Nerede

Java yaz l m uzman, Ankara (18 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Pirireis Bili im Teknolojileri Limited irketi
 • Ankara
... Bilgi Sistemleri ile ilgili yaz l mlar geli tiren , Ankara ... a daki zelliklere sahip " Java Yaz l m Uzman " pozisyonunda g revlendirilmek zere ... mezun, En az 3 y l Java teknolojileri ile uygulama geli ... birka konusunda bilgi sahibi, Yaz l m geli tirme s re ...
21 gün önce
 • OYAK PAZARLAMA H ZMET VE TUR ZM A. .
 • Ankara
... nda tecr be sahibi Java Yaz l m Uzman aray m z bulunmaktad r. Tan ... m ve Genel Nitelikler Alan ... g rev alm , Core, Java, SpringBoot, JPA, Hibernate, Rest, ... sahibi (GIT), Agile Metodolojileri ve Yaz l m Ya am D ng ...
18 gün önce
 • BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A. .
 • Ankara
... k niversite mezunu (Tercihen Bilgisayar , Yaz l m M hendisli i) Alan nda en ... minimum 1 y l tecilli Ankara da ikamet eden "JAVA Yaz l m Uzman " tak m arkada lar ...
bir gün önce
 • Altay Yaz l m Savunma End striyel San. ve Tic. A.
 • Ankara
... tecr beleriyle bulu uyor. JAVA ile geli tirdi imiz ... yetenekleri ar yoruz. YAZILIM UZMANI adaylar i in aranacak ... ) mimari yap da deneyimli, JAVA tabanl proje geli tirmede ... Yaz l m Gereksinimleri Analizi Yaz l m n Mimari Tasar m Yaz l m n Detay Tasar m Yaz l m ...
27 gün önce
 • MEB TECH B L M B LG. H ZM. DANI MANLIK SAN. T C
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Mebitech olarak; yaz l m geli tirme , B2B entegrasyonlar , raporlama ve zel projeler reten bir irketiz. Ankara Ostim Odt Teknokent ubesinde Java Yaz l m dili ile uygulama geli tirecek en az 3 y l deneyimli al ma arkada ...
19 gün önce
 • Key Yaz l m z mleri A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Teknik Nitelikler: niversitelerin Bilgisayar m hendisli i b l mlerinden lisans/y ksek lisans mezunu, Nesne Tabanl (Object Oriented) yaz l m geli tirme prensipleri konusunda bilgi sahibi, Yaz l m kod kalitesine nem ...
11 saat önce
 • AKG N B LG SAYAR PROGRAM VE H ZMETLER SANAY T CARET ANON M RKET
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M hendisli i, Y netim Bili im Sistemleri, Bilgisayar Programc l b l mlerinden mezun olan, CMMI veya SPICE s re lerini uygulam olan ve bu konularda bilgi ...
11 saat önce
 • Firma Bilgisi Gizli
 • Ankara
... yaz l m m hendisli i b l mlerinden mezun En az 5 y l Java ile yaz l m ... sahibi OOP metodolojisi, yaz l m tasar m /mimarisi, kod kalitesi ... l ekli bilgi i lem birimlerinde yaz l m uzman olarak en az be (5) y l ... al m ...
15 gün önce
 • BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A. .
 • Ankara
... mezunu (Tercihen Bilgisayar , Yaz l m M hendisli i), Minimum 5 y l tecr beli, OOP ... minimum 1 y l tecilli, Ankara da ikamet eden K demli Java Yaz l m Uzman ar ...
bir gün önce
 • nnova Bili im z mleri A. .
 • Ankara
... Bilimleri, Yaz l m M hendisli i ve benzeri b l mlerinden mezun olmak, Uzman derecesinde Java ... bilgisine ve bu alanda 5 y l i tecr ... etkin kullanabilmek. G REV TANIMI Yaz l mla ilgili sistem ihtiya lar ...
22 gün önce
 • ANADOLU AJANSI T.A. .
 • Ankara
... yoruz. Unvan K demli Yaz l m Uzman Birim leti im Teknolojileri ... Direkt rl - Uygulama Geli tirme M ... nme yetene i olan, Java uygulama geli tirme ... nelimli tasar m ve programlama konusunda bilgili,yaz l m metodolojilerine ...
28 gün önce
 • Geli imPark E itim Bili im ve Dan manl k Ltd. ti.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin Bilkent Cyberpark ofisinde g revlendirilmek zere; niversitelerin 4 (D rt) y ll k e itim veren ilgili b l mlerinden mezun, tercihen Bilgisayar veya Yaz l m M hendisli i b l mlerden mezun, En az 3 y ll k Java ...
15 gün önce
 • Karel Elektronik San. ve Tic. A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M hendisli i vb. ilgili b l mlerinden lisans derecesine sahip, Java zerine minimum 5 y l i deneyimi bulunan, Yaz l m geli tirme ya am d ng s a amalar na hakim, Nesne Y ...
7 gün önce
 • YD Yaz l m
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kamu kurumu projemizde al mak zere; - niversitelerin Bilgisayar/Yaz l m M hendisli i b l m nden mezun, - Java ile yaz l m geli tirmede en az 3 y l tecr beli, - zellikle JSF & EJB kullanarak J2EE web projesi geli tirmi ...
22 gün önce
 • ekino Savunma Elektronik ve Bili im A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Biz Kimiz? Yenilik i teknolojiler, sekt r deneyimi ve net vizyonumuz ile kurumlar , al anlar ve verileri siber tehditlere kar korumak i in projeler geli tiriyoruz. Kurum i inde olu an tehditlerin h zl ca tespiti ve ...
29 gün önce
 • 1
 • 2