Nerede

Yaz l m geli tirme uzman, Ankara (44 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • EBG Bili im Teknolojileri ve Hizmetleri A. .
 • Ankara
... katmanl uygulama geli tirme mimarilerinde yaz l m geli tirme yapm , - yi derecede ngilizce bilen. - M teri ihtiya ... ve di er m teriye zel z m geli tirme projelerinde Yaz l m Geli tirme Uzman olarak g revlendirilecektir ...
28 gün önce
 • D A Yaz l m Sanayi ve Ticaret A. .
 • Ankara
... ofisimizde al mak zere Yaz l m Geli tirme Uzman pozisyonunda tak m arkada lar aramaktay z ... benzeri scripting yaz l m dili bilgisine sahip, JavaScript ile geli tirme yapabilen, Uygulama geli tirme konusunda ...
8 gün önce
 • Bilintek Yaz l m
 • Ankara
... ve lkemizde sa lad m z yaz l m geli tirme ve dan manl k ... sahip yaz l m geli tirme uzman pozisyonunda tak m arkada aramaktay z. Yaz l m geli tirme alan nda 3 y l ... zellikler; Yaz l m geli tirme e itimi verilen alanlardan mezun olmak, Yaz l m geli tirme ya ...
29 gün önce
 • Z RVE B LG TEKNOLOJ LER SANAY T CARET ANON M T
 • Ankara
... yen ve geli en Zirve Yaz l m ekibinin bir par as olacak " Yaz l m Geli tirme Uzman " al ... konusunda bilgi sahibi, evik (Agile) Yaz l m Geli tirme s re lerini benimseyen, MSSql ... TANIMI Yaz l m projelerimizin teknik tasar m s re leri, geli tirme ve iyile tirme s ...
12 gün önce
 • Kayra Tekstil
 • Ankara
... yaz l m geli tirme teknolojilerinde deneyimli, C# diline hakim, .Net core ile web yaz l m geli ... taban nda yetkin, Yaz l m geli tirmede s re metodolojisine ba l al abilecek, gerekti ... i in askerli i tamamlanm . Yaz l m Geli tirme Uzman aramaktay z.
12 gün önce
 • VEGAGRUP YAZILIM VE B L M TEKNOLOJ LER T CARET ANON M RKET
 • Ankara
... Genel Nitelikler niversitelerin Yaz l m veya Bilgisayar Programc l yada M hendisli i ... bilgi sistemleri konular nda kurumsal yaz l m geli tirmektedir. Hali haz rda ... kadromuz i in Yaz l m Geli tirme Uzman pozisyonunda g revlendirilecek tak m arkada lar ar ...
28 gün önce
 • G ven Sa l k Grubu
 • Ankara
... n, Tercihen sa l k alan nda yaz l m geli tirme tecr besi bulunan ... Erkek adaylar i in askerlik hizmetini tamamlam , 'Yaz l m Geli tirme Uzman ... ' tak m arkada lar ar ...
13 gün önce
 • AEN YAZILIM B LG SAYAR T C. THALAT HRACAT LTD. T .
 • Ankara
... g rev alacak Tecr beli Yaz l m Geli tirme Uzman tak m arkada lar ar yoruz ... niversitelerin ilgili lisans b l mlerinden mezun (Bilgisayar, Yaz l m M hendisli i vb ... .) Nesneye dayal tasar m ve programlamaya ...
15 gün önce
 • Z RVE B LG TEKNOLOJ LER SANAY T CARET ANON M T
 • Ankara
... TEL KLER VE TANIMI Zirve Yaz l m bug n 40.000'i a ... yen ve geli en Zirve Yaz l m ekibinin bir par as olacak " Yaz l m Geli tirme Uzman " al ... NET Framework) ile uygulama geli tirmi ve tecr beli, DevE ... vb.) konusunda daha nceden al m veya bilgi sahibi, Jira, ...
23 gün önce
 • Vairosoft
 • Ankara
... PHP ve MYSQL bilgisine sahip, Geli tirdi i projelerde en az ... yak ndan takip ederek projelerimizin geli imine katk sa layabilecek, Bay ... en az 2 y l askerlik durumu bulunmayan PHP Yaz l m Geli tirme Uzman tak m arkada (lar ...
9 gün önce
 • Vairosoft
 • Ankara
... PHP ve MYSQL bilgisine sahip, Geli tirdi i projelerde en az ... yak ndan takip ederek projelerimizin geli imine katk sa layabilecek, Bay ... en az 2 y l askerlik durumu bulunmayan PHP Yaz l m Geli tirme Uzman tak m arkada (lar ...
16 gün önce
... organizasyonda C# , ASP . net Yaz l m Uzman / Uzman Yard mc s olarak g ... bir yaz l m geli tirme projesinde al m , Sistem analizi , i modelleme , sistem tasar m , yaz l m kodlar geli tirme ... YAZILIM GEL T RME UZMAN YARDIMCISI aramaktay z . N TANIMI ; At l m ...
15 gün önce
 • At l m niversitesi
 • Ankara
... en az 3 y l C# , ASP . net Yaz l m Uzman olarak g rev ... l ekli yaz l m geli tirme projelerinde al m , Sistem analizi , i modelleme , sistem tasar m , yaz l m kodlar geli tirme ... tamamlam , YAZILIM GEL T RME UZMANI aramaktay z . N TANIMI ; At l m niversitesi ...
29 gün önce
 • Eray Teknoloji A. .
 • Ankara
... kullanabilen, ticari yaz l mlar konusunda bilgi sahibi YAZILIM GEL T RME UZMANI pozisyonu ... seviyede okuyabilecek, Yaz l m geli tirme s re lerine hakim, yaz l m kalitesi konusunda bilgili, Yaz l m geli tirme s ...
22 gün önce
 • Noda Bili im
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Geni kapsaml bir ERP & CBS entegrasyonu projesi i in yaz l m geli tirme uzmanlar istihdam edilecektir. niversitelerin Bilgisayar veya Elektrik-Elektronik M hendisli i b l mlerininden lisans derecesi alm olmak. En az 4 ...
29 gün önce