Nerede

Bahçelievler (28 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Renaissance Polat stanbul Hotel
 • Bahçelievler
Açıklama: Extensive knowledge of Restaurant, Bar/Lounge, Room Service and Stewarding operational procedures Knowledge of banqueting and event management operations Extensive knowledge in areas of menu planning, food safety and budgeting Knowledge of food ...
9 gün önce
 • stanbul Eczac lar Kooperatifi
 • Bahçelievler
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI stanbul Eczac lar Kooperatifi, 1989 tarihinde eczane ve ila sekt r n n sa l kl olu umuna katk da bulunmak, ortaklar n n hak ve karlar n korumak amac yla kurulmu tur. Ba ta stanbul olmak zere, yurt ap nda 7.000'i a k n ...
10 gün önce
 • Fullsped Uluslararas Ta mac l k
 • Bahçelievler
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun (Lojistik, D Ticaret, Uluslararas Ticaret Vb.) Tercihen thalat- hracat karayolu ta mac l k tecr besine sahip veya yeti tirilmek zere Sorumluluk al p insiyatif ...
11 gün önce
 • bir iz bir fikir
 • Bahçelievler
Açıklama: +Sosyal medya i erik y netiminde, dijital ajanslarda en az 1 y l deneyimli, +Sosyal medya planlama ve raporlama s re lerini bilen, +Sosyal medya trendlerini ve g ndemini yak ndan takip eden, +Etkinlik alan nda real-time i erik retebilen, +Foto ...
15 gün önce
 • Extratik
 • Bahçelievler
Açıklama: Are you looking to be a part of an extraordinary Digital Transformation Company! We create sustainable solutions, as we take inspiration from the world around us and develop inventions . If you are an eager person for success, can see the ...
16 gün önce
 • Courtyard by Marriott Istanbul West
 • Bahçelievler
Açıklama: Position responsible for all the food and beverage operations, which includes all culinary, restaurant, beverage and room service operations. Oversees guest and employee satisfaction, maintaining standards and meeting or exceeding financial ...
16 gün önce
 • Huqqa
 • Bahçelievler
Açıklama: Yiyecek ecek Sekt r nde Hizmet Veren HuqqA markam z i in ''Turquality Uzman Pozisyonunda al acak Tak m Arkada Ar yoruz. Tan m Turquality harcama b t esinin haz rlanmas n sa lamak ve birimlerin ilgili b t elerini takip etmek, Turquality s recinde ...
16 gün önce
Açıklama: Sosyal medya reklamlar n n ve hesaplar n n y netimi ve optimizasyonu, Reklam al malar n n analizi ve raporlanmas , Reklam kampanyalar ve sosyal medya i in zg n ve yarat c i erikler, sloganlar ve reklam spotlar retmek, Analytics vb. ara lar ...
19 gün önce
 • CEBEL HUKUK
 • Bahçelievler
Açıklama: Floryada ki merkezimizde Tam zamanl al abilecek, e itli alanlarda dosya takibi ve duru ma tecr besi olan, ileti imi g l ,ekip al mas na yatk n en az 10 y l tecr besi olan k demli avukat aray m z bulunmaktad r.
21 gün önce
 • FLAW WEAR
 • Bahçelievler
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI E-Ticaret y netimi konusunda en az 2 y l deneyimli, Kategori, r n ve stok y netimi tecr besi olan, Entegrasyon programlar n kullanabilen, Tercihen, Nebim V3 program n kullanabilen, Tercihen Ticimax alt yap s na hakim, ...
23 gün önce
 • Rodrigo A.
 • Bahçelievler
Açıklama: Google Analytics hakk nda detayl bilgi sahibi, Google Ads / Facebook kampanyalar olu turma ve optimize etme deneyimi olan, Dijital ajanslar ile al abilme ve y netebilme becerisine sahip, A l sayfalar n ve kullan c d n m hunilerini optimize etme ...
23 gün önce
 • Turkcell Superonline
 • Bahçelievler
Açıklama: e al m yap yorum. lgilenecek birilerini tan yor musunuz ? Adaylara ula abilmemiz a s ndan payla rsan z sevinirim :) Superonline leti im Hizmetleri - Genel Muhasebe Y neticisi A klamas Turkcell ve Grup irketleri Hakk nda Turkcell, T rkiye de ...
24 gün önce
 • SAPA T rkiye
 • Bahçelievler
Açıklama: Working within a product focused business unit, Supply Chain Responsible will be responsible for: Managing all the export and import process. Organize, coordinate, and follow up overseas transportation, quality. certifications/tests reporting ...
25 gün önce
 • Glamira
 • Bahçelievler
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION We are a Germany-based luxury consumer brand that produces customizable, high-quality jewelry for women, men and children. As GLAMIRA, we sell customizable jewelry to more than 80 countries with our 8 country ...
25 gün önce
 • isbul.net
 • Bahçelievler
Açıklama: niversitelerin m hendislik veya ili kili b l mlerinden mezun Web Analistli i Konusunda Deneyimli lgili alanda en az 2 y l tecr be sahibi (zorunlu) Test senaryo ve teknikleri hakk nda bilgi sahibi, MS-Office uygulamalar nda yetkin, Analitik d nme ...
25 gün önce
 • 1
 • 2