Nerede

Muhasebe m d r, Ankara (29 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • TUSAN YAPI MALZEMELER M HEND SL K N AAT HARF YAT NAKL YAT SANAY VE T CARET ANON M
 • Ankara
... a da belirtilen niteliklere sahip Muhasebe m d r aramaktay z. Benzer pozisyonlarda en ... lerinde t m mizan n genel kontrol , Genel muhasebe, finans, d ticaret , stok ... m maliyet muhasebesi s re lerinin y r t lmesi, Gerekti inde Muhasebe ...
27 gün önce
 • AC YATIRIM ENERJ ANON M RKET
 • Ankara
... ndan kurulan AC Yat r m Enerji A. firmam ... niteliklere uygun "Muhasebe M d r " aray m z bulunmaktad r. niversitelerin ilgili ... b l mlerinden mezun, Tercihen SMMM belgeli, Muhasebe ... y netici olarak al m , Muhasebe programlar nda tecr ...
21 gün önce
 • KOL N N AAT TUR ZMSANAY VE T C.A. .
 • Ankara
... fabrikam zda g rev alacak; "Muhasebe M d r Yard mc s " aramaktay ... Kullanan, Tek D zen Hesap Plan na Ve Muhasebe lemlerine Hakim ... Hesap Plan na Uygun ekilde Muhasebe lemlerinin Yap lmas Ve ... Yasal lemlerin Yap lmas , D Ticaret lemlerinin Muhasebele tirilmesi, ...
7 gün önce
 • Sekt r nde Lider Firma
 • Ankara
... ngilizce bilgisine sahip, Resmi Muhasebe programlar n bilen(Tercihen ... d zenleme konular nda bilgi ve tecr be sahibi, T m yasal muhasebe ... kabiliyeti y ksek, analitik d nebilen, disiplinli ve sorumluluk ... askerlik hizmetini tamamlam olan. Muhasebe M d r al nacakt ...
23 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
... n haz rlanmas , Genel muhasebe, ithalat/ihracat muhasebesi ve ... s re lerinin y netilmesi Muhasebe M d r aramaktay z. niversitelerin letme, ... mezun, Tercihen perakende sekt r deneyimli Maliyet ve Finansman ... olan) Denetimli arac kurumlarda muhasebe i lem ve s ...
26 gün önce
 • Pasifik Gayrimenkul Yat r m n aat A. .
 • Ankara
... sahibi, Sermaye Piyasas Faaliyetleri D zey 3 Lisans na sahip, ... sahip, Logo veya ERP vb. muhasebe programlar n iyi derecede ... esnek al ma saatlerine uyumlu. "MUHASEBE M D R " ar yoruz. TANIMI Grup ... Mali ler ekibinin haz rlad muhasebe kay tlar n , neticelerin ...
27 gün önce
 • FERNAS N AAT ANON M RKET
 • Ankara
... sahibi Tercihen Logo Tiger muhasebe program na iyi ... engeli olmayan Muhasebe M d r Aray m z Bulunmaktad r. Temel Sorumluluklar: ... birimleri bilgilendirir. Gerekli d zeltmeleri yapt r r Mali raporlar n ... Dairesine yap lan t m beyannamelerin (Grup firmalar ...
9 gün önce
 • ANTA HAFR YAT YAPI N . TH. HR. SAN. VE T C. A. .
 • Ankara
Açıklama: Tan m Taahh t ve yap malzemeleri sekt r nde faaliyet ... y r ten firmam z i in Muhasebe M d r aramaktay ... n aat sekt r nde tecr besi olan - Zirve muhasebe program na ... al ma saatlerine uyumlu - Tak m liderli i ruhuna sahipKurumsal ...
21 gün önce
 • IRMAK ILAR PROJE N AAT ENERJ SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Ankara
... aat sekt rlerinde tecr besi olan SMMM belge sahibi Zirve muhasebe program ... kullanabilen Seyahat engeli olmayan Muhasebe M d r Aray m z Bulunmaktad r. Temel Sorumluluklar: Grubun ... ilgili birimleri bilgilendirir. Gerekli d zeltmeleri yapt r r Mali raporlar n haz ...
29 gün önce
 • Redoks Laboratuvar Cihazlar Ltd. ti
 • Ankara
... k, Enerji, ve Laboratuvar sekt rlerine faaliyet g steren grup irketlerimizde ... uygulamalar n iyi kullanan, Tek D zen Hesap Plan na ... tebilecek, Say sal ve analitik d nce yap s na sahip ... Sorumluluk ve disiplin sahibi olan, Muhasebe M d r Yard mc s pozisyonunda al ...
bir gün önce
 • G K EK MAK NA SANAY VE T CARET A. .
 • Ankara
... b l mlerinden mezun Yat r m fonu, sigorta veya mevduat hesab ... ilgili birimlere iyile tirmeler nermek, Muhasebe uygulamalar ve mali kay t ... levsel oldu undan ve yasal d zenlemelere uydu undan emin ... tablolar genel kabul g rm muhasebe ilkelerine uygun olarak haz ...
6 gün önce
 • Hac smailo lu
 • Ankara
... konusunda bilgi sahibi olan, * Genel muhasebe i lemleri ve Yasal beyannameler ... Detaylara nem veren, sistemli ve d zenli al ma prensibine ... tahsilat raporunun sunulmas , * Nakit ak m tablolar n n haz rlanmas ... izleyerek gerekli g r len yap land r lmalar ger ekle ...
8 gün önce
 • BA ER OTOMOT V PETROL N AAT K RALAMA ANON M RKET
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin letme, ktisat, Maliye, Muhasebe B l mlerinden mezun, Muhasebe Y neticisi alan nda deneyimli Logo muhasebe program n etkin kullanabilen, G ncel mevzuata vak f, Mali Tablolara hakim, Finansal raporlama ...
12 gün önce
 • ANTA HAF. YAPI N . HR. SAN. VE T C. A.
 • Ankara
... n aat sekt r nde tecr besi olan Zirve muhasebe program na ... Vergi mevzuat na hakim Analitik d nce yap s na sahip ... al ma saatlerine uyumlu Tak m liderli i ruhuna sahip Kurumsal ...
20 gün önce
 • N2mobil Takip Sistemleri A.
 • Ankara
... olan irketimiz b nyesinde Muhasebe ve Mali ler M d r pozisyonunda al mak ... zere ; Muhasebe ve Finans alan nda ... , Seyahat engeli bulunmayan, Muhasebe ve Mali ler M d r al nacakt r. Sayg de ...
22 gün önce
 • 1
 • 2