Nerede

Ngilizce retmeni, Ankara (30 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ANKARA TEMA E T M RET M H Z .LTD T .
 • Ankara
₺3.500 ₺4.000 aylık
Açıklama: Tan m Anaokulu retmeni ve ngilizce retmeni Aranan Nitelikler Delta ocuk Anaokulu ... as olarak g rmek E- retmen kimli ini en sayg n ...
3 gün önce
 • VATAN E T M KURUMLARI
 • Ankara
... : Tan m - niversitelerin " ngilizce retmenli i - ngiliz Dili ... geli imine nem veren,- ngilizce retmeni al m yap lacakt ... r. Aranan Nitelikler - niversitelerin " ngilizce retmenli ... geli imine nem veren, - ngilizce retmeni al m yap lacakt ...
4 gün önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Ankara
... revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin ngilizce retmenli i b l m ... ksek, Ankara'da ikamet eden, ngilizce retmeni al nacakt r.
11 saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Ankara
... tamamlam , Ankara'da ikamet eden, ngilizce retmeni al nacakt r.
4 gün önce
 • ZEL Y CE OKULLARI
 • Ankara
... nda g rev almak zere ngilizce retmeni al nacakt r. Aranan Nitelikler ...
12 gün önce
 • z m Koleji
 • Ankara
... lise kademelerinde g revlendirilmek zere ngilizce retmeni al nacakt r. * niversitelerin ilgili ...
15 gün önce
 • NCEK NG L Z K LT R KOLEJ
 • Ankara
... temsilcili imizde g revlendirilmek zere; ngilizce retmeni al nacakt r. Aranan Nitelikler ...
20 gün önce
 • T rk Amerikan Derne i Anaokulu
 • Ankara
Açıklama: Tan m T RK AMER KAN DERNE ANAOKULU ERYAMAN UBES NE OKUL NCES BAYAN NG L ZCE RETMEN ar yoruz. *** Eryaman B lgesinde ikamet eden ba vurular dikkate al nacakt r.. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili alanlar ndan mezun, 2, 3, 4 ve 5, 6 ya grubu ...
13 gün önce
 • Mavi Ladin Do a Bilimleri ve Sanat Anaokulu
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 2021-2022 E itim retim y l nda MEB e ba l kurumumuzda g revlendirilmek zere; niversite Mezunu, Aktif ve Farkl etkinliklerle ( drama, sanat, oyun vb.) ingilizce retebilecek Alan nda en az 3 y l deneyim sahibi, G ncel ...
22 gün önce
 • ABC OKULLARI
 • Ankara
... * niversitelerin ilgili b l mlerinden ( ngilizce retmenli i, ngiliz Dili ve ... revlendirilmek zere NG L ZCE RETMEN / LER al nacakt r.
8 gün önce
 • BE TEPE KOLEJ
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, tercihen y ksek lisans yapm , Pedagojik Formasyon e itimini tamamlam , En az 5 y l zel okul deneyimine sahip, E itim teknolojileri, Ak ll Tahta ve Tablet kullanabilen, renmeye ...
5 gün önce
 • Ankara Doruk E itim Hizmetleri Limited irketi
 • Ankara
Açıklama: Tan m nsani de erlerle donat lm sorgulayan, ara t ran, reten nesiller yeti tirmeyi ama layan DORUK E T M olarak, BATIKENT KOLEJ' M Z ve KIZILAY KURS MERKEZ M ZDE ba ar gelene imizi s rd r yoruz. Atat rk ve yenilik i e itim anlay n benimseyip t m ...
13 gün önce
 • Simya E itim Kurumlar
 • Ankara
Açıklama: ve ler Kurs Merkezimizde al mak zere Yabanc dil retmeni aranmaktad r. Gereksinimler: Disiplinli Alan na hakim nsan ili kilerinde ba ar l
16 gün önce
 • Wall Street English-Turkiye
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ba ar l bir kariyer, yurtd na ta nmak ya da uzak yerlere seyahat etmek pek ok ki inin hayali... Biz de Wall Street English te hem rencilerimizin hem de al anlar m z n bu hayallerini ger ekle tirmelerine yard mc ...
26 gün önce
 • MODA D L AKADEM S E T M VE YAYINCILIK H ZMETLER T C.LTD. T .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin ngilizce retmenli i, ngiliz veya Amerikan Dili Edebiyat , M tercim Terc manl k ( ngilizce), Dilbilim b l mlerinden mezun veya EFL/TESOL, CELTA sertifikalar na sahip olmak, leri derecede ngilizce bilen, ...
14 gün önce
 • 1
 • 2