Nerede

Bahçelievler (15 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Ariana Health Clinic
 • Bahçelievler
Açıklama: REQUIREMENTS FOR THE JOB Residing in Istanbul Fluent in Arabic Preferably with sales experience Confident in sales Able to provide customer satisfaction with accurate information transfer and quality service. Strong ability to express and ...
16 saat önce
 • Health In Istanbul
 • Bahçelievler
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kendine g venen, Geli ime a k, Grafik Tasar m ve Dijital Reklam deneyimlerini edinmi Sosyal Medya Uzman aramaktay z... zg n, yarat c sosyal medya fikirleri, konseptleri retebilen, sosyal dinamiklerine h kim, leri ...
20 saat önce
 • Bozkurt Mum
 • Bahçelievler
Açıklama: Firmam z 1962 y l ndan beri mum imalat yapan bir reticidir. Yenibosna Do u Sanayi Sitesinde bulunan i yerimizde mum imalat nda al acak elemana ihtiyac m z vard r.
bir gün önce
 • BAKIRK Y SINAV L SES
 • Bahçelievler
Açıklama: Tan m 2022-2023 E itim retim Y l nda al ma zere Tam zamanl / Yar zamanl Kimya retmeni aranmaktad r. Aranan Nitelikler niversitelerin 'Kimya retmenli i' lisans b l m nden mezun veya 'Kimya' b l m nden mezun ve pedagojik formasyona sahip olan, ...
bir gün önce
 • SVF A IZ VE D SA LI I H ZMETLER T C. LTD. T .
 • Bahçelievler
Açıklama: stanbul Bah elievler'de bulunan ve haftan n 5 g n al lan A z ve Di Sa l Klini imiz i in, -Daha nce Di Hekimi Asistan olarak al m , -Protez, Pedodonti ve Cerrahi alanlar nda bilgi ve deneyim sahibi olan, -Sterilizasyona hakim, -Ekip al mas na ...
3 gün önce
 • Big House Cafe & Restaurant
 • Bahçelievler
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bah elievler'de faaliyet g steren cafe & restaurant m z i in kap kar lama b l m nde hostes olarak 6.500 TL Maa + T P + SSK olanaklar ile al abilecek, yenilik i, motivasyonu y ksek, g ler y zl , g r n m ne zen g steren, ...
3 gün önce
 • VATAN E T M KURUMLARI
 • Bahçelievler
Açıklama: Tan m G nl k, haftal k ve ayl k olarak yap lan planlamalar uygulamak, Tak m arkada lar ile i birli i i erisinde al mak, Kendisine verilen g rev er evesinde bilgilendirme, tan t m ve y nlendirmelerin do ru ve etkin ekilde yap lmas n sa lamak, ...
3 gün önce
 • B ghouse
 • Bahçelievler
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bah elievler'de faaliyet g steren cafe & restaurant m z i in kap kar lama b l m nde hostes olarak 6.500 TL Maa + T P + SSK olanaklar ile al abilecek, yenilik i, motivasyonu y ksek, g ler y zl , g r n m ne zen g steren, ...
3 gün önce
 • Hakt l Tekstil
 • Bahçelievler
Açıklama: TOPTAN KUMA SATI I FAAL YET NDE OLAN F RMAMIZDA ALI ACAK VASIFLI/VASIFSIZ ELEMAN ARAYI INDAYIZ.GELEN KUMA LARDAN KARTELA HAZIRLAMAK M TER LER N STED NUMUNE KUMA LARI HAZIRLAMAK ALI MA EKL M Z: H. SABAH 8.30-18.30 CUMARTES 8.30-13.00
4 gün önce
 • hlas Pazarlama
 • Bahçelievler
Açıklama: Kurumsal firmam z n a r merkezi biriminde m teri temsilcisi olarak al acak elemanlar al nacakt r. t m sosyal haklar mevcuttur.
4 gün önce
 • British centre ingilizce kursu
 • Bahçelievler
Açıklama: z m odakl , ki isel bak m na zen g steren, sosyal ili kileri kuvvetli al ma arkada ar yoruz. T r : Tam zamanl
4 gün önce
 • Aytimur Giyim Tekstil
 • Bahçelievler
Açıklama: Gerek sosyal medya a lar m z (Instagram, Facebook, vb.) gerekse e-ticaret sitemiz zerinden gelecek m teri isteklerini do ru, h zl ve etkili bir ekilde cevaplayacak, WhatsApp, Messenger, Instagram DM yaz malar nda m teri talepleri do rultusunda ...
4 gün önce
 • Afkik Organizasyon ve San Tic Ltd ti
 • Bahçelievler
Açıklama: 6-9 EK M tarihlerinde stanbul Fuar Merkezinde olacak kuyumculuk fuar i in kap (kay t, turnike) noktalar nda g rev alabilecek ''Organizasyon Sorumlusu'' tak m arkada lar ar yoruz.
5 gün önce
Açıklama: Tan m CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap ...
6 gün önce
 • nf ajans dizi sinema reklam oyunculuk ajans
 • Bahçelievler
Açıklama: Dizi Sinema Reklam Projelerinde Yer Almak istermisiniz b t e g nl k 200 250 Aras ndad r T r : Tam zamanl Maa : 200,00TRY - 250,00TRY g nl k
9 gün önce