Nerede

Nsan kaynaklar uzman, Ankara (41 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ERKUNT TRAKT R SANAY A. .
 • Ankara
... 'de kurulu fabrikam z n nsan Kaynaklar M d rl ' ... revlendirilmek zere K demli nsan Kaynaklar Uzman / nsan Kaynaklar Uzman aray m z i ... r t lmesini sa lamak, nsan kaynaklar s re lerinin s ... ayl k raporlar haz rlamak, nsan Kaynaklar na ait politika, prosed ...
6 gün önce
 • Veni Vidi G z Grup
 • Ankara
... ekibimize kat lmak i in nsan Kaynaklar Uzman pozisyonumuza ba vurular n ... z bekliyoruz. niversite mezunu nsan Kaynaklar alan ...
22 gün önce
 • VSB BA ER GRUP OTOMOT V A.
 • Ankara
... b nyesinde al mak zere nsan Kaynaklar Uzman olarak g rev yapacak ... b l mlerinden mezun, Tercihen nsan kaynaklar uzman g revinde min. 5 y ... ve geli tirilmesinden sorumlu olmak, nsan Kaynaklar sistemleri ile ilgili ... l ve G venli i Uzman ile birlikte al mak, Y ...
19 gün önce
 • PROV N DANI MANLIK MAR.PAT.E T.TR.GI. N I.SO.V.D.GZ.S S.A. .
 • Ankara
... a daki niteliklere sahip nsan Kaynaklar Uzman aray m z bulunmaktad ... l mlerinden mezun, Tercihen nsan Kaynaklar Y netimi alan ... y ksek lisans yapm , nsan Kaynaklar s re lerinin ... becerisi olan. TANIMI Mevcut nsan Kaynaklar Sistemlerinin ( cretlendirme, yasal ...
2 gün önce
 • Mekra Lang Otomotiv Yan Sanayi A. .
 • Ankara
... g steren firmam za nsan Kaynaklar Uzman / Y neticisi al nacakt ... veren b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar fonksiyonlar nda minimum 3 ... letme, ktisat, al ma ekonomisi, nsan Kaynaklar , Psikoloji vb. b ... l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar fonksiyonlar n n( ...
18 gün önce
 • MATEKSIS ENDUSTRI SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Ankara
... departman nda g rev alacak nsan Kaynaklar Uzman personel aray m z ... ilgili b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar ve al an li ... 3 y l deneyimli, Tercihen malat, nsan Kaynaklar s re lerinde g ... kontrol n y r tebilecek , nsan ili kilerinde ba ar l ...
2 gün önce
 • Tar m Kredi Holding Anonim irketi
 • Ankara
... daki g revleri icra edecek nsan Kaynaklar Uzman aranmaktad r: ARANILAN N ... b l m nden mezun, nsan Kaynaklar , zellikle zl k ... engeli bulunmayan, TANIMI T m nsan Kaynaklar s re lerinin takibinin ... malar n n yap lmas , nsan Kaynaklar Politikalar n n ekillendirilmesi ...
26 gün önce
 • Gizli Firma
 • Ankara
... g steren lider firmam z nsan Kaynaklar M d rl b ... BF b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar alan nda 1-3 y l ... i in askerlik hizmetini tamamlam , nsan Kaynaklar Uzman stihdam edilecektir. TANIMI Personel ...
19 gün önce
 • Park Kent Mobilyalar A. .
 • Ankara
... fabrikam zda g rev alacak NSAN KAYNAKLARI UZMANI aramaktad r. niversitelerin ilgili ... , letme, ktisat, al ma Ekonomisi, nsan Kaynaklar ), e al m ve ... , detaylara nem veren, T m nsan Kaynaklar s recindeki yasal mevzuata ...
29 gün önce
 • ISS T rkiye
 • Ankara
... k sa s reli konaklayabilecek, nsan ili kilerinde ba ar l ... i birli ine yatk n, nsan Kaynaklar Uzman aray m z mevcuttur ...
11 gün önce
 • CABA N AAT ENERJ TUR ZM SAN.VE T C.A. .
 • Ankara
... , a a daki niteliklere sahip " nsan Kaynaklar Uzman '' aramaktay z; niversitelerin ... d zenli takibinin yap lmas , nsan Kaynaklar periyodik raporlar n n ...
11 gün önce
 • MEDers Medikal
 • Ankara
... TEL KLER VE TANIMI irketimiz nsan Kaynaklar Departman nda g revlendirilmek ... a daki niteliklere sahip '' nsan Kaynaklar Uzman '' aray m z ...
bir ay önce
 • D nmez Bili im Telekom nikasyon
 • Ankara
... n s re lerini destekleyecek nsan Kaynaklar Uzman aramaktay z. Beklenilen Nitelikler ...
9 gün önce
 • Ey p Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A. .
 • Ankara
... a a daki niteliklere uygun " nsan Kaynaklar Uzman " aramaktay z; Alan nda ...
19 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
... steren irketimizde g revlendirilmek zere " nsan Kaynaklar Uzman " aray m z bulunmaktad ...
29 gün önce