Nerede

Yaz l m uzman, Ankara (111 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • MEFA END STR A. .
 • Ankara
... Ankara merkezden hizmet vermek ve yaz l m ekibimizde g revlendirilmek zere ; niversitelerin ... yatk n, Seyahat engeli bulunmayan, "Yaz l m Uzman " aramaktay z. TANIMI S re ... verip yaz l m projeleri geli tirmek veya geli tirilmesini sa lamak, Yaz l m projeleri ...
2 gün önce
 • Firma Bilgisi Gizli
 • Ankara
... yaz l m m hendisli i b l mlerinden mezun En az 5 y l Java ile yaz l m ... sahibi OOP metodolojisi, yaz l m tasar m /mimarisi, kod kalitesi ... l ekli bilgi i lem birimlerinde yaz l m uzman olarak en az be (5) y l ... al m ...
19 gün önce
 • BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A. .
 • Ankara
... daki zelliklere sahip; niversitelerin Bilgisayar, Yaz l m, Bili im Sistemleri, Elektronik, End ... , Teknik E itim b l mlerinden mezun, Yaz l m geli tirme konusunda en ... ikamet eden veya edebilecek olan Yaz l m Uzman tak m arkada lar ar yoruz.
bir gün önce
 • RMFTEK Elektronik r nler ve Sistemler A. .
 • Ankara
... M hendisli i, Yaz l m M hendisli i, Elektronik M hendisli i veya Matematik b l ... ile ili i i bulunmayan, Yaz l m Uzman al nacakt r. TANIMI Geli ... tirilmesi tamamlanm olan .Net tabanl yaz l mlar ...
29 gün önce
 • Pirireis Bili im Teknolojileri Limited irketi
 • Ankara
... Bilgi Sistemleri ile ilgili yaz l mlar geli tiren , Ankara ... a daki zelliklere sahip " Yaz l m Uzman " pozisyonunda g revlendirilmek zere ... veya Elektrik Elektronik M h. b l mlerinden mezun,( ... gibi grafik uygulamalar yaz l m nda deneyimli, Yaz l m literat r n ...
bir ay önce
 • Tabim Yaz l m
 • Ankara
... markalar olan web tabanl paket yaz l mlar n g ncellenmesi ... revlendirilmek zere en az 1 y l deneyimli yaz l m uzman al ma arkada lar ... aramaktay z. lgili b l mlerden ... ile en az iki y l yaz l m geli tirmi , Angular 2 ile ...
15 gün önce
 • Pirireis Bili im Teknolojileri Limited irketi
 • Ankara
... Bilgi Sistemleri ile ilgili yaz l mlar geli tiren , Ankara ... daki zelliklere sahip " Java Yaz l m Uzman " pozisyonunda g revlendirilmek zere ... teknolojilerinde tecr beli, Tasar m desenleri alan nda deneyimli ... birka konusunda bilgi sahibi, Yaz l m geli tirme s re ...
25 gün önce
 • BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A. .
 • Ankara
... k niversite mezunu (Tercihen Bilgisayar , Yaz l m M hendisli i) Alan nda en ... Ankara da ikamet eden "JAVA Yaz l m Uzman " tak m arkada lar ar yoruz.
5 gün önce
 • Pratik Aday Servisi
 • Ankara
... firmam z i in "Web Yaz l m Uzman ar yoruz. niversitelerin ilgili b ... l mlerinden mezun, En az 3 y l W ... en az biri ile al m (Symfony, Slim, Laravel vb), HTML ... Docker, CI-CD , Composer gibi yaz l m geli tirme ara lar n ...
16 gün önce
 • Ted niversitesi
 • Ankara
... Birimi nde, ABAP F OR Yaz l m Uzman pozisyonunda g revlendirilmek zere, g ... rev tan m nda detayland r ... yatk n, Yaz l ve s zl ileti im ve m zakere ... Enhancement Spot, kt , Veri Aktar m gibi geli tirmelerin kodlama ...
16 gün önce
 • G ven Sa l k Grubu
 • Ankara
... b l mlerinden mezun (Bilgisayar M hendisli i, Yaz l m M hendisli i, Matematik M hendisli ... i, Elektrik-Elektronik M hendisli i ... en az 2 y l tecilli, '' Flutter Yaz l m Uzman " tak m arkada lar ar ...
17 gün önce
 • OYAK PAZARLAMA H ZMET VE TUR ZM A. .
 • Ankara
... nda tecr be sahibi Java Yaz l m Uzman aray m z bulunmaktad r. Tan ... m ve Genel Nitelikler Alan nda ... sahibi (GIT), Agile Metodolojileri ve Yaz l m Ya am D ng s ...
22 gün önce
 • MKE A.
 • Ankara
... al nacakt r. YAZILIM UZMANI niversitelerin bilgisayar, yaz l m, end stri, elektrik/ ... inden veya matematik b l m nden mezun, Yaz l m geli tirmede C# ... , Sistem z mleme/tasar m ve yaz l m geli tirme konular nda ... kullan ma al nan yaz l m n m r evrimi i indeki ...
11 gün önce
 • BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A. .
 • Ankara
... Yaz l m kalite, g vence, de i iklik y netimi ve yaz l m ... do rulama faaliyetlerini ger ekle tirecek tecr beye sahip, .NET yaz l m ... zeyde nesne tabanl tasar m ve modelleme bilgisine sahip ... ikamet eden, .Net Yaz l m Geli tirme Uzman tak m arkada lar ...
23 gün önce
 • Pratik Aday Sevisi
 • Ankara
... enekli bulut mimarideki yaz l m uygulamalar ve kurumsal mobil yaz l mlar e ... b y k projelerinde YAZILIM UZMANI olarak al mak i ... niversitelerin teknik b l mlerinden mezun, Yaz l m geli tirme alan ... Asp.Net Core 'da uzman seviyede deneyimli, Microsoft SQL ...
19 saat önce