Nerede

Ataşehir (17 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: irket Tan m Harika bir g r n m olu turman n anahtar cesur par alar bir araya getirmektir. Harika bir irket kurman n anahtar cesur insanlar bir araya getirmektir. Moday herkes i in eri ilebilir hale getirme ser venimizle gurur duyuyor; daha ...
13 saat önce
 • Sara Fitness Brazilian Body Studio
 • Ataşehir
Açıklama: Merhaba, Tercihen stanbul / Anadolu Yakas 'nda ikamet eden Arap a bilen video edit r ar yoruz. Freelance/homeoffice/part time bir i tir. Evinizden, ofisinizden al abilirsiniz. 10-20 dakikal k youtube videolar m z n montaj yap lacakt r. A r bir ...
bir gün önce
 • STANBUL B L E T M KURUMLARI T C. A. .
 • Ataşehir
Açıklama: Tan m Bil Koleji olarak 24 ehir de, 42 Kamp s toplam 135 kademesi ile T rkiye genelinde geli mi programlar , novatif E itim anlay ile rencilerine hizmet vermektedir. stanbul Ata ehir Bil Koleji kamp s m zde g revlendirilmek zere Muhasebe ...
2 gün önce
 • Cherie Group Medical
 • Ataşehir
Açıklama: Cherie Group Medical olarak stanbul Ata ehir b lgesinde bulunan sa l k kurulu umuzda al t r lmak zere pazarlama & sat sorumlusu al nacaklar. stenilen yetkinlikler Lisans mezunu, Telefon ak n sa layabilecek, Ofisin genel d zeninden sorumlu olacak ...
3 gün önce
 • Uzman Otomotiv
 • Ataşehir
Açıklama: Ata ehir-Ferhatpa a da bulunan Uzman Renault Yetkili Servisinde al t r lmak zere Deneyimli, Titiz, B s n f ehliyete sahip, Disiplinli, Oto y kama personeli aranacakt r.
3 gün önce
 • DentGroup Clinics
 • Ataşehir
Açıklama: DentGroup, 2006 y l nda stanbul Ba dat Caddesi nde ilk klini i ile hizmete a ld . Global standartlar kabul edip kendine D nyan n en iyi di kliniklerinden biri olma hedefini koydu. 2012 y l nda kurumsalla ma ve ubele me s re lerine giren ...
3 gün önce
 • ADA KUPA SERAM K DI .T C.LTD. T
 • Ataşehir
Açıklama: Tan m Sekt rde nc l k g steren firmam za; .Belirlenen hedefler do rultusunda sat yapmak, . M teri ili kileri geli mi , Sat odakl al abilecek, .Aktif ara kullanabilen Al ma arkada lar ar yoruz Aranan Nitelikler -H zl tempoda m teriler ile yaz l ...
4 gün önce
 • Barry Callebaut Group
 • Ataşehir
Açıklama: If you want to join us, let's apply now. At Barry Callebaut, we are committed to Diversity & Inclusion. United by our strong values, we thrive on the diversity of who we are, where we come from, what we ve experienced and how we think. We are ...
5 gün önce
 • Sensor M hendislik
 • Ataşehir
Açıklama: M hendislik ve elektronik sistemlerinde y llard r hizmet veren konular nda d nya lideri olan markalar n T rkiye distrib t rl n yapmaktad r. En az Lise mezunu (Tercihen niversitelerin B ro Y netimi , pazarlama ve Sekreterlik MYO mezunu) Autocad ...
6 gün önce
 • Uzman Otomotiv
 • Ataşehir
Açıklama: Ata ehir-Ferhatpa a da bulunan Uzman Renault Yetkili Servisinde al t r lmak zere; B s n f ehliyete sahip, Erkek adaylar i in askerli ini tamamlam , En az 5 y l araba kullanma tecr besine sahip, Sorumluluk sahibi, nsan ili kileri ve diyaloglar ...
6 gün önce
 • Uzman Otomotiv
 • Ataşehir
Açıklama: Ata ehir- Ferhatpa a da bulunan Uzman Renault Yetkili Servisinde g revlendirmek zere; M teri ile telefon g r melerini ger ekle tirecek, Randevu ak n y netecek, M teri memnuniyet aramalar n ger ekle tirecek, ikayet-Memnuniyet durumunu analiz edip ...
6 gün önce
 • Uzman Otomotiv
 • Ataşehir
Açıklama: Uzman Renault Yetkili Servisinde g revlendirilmek zere, Hasar s re lerine hakim, En az 3 y l tecr beli, Tercihen en az n lisans mezunu, Otoanaliz ve filo sistemlerine hakim, Eksper, sigorta irketleri ve filo irketleri ile diyaloglar sa ...
6 gün önce
 • KKB Kredi Kay t B rosu
 • Ataşehir
Açıklama: KKB nin g l ve b y yen nsan Kaynaklar ekibinin bir par as olmak istersen seni de aram zda g rmek isteriz. Nitelikler: niversitelerin ilgili b l mlerinde 4.s n f rencisi veya yeni mezun, renmeye istekliyim ve tak m al mas na hemen adapte olurum ...
6 gün önce
 • Migros Ticaret
 • Ataşehir
Açıklama: Biz Kimiz? Hayat bir al veri bizim i in, mutluluk al p mutluluk verdi imiz... Raflar m z d l ve ba ar larla dolu 18 y ld r st ste T rkiye nin En Be enilen Perakende irketi se ilmek, T rkiye nin ilk sadakat program n yaratmak, T rk perakende m ...
7 gün önce
Açıklama: 3 y lda 20 kat b y tt m z mecra sat operasyonununa bamba ka y n verdi imiz al malar m za T rkiye'nin ilk perakende medya irketi Mimeda 'y kurarak devam ediyoruz. Markalar n do ru zamanda, do ru mecrada, do ru m teriyle bulu mas n sa lamak i in u ...
10 gün önce
 • Y netici nsan Dan manl k Hizmetleri
 • Ataşehir
Açıklama: Dan manl n yapmakta oldu umuz g da perakende sekt r n n nc lerinden olan bir kurumumuzun Ata ehir lokasyonunda g revlendirilmek zere "Finans Uzman " aray m z bulunmaktad r. TANIMI: G nl k, haftal k ve ayl k nakit ak raporunun haz rlanmas , Kasa, ...
13 gün önce
 • Migros Ticaret
 • Ataşehir
Açıklama: Biz Kimiz? Hayat bir al veri bizim i in, mutluluk al p mutluluk verdi imiz... Raflar m z d l ve ba ar larla dolu 18 y ld r st ste T rkiye nin En Be enilen Perakende irketi se ilmek, T rkiye nin ilk sadakat program n yaratmak, T rk perakende m ...
21 gün önce