Nerede

Retim m hendisi, Balıkesir (10 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • T RK YE E VE CAM FABR KALARI A. .
 • Balıkesir
... ikamet eden/edebilecek olan, retim M hendisi aranmaktad r. TANIMI retim M hendisi; irket i inde ... ve g ncelli inin korunmas M terilerin retim proseslerinde r nlerden beklenen ... performans n sa lanmas , m teri ...
10 gün önce
 • Albayrak Grubu
 • Balıkesir
... t m i lemleri yap lmas n sa layabilecek, retimin s ... hesaplar n yaparak, raporlayabilecek, retim sistemlerinin iyile tirilmesine ve geli ... tirilmesine katk sa layabilecek, retim proses ile alakal aksayan/ ... ili i i olmayan. " retim M hendisi" al nacakt r.
bir saat önce
 • ALBAYRAK HOLD NG A. .
 • Balıkesir
... t m i lemleri yap lmas n sa layabilecek, retimin s ... hesaplar n yaparak, raporlayabilecek, retim sistemlerinin iyile tirilmesine ve geli ... tirilmesine katk sa layabilecek, retim proses ile alakal aksayan/ ... ili i i olmayan. " retim M hendisi" al nacakt r.
7 gün önce
 • Assan Foods
 • Balıkesir
... rl ne kat lmak zere " retim M hendisi" aray m z bulunmaktad r. GENEL N ... TEL KLER niversitelerin ilgili m hendislik ... liderlik etmek/y netmek retim departman yat r m projelerine liderlik etmek ...
28 gün önce
 • Adin Oto Donan m Sanayi ve Ticaret A. .
 • Balıkesir
... daki nitelikleri sa layan ' retim M hendisi ' adaylar n n ... ba vurular n bekliyoruz; niversitelerin m ... ikamet eden/edebilecek. TANIMI retim hatlar n n yerle ... ve takibinin yap lmas , retimin performans ve verimlilik hedeflerine ...
10 gün önce
 • Alimar Jenerat r
 • Balıkesir
... a daki niteliklere sahip retim M hendisi personeller (2 pozisyon) al ... nacakt r: niversitelerin M hendislik Fak ltelerinin Makina M ... (1 pozisyon) / Elektrik-Elektronik M hendisli i b ... az 1 y l retim m hendisli i deneyimi ...
25 gün önce
 • Kastamonu Entegre
 • Balıkesir
... Fabrika retim tesisimizde g revlendirmek zere "MDF/Yonga Levha Vardiya M hendisi " aray m ... z bulunmaktad r. Genel Nitelikler: niversitelerin Orman End stri M ... malar vardiya raporuna kaydetmek, Belirlenen retim plan ve kriterlerine g re ...
28 gün önce
 • Sar Bekir Ambalaj Sanayi ve Ticaret A
 • Balıkesir
... lokasyonunda bulunan retim Firmam zda g revlendirilmek zere "Makine M hendisi" aray m z ... bulunmaktad r. Genel Nitelikler niversitelerin Makine M hendisli ... resme, uygunlu unun kontrol edilmesi, retime destek verilmesi, Ara , gere ve ...
11 saat önce
 • Kastamonu Entegre
 • Balıkesir
... panel sekt r nde retime ba layan Kastamonu Entegre ... retim tesisimizde g revlendirmek zere "Elektrik Bak m ve Otomasyon M hendisi " aray m ... z bulunmaktad r. in Tan m ... meydana gelen bak m, onar m faaliyetlerini yapmak ve ...
28 gün önce
 • Kastamonu Entegre
 • Balıkesir
... panel sekt r nde retime ba layan Kastamonu Entegre, ... Fabrika retim tesisimizde g revlendirmek zere "Mekanik Bak m M hendisi " aray m z ... bulunmaktad r. Genel Nitelikler: niversitelerin Makine M ... takip etmek ve Bak m M d rl 'ne raporlama ...
28 gün önce