Nerede

Batman (5 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Sat performans n n art r lmas y n ndeki al malar etkin bir ekilde planlay p uygulamak ve bu do rultuda yeni stratejiler geli tirmek, Ma aza ihtiya lar do rultusunda her t rl r n faaliyetini ticari bak a s yla y netmek ve ma azan n sat ...
22 saat önce
  • Madame Coco
  • Batman
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n stanbul ...
7 gün önce
  • Madame Coco
  • Batman
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n stanbul ...
16 gün önce
  • ACR PERAKENDE MA AZACILIK A.
  • Batman
Açıklama: ocuk haz r giyiminin g l markas olan Acar Kids olarak, istekli ve y ksek kaliteli al ma anlay yla, firmam za ba l bulunan ma azalar m zda g rev yapabilecek, a a daki niteliklere sahip Sat Dan man aramaktay z. Gereksinimler: Tercihen ma azac l k ...
16 gün önce
  • Boyner B y k Ma azac l k
  • Batman
Açıklama: Boyner, 70 y ll k ge mi e sahip, T rk perakende sekt r nde nemli yeniliklere imza atm Boyner Grup un amiral gemisi ve T rkiye nin lider ma aza zinciridir. Bug n 36 ilde 98 ma azas , Boyner, YKM, Boyner Dynamic, Boyner Sports, Boyner Outlet, ...
17 gün önce