Nerede

Proje m hendisi, Ankara (76 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Armin Elektrik n aat Sanayi ve Tic. A.
 • Ankara
... Elektrik veya Elektrik/Elektronik M hendisli i b ... engeli bulunmayan. 'Proje M hendisi' al nacakt r. Tan m ; Orta Gerilim ... Gerilim Tesis i lerinde Proje M hendisi olarak g rev ... alacak, Ke if metraj karabilmek, Elektrik tesisat ve proje ...
2 gün önce
 • 3E Elektro Optik Sistemler
 • Ankara
... a a daki niteliklere sahip Proje M hendisi ar yoruz. E er bu ... durumu olmayan. G rev Tan m Projenin kapsam n , i da l ... tan mlamak, g ncellemek. T m proje payda lar aras nda koordinasyonu ... sapma halinde gerekli nlemleri almak. Proje, Tasar m ve Ar-Ge retim ...
24 gün önce
 • TIMEX Filtrasyon ve Su Sistemleri
 • Ankara
... zda, M hendislik ve Proje Y netimi ekibinde g revlendirilmek zere Proje M hendisi aranmaktad ... r. niversitelerin Makine/ malat M hendisli i ... ngilizce yap lacakt r) M teriye proje takvimi ile ilgili periyodik ...
16 gün önce
 • Demir Export
 • Ankara
... Merkezi'nde istihdam etmek zere 'Proje M hendisi' al nacakt r. niversitelerin Maden ... M hendisli i veya Cevher Zenginle ... tirme M ...
9 gün önce
 • Emcekare M hendislik Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A. .
 • Ankara
... g revlendirilmek zere 'Otomasyon Proje M hendisi' personeli al nacakt r. ... revlerden sorumlu olmas beklenmektedir; Proje IO- ekipman -enstr man ... n yap lmas , Proje yaz l m dok mantasyonun yap ... lasyonlar n yap lmas , Proje yaz l m dok mantasyonunun haz ...
19 gün önce
 • H DROKONTROL MAK NASAN.VE T C.A .
 • Ankara
... n devam ettirmektedir. M hendislik hizmetleri, proje ve komple sistem ... olan Hidrokontrol A. . de, Proje M hendisi olarak g rev alacak ... M hendisli i b l m nden mezun, Hidrolik proje tasar m ... g steren irketimizin Proje Departman 'nda m hendislik faaliyetlerini ...
18 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Ankara
... KLER VE TANIMI M hendislik ve Proje alan nda faaliyet ... Merkez ofisine deneyimli "Altyap Proje M hendisi" aray m z mevcuttur. in Tan ... m : Devam etmekte olan ... Bankas ve AB Finansmanl projelerde al m , yi derecede ngilizce ...
24 gün önce
 • MEKA BETON SANTRALLER MALAT SAN.VE T C.A. .
 • Ankara
... a a daki niteliklere sahip Proje M hendisi al nacakt r. niversitelerin Makine ... M hendisli i b l m nden mezun ... Proje ...
24 gün önce
 • Gemak G da End stri Makinalar ve Tic.Ltd. ti
 • Ankara
... irketimize " antiye Makine M hendisi" aranmaktad r. niversitelerin Makine M hendisli i b ... l m nden mezun, yi ... Aktif olarak ara kullanabilen TANIMI Proje s zle melerine g re ...
11 gün önce
 • Best Grup Savunma Sanayi Tic. Ltd. ti
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimiz Askeri Projeler departman nda g rev alacak PROJE M HEND S aray m z bulunmaktad r. niversitelerin M hendislik b l mlerinden mezun, En az 2 y l mesleki tecr beye sahip, Tercihen proje y netim s re lerine h kim ...
2 gün önce
 • T rk Havac l k ve Uzay Sanayii
 • Ankara
Açıklama: Tan m Proje veya program y netim esaslar er evesinde test tesisleri ve test ortamlar , model mock-up ihtiya lar , test hizmet al mlar ve imalat tesisleri altyap ihtiya lar n n veya hava platformu alt sistem ihtiya lar n n proje y netimi ilke ve ...
8 gün önce
 • EnginSoft Turkey
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI EnginSoft Turkey, a rl kl olarak savunma sanayi ve otomotiv sanayi sekt r nde faaliyet g steren bir m hendislik firmas d r. Teknopark stanbul'da ve Teknopark Ankara'da ofisleri bulunan firma tasar m, konstr ksiyon, ...
9 gün önce
 • SECUR TAS SEGURIDAD G VENL K H ZMETLER ANON M RKET
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin Elektrik, Elektronik, Kontrol, Haberle me veya Bilgisayar M hendisli i b l mlerinden mezun, En az 2 y l antiye deneyimi olan, Elektronik g venlik sistemleri kurulumu ve testi konusunda en az 1 y l ...
4 gün önce
 • KORTEK KOROZYON TEKNOLOJ LER LTD. T .
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER 01.06.1992 tarihinden bug ne korozyonu nleme ve katodik koruma alanlar nda m hendislik, m avirlik, uygulama ve imalat faaliyetleri y r ten KORTEK' te g rev almak zere, M hendislik b l mlerinden mezun ...
14 gün önce
 • ATAC M HEND SL K M AV RL K N .MAD.SAN.VE T C.LT. T
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Aranan Nitelikler: Karayolu Projeleri tasar m konusunda en az 5 y l ofis deneyimi yi derecede Microstation&Inroads hakimiyeti Hemzemin ve FSK tasar m ve modellemesinde deneyim Hidrolik ve Drenaj Projelerinde bilgi ...
29 gün önce