Nerede

Grafik tasar mc, Ankara (20 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • M M VE DI MEKAN BASKI S S. REK. MATBAACILIK T C. LTD. T .
 • Ankara
... ll lan Pozisyon * Grafik Tasar mc lan Ba l * Departman * Tasar m / Grafik Tan m ... hava reklamc l nda deneyimli Grafik-Tasar m Programlar n iyi derecede ... na yatk n zg n, tasar m y n g l ... ru y nlendirip sonuca gitmek Tasar mdan retim a amas na ...
20 gün önce
 • Simsoft Bilgisayar Teknolojileri
 • Ankara
... b nyesinde g revlendirilmek zere Grafik Tasar mc aray m z mevcuttur. Genel ... G zel Sanatlar Fak ltesi Grafik Tasar m B l m veya ... , web sitesi ve sosyal medya tasar mlar ve bask /matbaa s ... ve web sitelerinde kullanmak zere grafik tasar m, ve video kurgu/montaj ...
13 gün önce
 • Sa l k Yay nc l k Gazetecilik Reklam. Ltd. ti.
 • Ankara
... rsel ileti im Tasar m , Grafik Tasar m veya Reklam Tasar m b l ... sekt r tecr besi olan, 7)Grafik Tasar m konusunda tecr beli, kreatif ... netiminden ve g ncellemesinden sorumlu, Grafik tasar mc ar yoruz. *** Portfolyolu ba vurular ...
27 gün önce
 • Fotoniks Askeri Elektronik ve Elektro Optik Sis. San. Tic. A. .
 • Ankara
... ilgili b l mlerinden mezun, Grafik tasar mda 1-3 y l deneyimli, r ... ile fiyat verecek, G rsel tasar m ve analiz g c ... na hakim, Aktif ara kullanabilen , Grafik tasar mc al ma arkada lar ar ...
bir gün önce
 • BEE COMPANY
 • Ankara
... , Ankara da ikamet eden, niversitelerin Grafik Tasar m, G rsel leti im ... Tasar m vb. b l mlerinden ... programlar na hakim, Portfolyo sunabilecek "Grafik Tasar mc " ar yoruz. CV ve Portfolyo ...
28 gün önce
 • 312 Ajans Reklamc l k Dan. Hiz. San. ve Tic. Ltd ti.
 • Ankara
... politikas ile hizmetlerimizi sunmak hedefimizdir. Grafik Tasar mc s ve Sosyal Medya Y ... After Effects, Adobe Illustrator gibi tasar m programlar na hakim, yi ...
26 gün önce
 • BGR TEKNOLOJ B L M REKLAM DANI MANLIK N AAT AK
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen niversitelerin G zel Sanatlar Fak ltesi, G rsel leti im Tasar m , Grafik Tasar m fak ltesi mezunu, ini iyi bilen, Tasar m konusunda yarat c , yi seviyede Photoshop, Illustrator, Indesign ve Adobe Premiere ...
15 gün önce
 • A ILIM E T M RET M YAPI SAN T C. A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az 5 y l deneyimli, Adobe llustrator, Adobe Indes gn ve Adobe Photoshop programlar n ok iyi derecede kullanabilen, Sanatkar ruhlu, Tasar m ve uygulamada yarat c l k y n g l Detaylara nem veren, takip i, zg veni ve ...
6 gün önce
 • Abrakadabra
 • Ankara
Açıklama: Tercihen G zel Sanatlar Fak ltesi mezunu ya da niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, En az 3 y l grafik tasar m zerine profesyonel i tecr besi bulunan, Adobe Photoshop, Illustrator programlar n ok iyi derecede kullanabilen, Adobe After ...
29 gün önce
 • G N KL MA TES SAT N .SAN. VE T C.A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T m tasar m s re lerinde aktif rol alarak do ru y nlendirmelerin yap lmas , Verilen g revi tasar m s recinden bask a amas na sorunsuz bir ekilde sonu land rmak, Brief ve konsept do rultusunda tasar m alternatiflerini h ...
8 gün önce
 • zdo an promosyon rek. r. ret.paz.ltd. ti.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Niteliler; Liselerin veya niversitelerin ilgili b l mlerinde renim g ren ya da mezun olan, Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro gibi programlar etkin kullanabilen, Ajans deneyimi olan, Dijital ...
7 gün önce
 • World Consulting Group
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Marka stratejisine uygun bi imde kreatif g rsel d nyan n olu turulmas ve geli tirilmesinde g rev alacak, Web sitesi (Wordpress,vs) tasar m konusunda deneyimli, Dijital kanalda kullan c odakl reklam modelleri, kullan c ...
9 gün önce
 • Zamandoluyor.com
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ZamanDoluyor.com B nyesinde Bulunan Firmalar n; -Sosyal Medya Alan nda Deneyimli, -Sosyal Medya i erik takvimini haz rlayacak, - eriklere uygun g rsel veya video tasar m yapabilecek, -Photoshop , Illustrator , Corel , ...
bir gün önce
 • ZAMANDOLUYOR
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ZamanDoluyor.com B nyesinde Bulunan Firmalar n; -Sosyal Medya Alan nda Deneyimli, -Sosyal Medya i erik takvimini haz rlayacak, - eriklere uygun g rsel veya video tasar m yapabilecek, -Photoshop , Illustrator , Corel , ...
bir gün önce
 • RD GRUP MEDYA ORGAN ZASYON
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Firmam zda S rekli veya Yar Zamanl htiya Olduk a al acak ; - GRAF K TASARIMCI * GRAF K TASARIM ve V DEO D ZENLEME PROGRAMLARINA HAK M * SOSYAL MEDYA Y NET M YAPAB LECEK * BULUNDU U KONUMDA Y NET C G REV STLENEB LECEK ...
8 gün önce
 • 1
 • 2