Nerede

Antalya (571 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Firma Ad Gizli
 • Antalya
Açıklama: irket stratejisi ve hedefleri do rultusunda i birimleri ile koordineli al arak pazarlama ve b y me stratejisi ile pazarlama plan n n olu turmak, Y ll k pazarlama b t esinin olu turulmas ; takibini ve y netiminin ger ekle tirilmek, irket ...
3 saat önce
 • Firma Ad Gizli
 • Antalya
Açıklama: Elektrikli ara alan nda faaliyet g steren firmam za; A1-A2 ehliyetli, 18-35 ya aras erkek personeller aranmaktad r. Vardiyal al ma sistemine uygun adaylar ba vurabilir. SSK+MAA +YOL+YEMEK Gereksinimler: Elektrikli ara alan nda faaliyet g steren ...
3 saat önce
 • Madame Coco
 • Antalya
Açıklama: Antalya'da bulunan ma azalar m zda sat dan man ve depo personeli olarak de erlendirilmek zere Engelli Personel ar yoruz. ***Pozisyonla ilgilenen adaylar n n yaz lar nda engellerini net olarak ifade etmelerini ve engel derecelerini belirtmelerini ...
3 saat önce
 • Madame Coco
 • Antalya
Açıklama: Perakende Sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede 93 ehirde toplam 300'e yak n ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Antalya Serik ma ...
3 saat önce
 • Club Med
 • Antalya
Açıklama: Tan m Club Med 1967'den beri ocuk animasyonu bak m n n uzman d r. Bu aileye kat lmak hem ok farkl bir d nyay ke fetmek hem de minik misafirlerimizi b y lemek demektir: 4 ya ndan 17 ya a kadar ocuk ve gen leri profesyonel ve diplomal animat ...
5 saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Antalya
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. . b nyesindeki Antalya'da bulunan anaokullar nda g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinde mezun, Dans alan nda uzman, leti im g c y ksek, Ba ar odakl ve tak m al mas na yatk n, ...
5 saat önce
 • GALER KR STAL
 • Antalya
Açıklama: Tan m letmemiz Nirvana Mediterranean Excellence Hotel'de g revlendirilmek zere " Pide Ustas " aramaktay z. Aranan Nitelikler *5 Y ld zl Otellerde Alan nda en az 3 y l deneyimli, *Ustal k belgesine sahip * G da g venli i ve Hijyen konular nda ...
5 saat önce
Açıklama: Tan m CarrefourSA olarak 10.000'den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap ...
5 saat önce
 • Mass Direct
 • Antalya
Açıklama: Depoda palet ayr t racak personel ar yoruz. Haftal k izin pazar g n . Maa +yemek+servis+sgk Bilgi i in GURBET KAFTAN :0530 140 25 10
8 saat önce
 • TAVUK D NYASI
 • Antalya
Açıklama: T rkiye'nin en h zl b y yen ak lalmaz lezzet dura Tavuk D nyas n n Antalya -Konyaalt / Casamax franchise restoran m zda g revlendirilmek zere; "GARSON ar yoruz! Restoran n genel i leyi d zeni bilgisine sahip, Tak m al mas na yatk n, G da G venli ...
11 saat önce
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
12 saat önce
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
12 saat önce
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
14 saat önce
 • Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi
 • Antalya
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
16 saat önce
 • Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi
 • Antalya
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
16 saat önce
 • Ayakkab D nyas
 • Antalya
Açıklama: T rkiye'nin en b y k ayakkab ma azalar zinciri olan Ayakkab D nyas ; Mall Of Antalya Al veri Merkezi' nde yer alan ma azas nda al mak zere ''Part Time Sat Dan man '' aramaktad r. Gereksinimler: Tercihen ayakkab sat konusunda deneyimli, Esnek al ...
16 saat önce
 • Ayakkab D nyas
 • Antalya
Açıklama: T rkiye'nin en b y k ayakkab ma azalar zinciri olan Ayakkab D nyas ; Mall Of Antalya Al veri Merkezi' nde yer alan ma azas nda al mak zere '' Sat Dan man '' aramaktad r. Gereksinimler: Tercihen ayakkab sat konusunda deneyimli, Esnek al ma ...
16 saat önce
 • A101 Yeni Ma azac l k A. .
 • Antalya
Açıklama: Tan m A101 Yeni Ma azac l k A. . Antalya'da bulunan Sebze Meyve B lge M d rl 'nde g revlendirilmek zere ''Muhasebe Personeli'' aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili n lisans/ lisans b l mlerinden mezun, Yasal mevzuata ...
18 saat önce
 • Elit M hendislik
 • Antalya
Açıklama: Temelleri 2007 y l nda at lan Elit M hendislik, 15 y l a an yolculu unda, de i imin hep bir ad m n nde giderek sadece stanbul'da de il T rkiye'nin e itli Noktalar nda, Do algaz Tesisat ve Mekanik Tesisat Alan nda Faaliyet G stermektedir. ...
20 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 292 ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Antalya Manavgat Novada ...
21 saat önce