Nerede

Muhasebe personeli, Ankara (62 pozisyonlara)

Maaş
Periyot
Program
İstihdam
Yer
Göre sırala:
 • Madalyon Sa l k Hizmetleri A. .
 • Ankara
... Merkez ubemizde g revlendirilmek zere Muhasebe Personeli aramaktay z. GENEL N TEL ... KLER Muhasebe i lemlerinde en az 2 - 10 y ... , MS Office programlar na hakim, MUHASEBE programlar n kullanabilen tercihen, LUCA ...
25 gün önce
 • HENNES HERMANN TEKST L SANAY T CARET A.
 • Ankara
... N TEL KLER VE TANIMI Muhasebe konusunda bilgi ve deneyime sahip ... .M stajyeri, Tek d zen muhasebe sistemine hakim, KDV, Muhtasar, Ge ... firmam z n muhasebe departman nda al mak zere Muhasebe Personelleri aranmaktad r.
11 saat önce
 • Nesibe Ayd n E itim Kurumlar
 • Ankara
... 'NDA, g revlendirilmek zere, Muhasebe Personeli al nacakt r. Fatura ve ... mezun, Mali i ler ve muhasebe alan nda en az 3 y ... r nde tecr beli) Genel muhasebe uygulamalar ve tek d zen ... n iyi derecede bilen, ERP muhasebe programlar n etkin olarak kullanabilen ...
14 gün önce
 • Mekyol n aat
 • Ankara
... RMASINDA ALI ACAK TECR BEL MUHASEBE PERSONEL ARANMAKTADIR. MUHASEBEDE GENEL OLARAK TECR ... R K M NEML . N MUHASEBE ELAMANI ARANMAMAKTADIR. SERV S OLMADI ...
25 gün önce
 • Mekyol n aat
 • Elmadağ
... RMASINDA ALI ACAK TECR BEL MUHASEBE PERSONEL ARANMAKTADIR. MUHASEBEDE GENEL OLARAK TECR ... R K M NEML . N MUHASEBE ELAMANI ARANMAMAKTADIR. SERV S OLMADI ...
25 gün önce
 • G ven Beton
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ANKARA A MAZ B LGES NDE BULUNAN BETON SANTRAL M ZE N MUHASEBE KONUSUNDA TECR BEL TECR BES Z OLMAK ZERE 2 ADET PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR . TERC HEN MUHASEBE Z RVE PROGRAMINI B LEN
27 gün önce
 • Firma Bilgisi Gizli
 • Ankara
... tecr besi bulunan, Tercihen muhasebe programlar ndan birisine hakim, Tercihen ... mlerinden mezun, dari i ler personeli al nacakt r. e ... al nacak personelin g revleri: Sevkiyat i lemlerinin ... takibi, Muhasebe program kay tlar n n yap lmas , Personel zl ...
13 gün önce
 • BGR TEKNOLOJ B L M REKLAM DANI MANLIK N AAT AK
 • Ankara
... Maliye fak ltelerinden mezun, Genel Muhasebe hesap plan n iyi bilen ... Defter uygulamalar na hakim, Genel muhasebe kay tlar n bilen ( ... rlanmas na katk sa layabilecek, Personel zl k, bordro ve t ... cel uygulamalar n etkin kullanabilen, Muhasebe Alan nda geli ime ...
12 gün önce
 • SMMM Burak Aybo a
 • Ankara
... da Lisans programlar n n Muhasebe, Maliye, letme ve ktisat B ... l mlerinden mezun olan, Muhasebe b rosunda en az 5 y ... Vergisi, Ge ici Vergi vb.) Personel zl k i leri, Vergi ... firmalar n kendi b nyelerinde muhasebe s recini y netmek.
17 gün önce
 • Mega End stri Kontrol Sistemleri
 • Ankara
... -Cari, Ba-Bs Mutabakatlar yapabilecek, -Muhasebe paket programlar na hakim, tercihen ... fark vb.) y r tmek, -Personel masraflar n i leme alacak ... olarak kontrol n sa lamak, -Muhasebe ar iv d zenini sa ...
8 gün önce
 • Atael Koleji
 • Ankara
Açıklama: Tan m Ankara Bat kentte bulunan okulumuzda g revlendirilmek zere muhasebe eleman al nacakt r; Aranan Nitelikler Ankara Bat kent, Yenimahalle, Eryaman civar nda ikamet eden, Tercihen niversitelerin i letme, iktisat veya muhasebe b l mlerinden ...
7 gün önce
 • Smf la Kozmetik Sa l k G da San.ve Tic.A.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin muhasebe departman nda al mak zere 5-10 y l resmi ve n muhasebe deneyimi olan muhasebe mesle ini icra etmi muhasebe i leyi ve kay tlar na hakim beyanname ve bordro i lemlerini yapabilen al ma arkada ...
24 gün önce
 • YEN MA AZACILIK ANON M RKET
 • Ankara
... FI/HR bilgisi olan, Genel Muhasebe bilgisine sahip, leti im y ... ler departman nda al acak personeller i e al m yap ...
5 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Lisans veya n Lisans Mezunu Muhasebe Uygulamalar na, SGK mevzuat ve i lemlerine hakim E-Defter-E-Fatura Mevzuat na hakim KDV,GGV,KGV,GSTP, Bordro Puantaj ve Haz rlamas na vak f Muhasebe Eleman .
5 gün önce
 • Gizli Firma
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Merkezi Ankara'da bulunan irketimizde G rev Almak zere; n muhasebe bilen MS Office programlar na hakim (Excell- World), Analitik d nme yap s na sahip, z m odakl Bayan al ma arkada al nacakt r. Zirve program na ...
25 gün önce