Nerede

Antakya (8 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Özel kişi
 • Antakya
Açıklama: 40 Oda kapasiteli 4 y ld zl otelimizde kat hizmetleri b l m nde g rev alacak tecr beli al ma arkada lar na ihtiya vard r.
17 saat önce
 • GOAL Turkey
 • Antakya
Açıklama: General Description of the Programme: GOAL an International Humanitarian Organisation has had a presence in Turkey since 2013 and has been contributing to the migrant response since 2016 with a focus on responding to needs in health service ...
2 gün önce
 • M zrakl Group
 • Antakya
Açıklama: T rkiye de otomotiv ve ara kiralama sekt r n n lider firmalar ndan MIZRAKLI GROUP b nyesindeki gen ve dinamik yaz l m kadrosuna de er katabilecek yeni al ma arkada lar ar yor. Mevcut projelerimiz zerinde olu an taleplere y nelik gerekli geli ...
5 gün önce
 • ABIGEM (Avrupa Birli i Geli tirme Merkezleri)
 • Antakya
Açıklama: Provide intensive advice, guidance, counselling and mentoring to potential entrepreneurs wishing to start their own SMEs. Assist and providing direct technical assistance to the hosted entrepreneurs in the research and development of business ...
7 gün önce
 • MAV BELGE ULUSLARARASI SERT F KASYON VE G ZET M H Z.LTD. T
 • Antakya
Açıklama: Maden , Tekstil, Metalurjii Alanlar nda MYK s navlar n yapacak ilgili alanlarda tecr beli ve tercihen MYK e itimi alm teknik ki ilerle lke genelinde hizmet vermek zere al mak istiyoruz.
10 gün önce
 • G rba Group
 • Antakya
Açıklama: irketimizin Antakya-Samanda Yolu ikmal yol yap m projesinde g revlendirilmek zere; niversitelerin n aat M hendisli i b l m nden mezun, Yol projesi antiyelerinde, en az 10 y l g rev yapm , Toprak i leri, Sanat yap lar ve st yap (BSK) i lerinde ...
21 gün önce
Açıklama: AKABE MOB LYA DI T CARET VE PAZARLAMA PERSONEL LANI Merhaba Arkada lar ; Hatay Antakya Yeni Mobilyac lar htisas Sanayisin de; Mobilya Sekt r nde faaliyet g steren Firmam za; D Ticaret ve Pazarlama departman nda istihdam edilmek zere, BAY ...
22 gün önce
 • Naturalis
 • Antakya
Açıklama: Bizimle beraber senin hayat n de i tirecek bir f rsat sunuyoruz. Bu f rsat dinlemek istiyorsan.Kayd n yap ve sana bu hayat n nas l de i tirece imizi sana anlatal m.
28 gün önce