Nerede

Mekanik tasar m m hendisi, Ankara (18 pozisyonlara)

Göre sırala:
... ! irketimizin Mekanik Tasar m Ekibi b nyesinde g rev almak zere Mekanik Tasar m M hendisi pozisyonu ... mlar n iyi derecede kullanabilen, Mekanik tasar m konusunda bilgi ve tecr ... uygun ekilde tasar m ve analizlerin kt lar n raporlamak, Mekanik tasar mlara ...
28 gün önce
 • DEICO M hendislik A. .
 • Ankara
... ! irketimizin Mekanik Tasar m Ekibi b nyesinde g rev almak zere Mekanik Tasar m M hendisi pozisyonu ... mlar n iyi derecede kullanabilen, Mekanik tasar m konusunda bilgi ve tecr ... uygun ekilde tasar m ve analizlerin kt lar n raporlamak, Mekanik tasar mlara ...
28 gün önce
 • GEMPA ELEKTRO MEKAN K M HEND SL K LTD. T .
 • Ankara
... r nlerin mekanik tasar mlar nda g rev alacak Makine M hendisi ar yoruz ... yap lan mekanik tasar mlar geli tirmek, Teknik gereksinimlere (montaj, dayan m, m r ... s re lerine h kim, Mekanik tasar m konusunda tecr beli, zellikle Optomekanik ...
19 gün önce
 • Milpower Savunma Sistemleri
 • Ankara
... projelerinde g rev alacak, Mekanik Tasar m ve Test M hendisi tak m arkada ar yoruz ... par alar n mekanik tasar m sorumlusu olarak tasar m faaliyetlerinde bulunmak, Tasar m ve test s ... En az 3 y ll k Mekanik Tasar m M hendisli i tecr besine sahip ...
bir gün önce
 • ANOVA Arge Teknolojileri San. Tic. A. .
 • Ankara
... a daki niteliklere sahip Mekanik Tasar m M hendisi al ma arkada ... aramaktay z: niversitelerin Makine M ... yapm olan, Mekanik tasar m ve yap sal tasar m projelerinde aktif ... sorumlulu unun stlenerek tasar m, prototip imalat, test ...
7 gün önce
... a a daki niteliklere sahip Mekanik Tasar m M hendisi aramaktay z. niversitelerin Makina veya ... , boyutlu tasar m programlar n (Catia, Siemens NX) kullanarak mekanik tasar m yapmaya ve yapt tasar m ...
19 gün önce
 • ULUSAL KONTROL S STEMLER LTD. T .
 • Ankara
... mler sunan firmam zda Mekanik Tasar m M hendisi olarak g rev alacak ... yoruz. niversitelerin tercihen Makine M hendisli i B l ... itim Fak ltelerinden mezun Mekanik tasar m (hareketli sistemler), kat modelleme ... kar layabilecek titizlikte Tak m al mas na uyumlu ...
16 gün önce
... layan Mekanik Tasar m M hendisi aray m z bulunmaktad r: niversitelerin Makine M ... hendisli i b l m ... programlar nda par a tasar m , montaj ve teknik ... bu standartlara uygun tasar mlar yapm olan, ...
19 gün önce
 • Innosys Ar-Ge M h. San. Tic. Ltd.
 • Ankara
... geli tirir. M hendislik departman m zda, Mekanik ve Elektronik sistem tasar m , prototip retimi ... nda g rev alacak Makine M hendisleri tak m arkada lar ar yoruz ... t racak dokunu lar yapan m hendisler. Sorumluluklar: Bu pozisyonda g rev ...
15 gün önce
 • PROMEC M HEND SL K LTD T
 • Ankara
... b l mlerinden mezun, Tercihen mekanik tasar m ve malzeme mekani i ... sanayi alan nda tasar m m hendisi kariyeri hedefleyen, 3 boyutlu Bilgisayar Destekli Tasar m Yaz l ... kl olarak savunma sanayi projelerinde mekanik tasar m, makine elemanlar hesaplamalar ve se ...
29 gün önce
 • Milmast Y kseltme Sistemleri A .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI TANIMI, G REV VE SORUMLULUKLAR Savunma sanayi kara, deniz ve hava platformlar projelerinde geli tirilen r nlerin tasar m ve analiz s re lerinde g rev almak, Sorumlu oldu u par alarda yap lan tasar m ve iyile tirme al ...
29 gün önce
 • EnginSoft Turkey
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI EnginSoft Turkey, a rl kl olarak savunma sanayi ve otomotiv sanayi sekt r nde faaliyet g steren bir m hendislik firmas d r. Teknopark stanbul'da ve Teknopark Ankara'da ofisleri bulunan firma tasar m, konstr ksiyon, ...
5 gün önce
 • METEKSAN SAVUNMA SANAY A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Meteksan Savunma Sanayi A. ., 2006 y l nda Bilkent Holding b nyesinde faaliyet g steren y ksek teknoloji irketlerinin savunma sanayiine y nelik proje ve aktivitelerini tek bir at da birle tirmek ve koordine etmek zere ...
19 gün önce
 • Digitest Ltd. ti.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI - niversitelerin Makine M hendisli i veya Mekatronik M hendisli i b l mlerinden mezun olmak, - En az 5 y ll k i tecr besine sahip olmak - Yeni r nlerde mekanik yap y tasarlamak ve imalat resimlerini kartmak, - Konuyla ...
11 gün önce
 • MAN T rkiye A. .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI MAN T rkiye A. ., Ar-Ge Merkezi nde g revlendirilmek zere a a daki zelliklere sahip al ma arkada lar ar yoruz; GENEL N TEL KLER niversitelerin ilgili M hendislik b l mlerinden mezun, Catia V5 program n iyi derecede ...
12 gün önce
 • 1
 • 2