Nerede

Muhasebe eleman, Ankara (102 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • BAHAR AYDINLATMA SANAY VE T CARET A. .
 • Ankara
... fabrikam zda g revlendirilecek n Muhasebe Eleman al nacakt r. Al nacak ... Bay / Bayan zet Bilgiler Pozisyon : Muhasebe Eleman Sekt r : retim - End striyel ... nler Kategori : Muhasebe al ma ekli : Tam zamanl Pozisyon Seviyesi : Eleman al ...
22 gün önce
 • Nisan At k Y netimi Lojistik Ltd ti
 • Ankara
... Tan m ukurambardaki irketimizde muhasebe departman n nda al ... zet Bilgiler Pozisyon : Genel Muhasebe Eleman Sekt r : Lojistik - Ta ... mac l k Kategori : Muhasebe ... al ma ekli : Tam zamanl Pozisyon Seviyesi : Eleman ...
25 gün önce
 • G ral Otomotiv
 • Ankara
... San.A. .' de irketimizde 'Muhasebe Eleman ' olarak g revlendirilmek zere ... ; - Muhasebe bilgisi olan - MS Office uygulamalar ... , Excel,) - Muhasebe konusunda bilgi sahibi, - n Muhasebe, Genel muhasebe ve finansal i ...
bir gün önce
 • zg n Matbaac l k San. ve Tic. A. .
 • Ankara
... a daki niteliklere sahip Muhasebe Eleman aramaktay z: Muhasebe alan nda en az ... e-ar iv e-defter) muhasebe program n ve Ms Office ... kullanabilen Muhasebe mevzuat na hakim, geli meleri ...
10 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Ankara
... lmak zere n Muhasebe eleman al nacakt r. - n muhasebe alan nda deneyimli ...
12 gün önce
 • Lal Gayrimenkul De erleme ve M . Ltd. ti.
 • Ankara
... Departman nda g rev yapacak Muhasebe Eleman ar yoruz. ktisat, maliye, i ... SMMM belgesine sahip olmak. LOGO muhasebe programlar konusunda deneyim sahibi ... vb.) iyi d zeyde kullanmak. Muhasebe Ak na Vak f ... stratejileri kapsam nda, t m muhasebe s re lerinin ve ...
19 gün önce
 • Z YAPICILAR N AAT T C.VE SAN LTD. T
 • Ankara
... g steren irketimiz i in "Muhasebe Eleman " aramaktay z. Bu pozisyon i ... b l m mezunu - Zirve muhasebe program n iyi derecede kullanabilen ... al abilecek, - Banka Ekstresi Muhasebe Giri lerini yapabilecek Muhasebe Eleman aray m z ...
10 gün önce
 • ANKA TRAKT R TARIM MAK NELER HAYVANCILIK GIDA N AAT MALZEMELER OTOMOT V T C.
 • Ankara
... niteliklere sahip " Muhasebe M d r ve Muhasebe Eleman " aray m ... bilgisayar programlar n ve muhasebe programlar n belirleyip kullanmak. ... Ki isel Nitelikler Muhasebe mant n kavram olmak ... sahip olmak. Bilgisayar ve muhasebe programlar n n etkin ...
11 gün önce
 • OF S YEM GIDA SAN.T C.A. .
 • Ankara
... in Kantar Sorumlusu ve n muhasebe eleman olarak g revlendirmek zere a ... pratik z m reten, n muhasebe eleman al nacakt r.
10 gün önce
 • Hattu a Vacation Thermal Club Ankara
 • Ankara
... , Maliyet raporlar n karmak, letmenin muhasebe kay tlar n n giri ... niversitelerin letme, ktisat, Maliye, Ekonomi, Muhasebe, Matematik, statistik veya di er ... az 2 y l deneyim sahibi "Muhasebe Eleman " al ma arkada aramaktay z ...
3 gün önce
 • Defne n aat Taah. Tur. San Tic. Lmt ti
 • Ankara
... b l mlerinden mezun), * Genel Muhasebe ve Finans s re lerinde ... programlar n kullanabilen, * Tercihen Zirve muhasebe program n kullanabilen, * Sorumluluk sahibi ... firmam za gerekli niteliklere sahip muhasebe eleman aramaktay z .
10 gün önce
 • Canmed Medikal San. ve Tic. Ltd. ti.
 • Ankara
... zda g revlendirilmek zere " n muhasebe eleman " pozisyonun da personel aray m ... lerinde geli meler yapabilen, TANIMI Muhasebe evraklar n n do ru ... T rk Vergi Mevzuat ve Muhasebe ilkeleri do rultusunda i leyi ...
22 gün önce
 • Karpen Plastik San. Tic.Ltd. ti.
 • Ankara
... tecr beli, Likom Muhasebe Program bilgisine sahip, n muhasebe departman na tecr ... a k,prezentabl, Bayan n muhasebe eleman aray m z bulunmaktad r ...
26 gün önce
 • AYKAVAK GIDA PAZ. N . TAAH. T C. VE SAN. A. .
 • Ankara
... a a daki niteliklerde n Muhasebe Eleman ar yoruz. Adaylarda aranan zellikler ... lan t m i lemlerin muhasebe kay tlar n n ger ...
7 gün önce
 • B y l Fener Sinemas
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az 5 y l deneyimli, Z RVE program n ve E defteri bilen muhasebe ve idari i lerde al t r lmak zere, Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek, Muhasebe Eleman aray m z bulunmaktad r.
14 gün önce