Nerede

Aydın (102 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Sar elik Karde ler
 • Aydın
Açıklama: Firmam z i in belirtilen nitelikler do rultusunda OF R VE SEVK YAT ELEMANI al nacakt r. Gereksinimler: Mobilya montaj na azda olsa bilgi sahibi, SRC belgesine sahip, Aktif ara kullanan, Erkek adaylar i in askerli ini tamamlam
4 saat önce
 • S RAT KARGO
 • Aydın
Açıklama: DEN ZL B lge M d rl 'ne ba l KU ADASI UBEM ZDE de erlendirilmek zere; En az lk retim mezunu, Erkek adaylar i in askerlikle ili i i bulunmayan, Ekip al mas nda ba ar l , M teri odakl al ma prensibini benimseyen, Yo un i temposuna uyum sa ...
4 saat önce
 • STANBUL B L E T M KURUMLARI T C. A. .
 • Aydın
Açıklama: Tan m Bil E itim Kurumlar olarak 24 ehir de, 42 Kamp s ve 26 kurs merkezi toplam 135 kademesi ile T rkiye genelinde geli mi programlar , novatif E itim anlay ile rencilerine hizmet vermektedir. Ayd n'da bulunan Nazilli B L Kurs ubemiz i in Kimya ...
6 saat önce
Açıklama: Job Description Want to make someone s day, every day and work from home? Dann steige bei Lufthansa InTouch ein und kreiere in unseren internationalen Teams t glich das Besondere Etwas f r unsere Passagiere. Spiele eine wesentliche Rolle in der ...
6 saat önce
 • EGEMED HASTANELER
 • Aydın
Açıklama: Tan m Sekt r n ve b lgenin y kselen de eri Egemed Hastanelerinde g rev almak zere Kulak Burun Bo az Hastal klar Uzman ar yoruz. ( SGK ve Yabanc Hasta Geliri ) Aranan Nitelikler Bran yla ilgili bilimsel geli meleri takip eden, Konusu ile ilgili y ...
6 saat önce
 • Group Sagun
 • Aydın
Açıklama: Tan m Faaliyetlerini S ke Organize Sanayi de s rd ren T rkiye nin en geli mi bal k yemi tesisi olan BioMar-Sagun; BioMar Group Danimarka ve Sagun Group T rkiye aras ndaki ortak giri imdir. Y ksek performansl bal k yemi tedarikine ve T rkiye deki ...
6 saat önce
 • Amerikan K lt r Dil Okulu
 • Aydın
Açıklama: Tan m Amerikan K lt r Dil Okullar AYDIN temsilcili inde g revlendirilmek zere SPANYOLCA RETMEN al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun nsan ili kileri kuvvetli Prezantabl leti im becerileri g l Hizmet kalitesine ...
6 saat önce
 • SOFRA GRUP
 • Aydın
Açıklama: Ayd n - Nazilli lokasyonunda bulunan projemizde g revlendirmek zere, ''Asistan Proje M d r '' aray m z bulunmaktad r. niversitelerin G da Teknikerli i, G da M hendisli i ve ya Turizm-Otelcilik b l mlerinden mezun, Tercihen g da retimi yapan bir ...
13 saat önce
 • McDonald's
 • Aydın
Açıklama: S ke Novada restoranlar m z i in -Tak m al mas na uyumlu, - Dinamik ve al kan, - M teri memnuniyetine zen g steren, - Esnek saatlerle al abilen, - Renkli, canl , enerjik ve arkada a bir ortamda al mak isteyen, - McDonald's'ta kariyer yapmak ve ...
18 saat önce
 • Starbucks
 • Aydın
Açıklama: Kuveyt merkezli Alshaya Grubu 2002 y l nda, T rkiye deki operasyonuna ba lam t r. Bug n, Giyim, G zellik-Bak m ve G da perakendecili i alanlar nda T rkiye'de temsil etti i uluslararas markalar n ma azac l k operasyonlar n y r tmektedir. Bath and ...
bir gün önce
Açıklama: T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
bir gün önce
 • English Home
 • Aydın
Açıklama: T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
bir gün önce
 • Sar elik Karde ler
 • Aydın
Açıklama: Firmam z i in belirtilen nitelikler do rultusunda OF R VE SEVK YAT ELEMANI al nacakt r. Gereksinimler: Mobilya montaj na azda olsa bilgi sahibi, SRC belgesine sahip, Aktif ara kullanan, Erkek adaylar i in askerli ini tamamlam
bir gün önce
Açıklama: T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
bir gün önce
 • Madame Coco
 • Aydın
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 292 ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Ayd n'daki Ku adas AVM ...
2 gün önce