Nerede

Balıkesir (89 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: 1964 y l nda Beyo lu Fita Pasaj nda 12 metrekarelik bir d kkanda ba layan maceram za 58. y l m zda, T rkiye nin 28 ilinde 1.500 a k n al an m z ve 100.000 m nin zerinde sat alan na sahip 120 den fazla ma azam zda devam ediyoruz. Sizi de, ...
19 dakika önce
 • Albayrak Grubu
 • Balıkesir
Gereksinimler: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Albayrak Grubu b nyesinde faaliyet g steren Varaka Ka t A. . irketimizde g revlendirilmek zere; T m nsan Kaynaklar s re lerini, kurum de erleri ve stratejileri do rultusunda y netip geli tirebilecek, e al m s re ...
37 dakika önce
 • Albayrak Grubu
 • Balıkesir
Gereksinimler: Albayrak Grubu b nyesinde Konya ve Bal kesir Organize Sanayi B lgesi lokasyonlar nda g revlendirilmek zere; Organize sanayi b lgelerindeki t m i letim, y netim ve denetim s re lerini takip edebilecek, Organize sanayi b lgelerindeki fabrika ...
37 dakika önce
Açıklama: 1964 y l nda Beyo lu Fita Pasaj nda 12 metrekarelik bir d kkanda ba layan maceram za 57. y l m zda, T rkiye nin 28 ilinde 1.500 a k n al an m z ve 100.000 m nin zerinde sat alan na sahip 120 den fazla ma azam zda devam ediyoruz. Sizi de, ...
59 dakika önce
Açıklama: Minimum Lise ve ya , n lisans, niversitenin ilgili b l mlerinden mezunu olmak, Ma azac l k g rsel d zenleme ve perakende sekt r nde en az 1 y l deneyimli, Kreatif y n kuvvetli, kurumsal d nebilen ve raporlama becerileri geli mi , r n yerle imi, ...
bir saat önce
Açıklama: Minimum Lise ve ya , n lisans, niversitenin ilgili b l mlerinden mezunu olmak, Ma azac l k g rsel d zenleme ve perakende sekt r nde en az 1 y l deneyimli, Kreatif y n kuvvetli, kurumsal d nebilen ve raporlama becerileri geli mi , r n yerle imi, ...
bir saat önce
 • KAVRAM ZEL RET M KURSU
 • Balıkesir
Açıklama: Tan m a da E itimcilere, Bamba ka Bir Kariyer F rsat ! Her g n nden ayr bir ders kard m z 45 y ldan ve say s 800.000 i a an mezunumuzdan biliyoruz ki kaliteli e itim, k kl bir deneyimle m mk nd r. E itim yolculu umuz boyunca her rencinin iyi bir ...
7 saat önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • Balıkesir
Açıklama: A klamas Turkcell Yank Teknoloji ve leti im Hiz.Ltd. ti. Fiber z m Merkezi kurulum operasyonunda g rev alacak, yeni aboneleri kendisine tahsis edilecek ara ile Edremit ve evresini ziyaret edecek, internet kurulum ve ar za konular nda destek ...
17 saat önce
 • Afser Makina
 • Balıkesir
₺7.500 aylık
Açıklama: makinas sekt r nde deneyimli Yetkili Servisimizde al mak zere * nsan ili kilerinde ba ar l ,Tak m al mas na yatk n *Askerli ini yapm *B s n f ehliyeti olan ve ara kullanmada tecr beli. *Lise ve Meslek lisesi Mezunu *Bak m onar m alan nda ...
18 saat önce
 • Teks t S t Mam. San.Tic. A. .
 • Balıkesir
Açıklama: Tan m S t ve S t r nleri sekt r nde T rkiye nin nde gelen firmalar ndan TEKS T S T MAM LLER SAN. VE T C. A. b nyesinde g revlendirmek zere a a daki niteliklere sahip "VARD YA AM R " aramaktay z. niversitelerin 2 y ll k G da Teknikerli i veya S t ...
bir gün önce
Açıklama: TFI - TAB G da Yat r mlar n n dijital teslimat platformu olan fiyuu b y meye devam ediyor! 2016 y l ndan bu yana stanbul, Adana, Ankara, zmir, Bursa ve bir ok ilimizde 3.000 i a k n kuryesi ile hizmet veren fiyuu ; Dijital D n m Projesinde g rev ...
bir gün önce
 • Birevim Tasarruf Finansman Anonim irketi
 • Balıkesir
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M, d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Kuruldu umuz g nden bu yana ...
2 gün önce
Açıklama: Pide Restoranc l 'nda T rkiye'nin nde gelen markas olan Pidem markam z n Bal kesir 10 BURDA AVM'de bulunan Pidem restoran nda g revlendirilmek zere; " Mutfak Ekip yesi " aramaktay z. WhatsApp Ba vuru Hatt :0530 258 73 29 : Ad Soyad, leti im ...
2 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Balıkesir
Açıklama: Eski ehir'de faaliyet g steren Ortak Sa l k G venlik Birimimizde g revlendirilmek zere; yeri hekimli i sertifikas na sahip Tercihen i yeri hekimli i deneyimi bulunan Yasal mevzuata hakim, raporlama yapabilecek Seyahat engeli bulunmayan MS Office ...
2 gün önce
 • SOFRA GRUP
 • Balıkesir
Açıklama: Bal kesir Ayval k lokasyonunda bulunan projemizde g revlendirilmek zere "Bula k " aray m z bulunmaktad r. En az ilk retim mezunu, Benzer i tecr besi olan, Esnek al sma saatlerine uyumlu, 3 vardiyal olarak al abilecek, Erkek adaylar i in askerlik ...
4 gün önce
 • SOFRA GRUP
 • Balıkesir
Açıklama: Bal kesir - Ayval k lokasyonunda bulunan projemizde g revlendirilmek zere ''Meydanc '' aray m z bulunmaktad r. - En az ilk retim mezunu, - Tercihen benzer bir pozisyonda deneyimli, - Hijyen kurallar na nem veren, - Ayval k ve Alt nova'da ikamet ...
4 gün önce
 • SOFRA GRUP
 • Balıkesir
Açıklama: Bal kesir Ayval k lokasyonunda bulunan projemizde g revlendirilmek zere "Bula k " aray m z bulunmaktad r. En az ilk retim mezunu, Benzer i tecr besi olan, Esnek al sma saatlerine uyumlu, Erkek adaylar i in askerlik hizmetini tamamlam olmak.
4 gün önce
 • S RAT KARGO
 • Balıkesir
Açıklama: Bursa B lge M d rl 'ne ba l Bal kesir/Band rma-Ayval k-G nen-Merkez-Edremit birimlerinde de erlendirilmek zere; En az lise mezunu, Ekip al mas nda ba ar l , M teri odakl al ma prensibini benimseyen, leti imi kuvvetli, Yo un i temposuna uyum sa ...
4 gün önce
Açıklama: EDREM T NOVADA AVM'de bulunan Bayd ner skender restoran m z n mutfak b l m nde '' rak'' olarak g rev alacak mutfak personeli ar yoruz. - Yiyecek - i ecek alan nda kariyer hedefi olan, - Tercihen deneyimli, - Yo un i temposuna, vardiya sistemine ...
6 gün önce
Açıklama: EDREM T NOVADA AVM'de yer alan BAYD NER restoran m z n mutfak b l m nde KALFA olarak g rev alacak al ma arkada ar yoruz. A a daki niteliklere sahip oldu unuzu ve belirtilen sorumluluklar stlenebilece inizi d n yorsan z bizimle ileti ime ge ...
6 gün önce