Nerede

N muhasebe eleman, Ankara (48 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • OF S YEM GIDA SAN.T C.A. .
 • Ankara
... in n muhasebe Departman i in Kantar Sorumlusu ve n muhasebe eleman olarak ... arkada ar yoruz. GENEL N TEL KLER * e-irsaliye ... na hakim, * En az n lisans mezunu, * Erkek adaylar ... ili i i olmayan, * n muhasebede en az 2 y ... z m reten, n muhasebe eleman al nacakt r.
10 gün önce
 • Canmed Medikal San. ve Tic. Ltd. ti.
 • Ankara
... firmam zda g revlendirilmek zere " n muhasebe eleman " pozisyonun da personel aray m ... , TANIMI Muhasebe evraklar n n do ru ekilde i lenmesi ve kontrol n n sa ... T rk Vergi Mevzuat ve Muhasebe ilkeleri do rultusunda i leyi ...
22 gün önce
 • AYKAVAK GIDA PAZ. N . TAAH. T C. VE SAN. A. .
 • Ankara
... a a daki niteliklerde n Muhasebe Eleman ar yoruz. Adaylarda aranan ... zellikler MS Office programlar n iyi ... i lemlerin mahsuplar n n al n p gerekli dosyalama ... m i lemlerin muhasebe kay tlar n n ger ekle tirilmesi.
7 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Ankara
... t r lmak zere n Muhasebe eleman al nacakt r. - n muhasebe alan nda deneyimli ... uyum sa layacak, TANIMI -Firman n bulundu u i ve ya ... do rultusunda kat maliklerinden aidatlar n toplanmas -yap lacak olan tamir ...
12 gün önce
 • 4 MEVS M DONDURMA GIDA PAZARLAMA SAN.VE T C.A. .
 • Ankara
... a a daki niteliklerde n Muhasebe Eleman ar yoruz. Adaylarda aranan ... zellikler MS Office programlar n iyi ... i lemlerin mahsuplar n n al n p gerekli dosyalama ... m i lemlerin muhasebe kay tlar n n ger ekle tirilmesi.
26 gün önce
 • Özel kişi
 • Ankara
... b nyesinde g revlendirilmek zere n muhasebe eleman aray m z bulunmaktad r ... bilgisine g venen, i planlamas n yapabilen, disiplinli i arkada aramaktay ...
11 gün önce
 • Tera Dekorasyon San. ve Tic. A. .
 • Ankara
... KLER irketimize ait ofis n muhasebe, idari i ler ve ... ve kay tlar n yapmak, n muhasebe kay tlar n muhasebe program ile ... yapmak, Ayl k fatura kay tlar n ... Z N N MUHASEBE LER N VE SEKRETERYASINI Y R TECEK BAYAN ELEMAN ...
15 gün önce
 • ANKASAN H DROL K PN MAT K ELEKTR K ELEKTRON K SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI End striyel sens r ,hidrolik, pn matik r nlerin sat n yapan firmam z n vedik OSB lokasyonunda bulunan ofisinde g revlendirilmek zere n Muhasebe Personeli aray m z bulunmaktad r. . niversitelerin veya liselerin ilgili b ...
12 gün önce
 • ISI T CARET ZKAN BOZKIR
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI Perakende , Toptan ve E-Ticaret konusunda faaliyet g steren firmam z n ofis b l m nde g revlendirilmek zere N MUHASEBE KONUSUNDA DENEY ML *E- T CARET B L M LE KOORD NEL ALI ACAK *D KS YONU D ...
bir gün önce
 • ISI T CARET ZKAN BOZKIR
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Perakende , Toptan ve E-Ticaret konusunda faaliyet g steren firmam z n ofis b l m nde g revlendirilmek zere N MUHASEBE KONUSUNDA DENEY ML *E- T CARET B L M LE KOORD NEL ALI ACAK *D KS YONU D ZG N *MUHASEBE PROGRAMINI Y ...
30 gün önce
 • AVUKAT MER & FATMA SA OL HUKUK B ROSU
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Adalet Meslek Y ksekokulu -Muhasebe-B l m nden mezun Hukuk ofislerinde evrak ve i takibi yapm ve bu alanda en az 2 sene deneyimli Hukuk alan ndaki programlar kullanabilen ( zellikle UYAP, U-ETS, KEP kay ...
19 gün önce
 • Firma Bilgisi Gizli
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI MYO ya da niversite mezunu, n muhasebe personel lerinde deneyimli, MS Office programlar n aktif kullanabilen Raporlama ve organizasyon becerisine sahip, Sorumluluk sahibi, disiplini y ksek, titiz ve detayc , i takibi ...
22 gün önce
 • Yeni Funda n aat
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ankara Turan G ne Bulvar Kale Showroom unda Muhasebe departman nda g revlendirilmek zere; lgili b l mlerden mezun, Genel muhasebe bilgisi ve deneyimi olan, E-Fatura & E-Ar iv Bilgisine sahip ...
27 gün önce
 • ANKARA KL MA
 • Ankara
... TEL KLER VE TANIMI n muhasebe de ve sekreterlik konusunda deneyimli, ... m al mas na yatk n, niversitelerin ilgili b l mlerinin ... , Ula m sorunu olmayan bayan eleman aranmaktad r. Ofis i i ... un tempoya ayak uydurabilecek adaylar n ba vurular n rica ederiz.
17 gün önce
 • FEBA ELEKTRON K THALAT HRACAT SANAY VE T CARET ANON M RKET EGE SERBEST B LGE UBES
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Muhasebe departman na ba l olarak Ayl k Personel giri k lar n takibi Ayl k Puantaj olu turma Personel zl k dosyalar olu turmak takibini yapmak ve g ncellemek Personel mesai ve y ll k izin takibi Ar iv d zeni ve takibi ...
12 saat önce