Nerede

Arnavutköy (12 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • DHL Express Turkey
 • Arnavutköy
Açıklama: in Tan m M teri Hizmetleri merkezimize gelen telefonlar n profesyonellik anlay , m teri beklentisi ve maksimum m teri memnuniyetinin sa lanmas do rultusunda cevapland r lmas M terilerimizden gelen uluslararas kargo taleplerinin DHL operasyonlar ...
11 gün önce
 • BASAK DETERGENT
 • Arnavutköy
Açıklama: Arnavutk y/ Deliklikaya da temizlik ve ki isel bak m r nleri retimi alan nda faaliyet g steren firmam zda g revlendirilmek zere hracat Sat Temsilcisi aray m z bulunmaktad r. A a daki niteliklere uygun adaylar CV lerini sumeyye@basakdeterjan.com ...
12 gün önce
 • UPLASS AMBALAJ SAN.VE T C. A. .
 • Arnavutköy
Açıklama: Genel Nitelikler; niversitelerin letme, ktisat b l mlerinden mezun, Incoterms kurallar na ve uluslararas deme y ntemlerine hakim, leri d zeyde ngilizce Bilen, Yeti tirilmek zere yeni mezun veya Sat destek ve ihracat & ithalat alanlar nda en ...
13 gün önce
 • Kemiteks Kimya A.
 • Arnavutköy
Açıklama: Tan m irketin hedefleri ve sat stratejileri do rultusunda, g nl k, haftal k ve ayl k kurumsal sat faaliyet planlar n n olu turulmas , uygulanmas ve raporlanmas . Mevcut m teri portf y n n y netilmesi ve yeni m teri kazan m i in sat ve i geli ...
13 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kuruldu u ilk g nden bu yana, ad s rekli olarak "ilk"lerle an lan bir firma d n n. 74 y ld r "T rkiye'de olmayan retmek" felsefesiyle yol alan ve b y yen bir firma... te Ayvaz' zetleyen anahtar s zc kler bunlar. Onu " ...
16 gün önce
 • AL-KOR
 • Arnavutköy
Açıklama: Otomotiv sekt r yurt i i ve yurt d ana sanayiye, AR-GE merkezimizce tasarlanan ve geli tirilen ayd nlatma, mekatronik, plastik ve metal trim par alar n n retimini yapmakta olan firmam z n, Had mk y retim tesisi, AR-GE B l m ne ba l Proje ...
18 gün önce
 • AKYOL PROJE & M HEND SL K
 • Arnavutköy
Açıklama: lke Harita M hendislik b nyesinde Arnavutk yde Millet Bah esi Projesinde Kanalizasyon hatt nda al acak tecr beli Nivocu aranmaktadir. leti im:B nyamin SEVEN +905364681536
20 gün önce
 • Parla
 • Arnavutköy
Açıklama: GENEL N TEL KLER niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, (tercihen end stri m hendisli i, a a i leri end stri m hendisli i, orman end stri m hendisli i, Mobilya Dekorasyon retmenli i) Tercihen Mobilya sekt r nde deneyimli, Tercihen Canias ERP ...
23 gün önce
 • MAYASAN A.S.
 • Arnavutköy
Açıklama: 1970 y l nda peynir mayas retimi amac yla kurulmu olan ve g n m zde s t sekt r n n t m ihtiya lar n yenilik i z mleriyle m terilerine sunan Had mk y- stanbul'da yer alan firmam z n Teknik Destek Departman nda g revlendirilmek zere a a daki ...
24 gün önce
 • FedEx
 • Arnavutköy
Açıklama: Supports manager by taking supervisory responsibility for day-to-day coordination of team activities. Ensuring that processes and procedures are completed promptly and consistently and that team activities are in line with company goals and ...
25 gün önce
 • Y netici nsan Dan manl k Hizmetleri
 • Arnavutköy
Açıklama: Dan manl n yapmakta oldu umuz 2007 y l nda kurulan Termoform makine imalat yapan firmam za hracat Sat Uzman pozisyonunda tak m arkada aramaktay z. N TANIMI Firmay yurti i ve yurtd nda temsil etmek Potansiyel m teri ara t rmalar yapmak ve ...
bir ay önce
 • DHL Express Turkey
 • Arnavutköy
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION Imagine working for a company that keeps the world in motion... Would you like to be part of the most international company in the world? A company operating in more than 220 countries worldwide, and has been ...
bir ay önce