikroi ...
13 gün önce
 • Ayd n Yaz l m ve Elektronik Sanayi A.
 • Ankara
... KLER VE TANIMI Say sal Donan m Tasar m M hendisi (Digital) niversitelerin Elektronik veya ... Elektrik & Elektronik M hendisli i b ... G venlik kritik tasar mlar n, PSpice yard m ile modellenmesi ...
19 gün önce
... KLER VE TANIMI Analog Donan m Tasar m M hendisi niversitelerin Elektronik veya ... Elektrik & Elektronik M hendisli i ... G venlik kritik tasar mlar n, PSpice ... vb. yard m ile modellenmesi ve matematiksel ...
19 gün önce
 • Ayd n Yaz l m ve Elektronik Sanayi A.
 • Ankara
... KLER VE TANIMI Analog Donan m Tasar m M hendisi niversitelerin Elektronik veya ... Elektrik & Elektronik M hendisli i ... G venlik kritik tasar mlar n, PSpice ... vb. yard m ile modellenmesi ve matematiksel ...
19 gün önce
 • ANOVA Arge Teknolojileri San. Tic. A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI zg n tasar mlar , yerlile tirme ve teknolojik kazan m y k ml l projeleri ile savunma sanayinin nemli payda lar aras nda yer alan irketimizin ODT Teknokent te bulunan ofisinde g rev alacak a a daki niteliklere sahip al ...
7 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Elektrik, Elektrik & Elektronik, Elektronik ve Haberle me M hendisli i b l mlerinden mezun Donan m tasar m alan nda en az 5 y l deneyimli Say sal/analog devre emalar n n ger eklenmesinde ve malzeme se ...
19 gün önce
 • RST UZAKTAN ALGILAMAVE G V.TEKN.B L.ELK.DAN.M H.M M.T C.A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER niversitelerin Elektrik-Elektronik M hendisli i b l m nden mezun lgili alanda en az 2 y l tecr beli, Elektronik kart tasar m s re lerinin tamam n n i inde bulunmu olmak ok katl PCB tasar m ve EMI-EMC ...
8 gün önce
 • RST UZAKTAN ALGILAMAVE G V.TEKN.B L.ELK.DAN.M H.M M.T C.A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler niversitelerin Elektrik-Elektronik M hendisli i b l m nden mezun, lgili alanda en az 5 y l tecr beli, RF, mikrodalga, milimetre dalga bantlar nda alma ve/veya g nderme ve g y kselte tasar m konular ...
4 gün önce
... mak zere " K demli Donan m Tasar m M hendisi " ekip arkada aramaktay z. ... tasar m konusunda tecr beli Tercihen askeri standartlara hakim Donan m Tasar m M hendisi aray m ... z bulunmaktad r. Tan m Tak m halinde PCB tasar m ...
7 gün önce
 • ekino Savunma Elektronik ve Bili im A. .
 • Ankara
... olan uzman donan m m hendisi TANIMI: Savunma uygulamalar i in donan m tasar m ger ekle ... tirilmesi, Tasarlanan donan mlar ... do rulama y ntemlerinin belirlenmesi, Donan m i levselli ini sa ...
23 gün önce